JERUZALEM, JERUZALEM


Naar Index

HOOFDSTUK 26 
1. Jeruzalem, Jeruzalem, je bent omringd door een overweldigend aantal vijanden, waarvan de meesten willen dat je verdwijnt in de lucht, terwijl je voldoende kernwapens hebt om het hele Midden-Oosten uit te roeien. 
2. Maar je weet dat wanneer je dat doet met deze ruwe wapens, hoe je jezelf ook zou uitroeien. Van welke echte waarde zijn deze ruwe wapens dan ook als er geen overwinning mee te behalen valt?
3. Waardeloos, is het niet, en is het daarom dat je bang bent dat je buren massavernietigingswapens krijgen om ze op de weinigen van jullie te gebruiken, terwijl de velen om je heen ontsnappen? Ben je bang voor een nieuwe holocaust terwijl het woord van de Heer, jouw God, zo veel met je is? 
4. Wat er ook gebeurd is met uw vrees voor de Heer, wat als u het had, er geen angst in u zou zijn voor een van uw buren, hoe vaak ze ook zijn, noch voor hoe goed bewapend ze ook zijn.
5. Misschien een Laurie G, in een opmerking sloeg de spijker op het hoofd toen ze zei: "Ik merk dat veel Joden hier in Amerika geen enkele band meer voelen met IsraŽl, en niets verkeerds zien met het de rug toeren. Ze kennen Gods Woord niet, dus kennen ze de Messias niet of geloven ze profetie. De Joodse leiders hebben de afgelopen 2000 jaar goed werk geleverd door onze Joodse broeders en zusters dom en blind te houden voor Gods ware Woord, nietwaar? Maar God wist dat al, hŤ?
6. Je bent volledig vergeten wat het is om een echte vijand te vrezen, en de Echte macht om je te vernietigen - is het niet O IsraŽl? Bijna 2000 jaar lang stuurde de Heer een zwaard achter je aan, en in die laatste wereldoorlog was je bijna uitgeroeid. En terwijl je schreeuwt tegen die holocaust heb je er niets van geleerd, of wel?
7. Als u de Heer, uw God, had gevreesd in plaats van de mensen - dat de Holocaust misschien nooit had plaatsgevonden, want Hij, uw God was uw vijand voor al die jaren in het verleden vanwege de hardheid van uw hart en voor uw ernstige zonden tegen Hem. 
8. En wie anders dan de Heer op deze dag is in staat om u te redden, of om u te vernietigen? En waarom ben je dan nog steeds zo blind dat je bang bent voor mannen, om bang te zijn voor deze blinde doden die om je heen leven?
9. Ik ben ontzet over u, over de onwetendheid van uw hart en geest, dat u in al die jaren niet hebt geleerd hoe u ťťn en ťťn aan twee kunt toevoegen. Hoe streng wil je dat ik bij je ben? 
10. Zal ik je ruggengraat breken, of gewoon een arm of twee breken? Ik wil je helemaal niet breken, noch dat er iets overkomt, maar je lijkt van een andere geest te zijn. 
11. Zal ik de Heer oproepen om mijn eigen volk te breken voor hun wreedheden tegen Hem, en u toe te staan te ontsnappen? Wat voor gerechtigheid is dat? 
12. "Wraak is van mij" zo zei de Heer, en Hij legde een staaf in mijn hand om Zijn wraak te uiten over wie Hij mij ook zou zenden. Daarom, mijn geliefde, wend je af van overtreding en vrees alleen God, opdat Zijn wraak niet ook op jou neerdaalt. 
13. Want wij allen weten, u en ik, dat IsraŽl door Hem zal worden verlost, