VOORWOORD EN INLEIDING

NAAR "RECHTERS TOT OORDEEL"

Door Leonard Van Zanten

 

Iemand deed me een belofte, maar hield die niet, en het werd een diefstal. Ik verzette me toen tegen de diefstal. Ze riepen toen de autoriteiten op om mij te laten beroven, en hoewel ik de autoriteiten duidelijk heb laten zien dat het een diefstal was, hielpen ze niettemin de dieven en werden ze zelf dieven zodat ik zou kunnen worden beroofd.

Wat moet er nu gebeuren voor de dieven en ook voor hem die werd beroofd? Eťn ding is zekerder dan de aarde op haar grondvesten - dat er een dag van gerechtigheid zal zijn waarin elk schepsel zijn beloning zal ontvangen.

De dieven wisten toen niet en wilden niet weten dat degene die ze beroofden dat hij een zoon was van de Allerhoogste Heer en heerser over alles. En dat ze zich dus in feite verzetten tegen en minachtten Hem die het leven van hun ziel is, en het brood in hun mond.

Wat zal nu voor de een worden gedaan als voor de ander, want hoezeer hij ook berooft werd die in de naam van de Allerhoogste staat, hij zal een erfenis ontvangen, en die hem beroofdezal zijn eigendom worden. Een klein verkeersongeval werd een groot probleem met betrekking tot het welzijn van de rechters van de rechtbanken en voor raadgevers over de hele wereld.

Door een simpele kwestie van schuld kwamen de rechters van de rechtbank ertoe om zichzelf boven de wet te stellen en geen verantwoordelijkheid te dragen voor hun wettige of onwettige daden. Van een gegeven maar niet gehouden woord kwam het tot een constitutioneel debat waarin ik onder andere een vloek kwam uitspreken, dat wil zeggen een streng oordeel over alle rechters en raadgevers over de hele wereld, vanaf het begin der tijden tot in de eeuwigheid.

Sindsdien is er geen weg meer voor allen die de afgelopen zesduizend jaar zijn gekomen, er zullen nog duizend jaar komen waarin de mensen zichzelf als rechters voor het volk willen opstellen. Laat me dan allen die zichzelf als rechters voor de mensen opstellen waarschuwen dat dit oordeel, dat ik sprak, ook op hun rust.

Als u uw leven waardevol acht, raad ik u aan om deze samenstelling van documenten te lezen en te begrijpen voordat u de eed aflegt om rechter voor het volk te worden. En leg u toe op de wet van de Allerhoogste Heer dan op de wetten van mensen - zodat er in de komende dag genezing voor u zal zijn.

Laat dit een waarschuwing en een vermaning zijn voor allen die komen en gaan. En als je me niet wilt horen, weet dan dat ik vrij zal zijn van je bloed en van alles wat je nodig hebt om onrecht te doen. En dat dienovereenkomstig wanneer u op de komende dag voor mij verschijnt, ik u zal belonen volgens uw eigen woorden, en uw eigen daden zullen op u rekenen.

Omdat, ter wille van mijn volk aan wie u kwaad hebt gedaan en onrechtvaardig hebt behandeld, ik u niet ongestraft zal laten. Bij dit alles zullen ze (zoals ze hebben gedaan) mij beschouwen als een arme analfabeet die de wegen van mensen of het concept van de wet niet begrijpt.

En op Zijn tijd zal de Heer, de Almachtige Rechter, openbaren wie gelijk had en wie ongelijk had, en aan wie onder ons Hij de roede zal toebedelen. Mijn zaak is bij Hem, en op Hem wacht ik.

 

Kortom. Hoewel ik geen fout had in het ongeluk, bood ik aan om de kosten van reparatie met haar te delen. Maar het was van de Heer dat zij weigerde, zodat de zaak vier jaar duurde, en ik kwam niet alleen de rechters te verwijten, maar ook hen de wet te leren, zelfs hun eigen statuten. 

De belangrijkste kwestie in deze civiele zaak komt het feit dat rechters hun victuims zweren bij de Almachtige. Dus dan moeten zij zelf ook oordelen volgens Gods statuten, en God niet minachten, en Hem uitlachen door te oordelen naar hun corrupte grillen, zoals zij voortdurend doen. Daarom vervloekte ik ze allemaal.

De rechters over de hele wereld zijn waarlijk huigelaars, de mens op God te zweeren, maar naar hun eigen inzien oordelen.

In kwestie van mijn expertise op het gebied van recht en rechtvaardigheid, is het niet geschreven;  "Slechte mensen begrijpen gerechtigheid niet, maar degenen die de Heer zoeken, begrijpen het volledig. (Spreuken 28:5)
Het zegt "volledig", en zo is het ook.

INVOERING

De pagina's hier zijn het verslag van een burgerlijke rechtszaak die plaatsvond in de staat Arizona, VS, waarbij ik in de Naam van de Almachtige God kwam om een vloek uit te spreken over de rechters en over de raadslieden van de rechtbanken. In de menselijke taal zouden mannen zeggen dat het tot stand kwam door een verkeersongeval.

Maar het was geen 'ongeluk', maar de Heer bracht het teweeg - zodat Hij door de hand van Zijn dienstknecht de vloek zou kunnen opnemen die op de rechters en de raadgevers van de rechtbanken zou rusten vanwege hun trots en hun arrogantie, en voor al hun ongelijkheid die ze beoefenden onder de vermomming van de wet.

De Heer ontwierp het toen op zo'n manier dat ik geen schuld zou hebben, maar dat het bij de sobere mensen het tegenovergestelde zou lijken en dat ze me van mijn recht en van mijn onschuld zouden beroven, zoals ze de mensen op dit moment vaak aandoen.

Niet dat ik al deze dingen wist of besefte op het moment dat het plaatsvond, maar ik ging het later begrijpen. Naarmate de tijd verstrijkt en ik ouder word, leert de Heer me steeds meer - hij onthult in mijn hart veel dingen die mannen gewoonlijk niet overwegen.

Ik heb veel van de eentonigheid van het verhaal weggelaten om de hoogtepunten te presenteren, maar met voldoende gegevens om de hele zaak te volgen. De omtrek van de pagina's begint dan met mijn beroep op het slechte oordeel (pagina 1) dat tegen mij is uitgesproken.

En zoals het in de rechtbanken gebeurt, krijgt elke zaak een nummer, dit begon met nummer CV (voor burgerlijk) 94-05108, en er waren 80 documenten die ik dienovereenkomstig heb genummerd.

Toen ze een aantal vonnissen tegen mij had verzonnen, kwam ik de rechters aanklagen bij de federale rechtbanken, te beginnen in de staat CaliforniŽ.onder CV-97-1786 (pagina 5), die vervolgens werd overgebracht naar de staat Arizona onder CV-97-1410 (pagina 6).

Dan volgt zaak # 300115 (pagina 7) in de Californische rechtbank, de criminelen die proberen mij in te halen voordat zelfs de zaak in de rechtbank beslecht was. De rest van pagina 7 registreert mijn verhandeling met OSHA uit CaliforniŽ, die me een vals citaat probeerde te rammen voor een ongeluk van een van mijn werkmannen

En zo kwam een eenvoudig verkeersongeval uiteindelijk tot een debat over de voorwaarden van de Amerikaanse grondwet, waarbij de rechters beweerden boven de wet te staan - en dus gesanctioneerd door de Amerikaanse grondwet.

Het maakt niet uit hoe gemeen of hoe corrupt - zolang de rechter kan zeggen dat hij in zijn officiŽle hoedanigheid handelde - hij staat boven de wet. En met gemeen en corrupt bedoel ik - wanneer de rechter handelt in strijd met de wetten die hem zijn voorgelegd, waardbij hij moet oordelen.

Kortom - de wet van gerechtigheid heeft geen betekenis, en de regels van de rechtbank wegen zwaarder dan elke geschreven wet, als het de rechter behaagt om ze te handhaven. En het oordeel wordt uitgesproken volgens zijn of haar gril in plaats van de wet.

Niet dat dit iets nieuws is in deze eeuw, aangezien hetzelfde zo bestond sinds het eerste hof van de mens op de grond werd opgericht. U kunt door het record bladeren voor hoogtepunten en teruggaan voor details, waarbij de links naar alle pagina's links op elke pagina staan.

Af en toe vindt u tussenvoegsels die in het record zijn gemaakt, genoteerd in (parentages) met de letterkleur in groen.

 

RECHTERS NAAR OORDEEL

De rechters van de rechtbanken van alle tijden hebben een zeer grote fout gemaakt, ze hebben de hand gebeten die hen voedt. Ze zullen natuurlijk zeggen dat ze niets aan mij afhankelijk zijn, laat staan voor het eten van hun buik. Maar er is nog een verrassing voor hen in petto, een verrassing waar ze niets van willen horen, noch zullen begrijpen ook al zou het op hun neus geplakt worden.

Want in een tijdsbestek dat minder is dan een druppel op de oceaan, zullen ze volledig van mij afhankelijk zijn voor het voedsel van hun mond, en voor het kleed op hun rug, voor het werk van hun hand en voor een laag stro om op te rusten.

Want ze zullen niet langer vrij zijn, niet zozeer dat ze zichzelf op welke termijn dan ook noemen. Maar zoals een hond voor zijn meester, of vee voor zijn eigenaar - zo zullen ze in onze hand zijn om met te doen wat wij willen.

En nooit meer zullen ze vrijheid verkrijgen, maar onderworpen worden tot in alle eeuwigheden. Dit is het plan van de Heer, en zijn wil zal mij inderdaad behagen, precies zoals de Heer door zijn dienstknecht EzechiŽl zei:

'Ik zal ze in de hand geven van een machtige van de natiŽn; en hij zal er zeker mee afrekenen. zoals hun goddeloosheid verdient. "

En verder sprak de Heer over de predikers dit woord dat ook van toepassing is op rechters, namelijk: "Zult u op zielen van mijn volk jagen en andere zielen in leven houden voor uw voordeel? U hebt Mij ontheiligd onder mijn volk, - personen ter dood brengen. die niet zouden moeten sterven en personen in leven zouden houden die niet zouden moeten leven, door uw leugens aan mijn volk, die naar leugens luisteren ".

"Daarom zegt de Heer God: Zie, Ik ben tegen uw magische banden waarmee u de zielen jaagt, en Ik zal ze uit uw armen rukken; en Ik zal de zielen waarop u jaagt vrijlaten als vogels. Uw sluiers ook Ik zal mijn volk afscheuren en uit uw hand redden, en zij zullen niet meer als prooi in uw hand zijn; en u zult weten dat Ik de Heer ben ".

O, hoe ernstig zijn ze er zelf verkeerd in geslaagd om de mensen van hun rechten te beroven, en hoe dodelijk hebben ze zichzelf verwond door een zoon van de Almachtige God te minachten in wiens handen ze voor alle eeuwigheid zullen worden verlost.

Ze hebben inderdaad geen idee, noch het flauwste idee van wat hen te wachten staat vanwege hun arrogantie en hun wreedheden. Ik sprak en zei: "Een volk kan zichzelf niet regeren, noch kunnen de naties worden geleid door sterfelijke mensen".

En bent u niet sterfelijk, o rechters en raadgevers van mensen? Hoe verwacht u dan de zielen van mensen te regeren of te regeren? Het zal aan de zonen van God worden gegeven. Je had je kans, maar je faalde, je had je tijd maar je maakte er een puinhoop van.

En de Heer plaatste mij en degenen zoals ik in uw midden, zodat we u zouden kunnen minachten en al uw daden verafschuwen. En zo worden we beproefd, net zoals u beproefd wordt uit liefde voor onze zielen. Tientallen miljoenen en tientallen miljoenen mensen veinzen zich voor de hemel en denken er binnen te gaan, die allemaal in de poel van vuur zullen worden geworpen.

Hun aspiraties zullen niet uitkomen, hun hoop zal wegvluchten, hun geloof zonder inhoud. Maar voor de rechters en de raadslieden van de rechtbanken zal er een grotere vloek komen - in vergelijking met deze vele miljoenen en miljarden slecht geÔnstrueerde personen.

"Minder dan een druppel op de oceaan", zei ik, want ik spreek in wijsheid. Wat is de levensduur van een man, of het nu 100 jaar is - tot de eindeloze triljoenen eeuwen waaruit de eeuwigheid bestaat? En voor die miezerige jaren heb je jezelf lastig gevallen door een eeuwigdurende beloning te verwerven.

Je hebt een moment van plezier ingeruild voor een eeuwigheid van pijn. Ik zei eens dat "zoals het aantal zielen in de hel is, zo evenveel plateaus zijn". Jullie, de rechters, zullen dan, samen met vele anderen, in de lagere vallen. Dit heb ik over u uitgesproken in mijn afkeer jegens u door de wil van de Heer. Ook al sprak ik een oordeel met groot mededogen, hun nogthans leven te geven.

Wilt u dat ik om u ween, o rechters van de aarde? U overwoog niet eens om mij mijn rechten toe te kennen die mij toekomen, noch had u in het minst enige dwang om mij onrecht toe te vertrouwen. Hoe zal ik dan om je huilen?

Jullie zullen inderdaad voor mijn aangezicht komen huilen, om voor jezelf te smeken om af te zien van het oordeel dat ik tegen jullie heb uitgesproken. Maar ik ben niet zoals jij, om van gedachten te veranderen als een blad dat door de wind wordt geblazen, noch heeft de Almachtige Heer mij geschapen naar uw gelijkenis.

Het is te laat voor u, o oordelen, want het woord is mijn mond uitgegaan en het zal niet terugkeren voordat het zijn ontwerp heeft verwezenlijkt. Bent u in staat degenen die u in hun onschuld hebt geŽxecuteerd, weer tot leven te wekken?

Ook al bent u niet in staat de leugen van uw oordelen ongedaan te maken, zo zal ik de gerechtigheid van mijn oordeel tegen u niet ongedaan maken. Ik was eerlijk gezegd verbaasd over de onwetendheid van uw geest - hoe zelfs eenvoudig Engels uw sluwheid te boven gaat, om te lezen wat een tienjarige kan lezen - maar u begrijpt het niet.

Als u aldus ziet hoe analfabeet u bent in eenvoudige taal, hoe kunt u zich dan verlaten op de woorden van de Amerikaanse grondwet? Vanaf bladzijde 6 zal ik het volgende citeren en het verder uitdiepen: "Gerechtelijke immuniteit is van toepassing" hoe onjuist de handeling ook mag zijn geweest en hoe schadelijk de gevolgen voor de eiser ook mogen zijn geweest ".

Gerechtelijke immuniteit is zelfs van toepassing wanneer een rechter wordt beschuldigd van kwaadwillig of corrupt handelen, want het 'is niet voor de bescherming of het voordeel van een kwaadwillende of corrupte rechter, maar voor het voordeel van het publiek, wiens belang het is dat de rechters bij vrijheid om hun functies onafhankelijk en zonder angst voor gevolgen uit te oefenen. "

'Ten behoeve van het publiek', citeren de hypocrieten alsof ze er enig gevoel voor hadden. Als ze nu inderdaad binnen hun juridische kaders hadden gehandeld, zou er geen enkele vrees voor gevolgen zijn, en dat zou inderdaad in het voordeel van het publiek zijn.

Maar elke dag zweren ze zich bij elk geval bij een wet, maar wijken er dan even snel van af als ze er zelf voor hebben gezworen. Dit is natuurlijk direct in strijd met de gelofte die ze hebben afgelegd door hen op de zetel van het oordeel te plaatsen, en op zijn zachtst gezegd verachtelijke huichelarij.

Zie de ironie, de inconsistentie of de hypocrisie die in hun woorden zit: Citaat: "Het is niet voor de bescherming of het voordeel van een kwaadwillende of corrupte rechter, --- maar voor het welzijn van het publiek." unquote.  En lees het nu nog een keer, en denk na over zijn beweringen!

De "VOORDELEN" van hun boosaardigheid zoals ze die bij de mensen in praktijk brachten - is dat voor de mensen, het publiek zoals ze zeiden, of niet eerder voor het "exclusieve voordeel van de rechters? Waar hebben ze hun Engels geleerd?

Waar hebben ze hun Engels geleerd? leren lezen of schrijven, woorden tot een zin samenstellen? Ze handelen vanuit hun eigen verbeelding - in de boosaardigheid, maar ook in de onwetendheid van hun hart.

Er is geen rechtvaardigheidsconceptie bij de rechters, daarom is er geen gerechtigheid in de rechtbanken, en daarom rust er een krachtig oordeel op hen. De onschuldige persoon wordt in de gevangenis geworpen door de boosaardigheid en / of onwetendheid van de rechter, en die geest is voor het welzijn van die onschuldige persoon?

Ontelbare veel mensen worden beroofd van hun rechten en van hun zuurverdiende goederen, maar dat is in hun voordeel. Het publiek moet de dood, beroving, afpersing en alle gruwelijke dingen tegen hen ondergaan, omdat de boosaardigheid en corruptie van de rechters te allen tijde moet worden beschermd.

En al het gemene iets tegen het publiek door de hand van de rechters - wist u het niet - is voor en in het voordeel van het genoemde publiek. Dit is de nomenclatuur van hun verdediging, toen ik de rechters voor het oordeel riep.

En geen enkele raadsman zou me helpen om een rechter voor de rechter te slepen, want ze hadden allemaal een bijl om te malen, hun buik en hun zogenaamde eer. Het werd opgemerkt dat ik gek was, alleen kenden ze me niet, noch waren ze in staat om de spirituele menigte aan mijn zijde te aanschouwen.

Zij zullen nu worden geschorst, ieder van hen, want zo zei de Heer over de zonen van Zijn makelij: "In een geschil zullen zij als rechters optreden, en zij zullen het oordelen naar mijn oordelen."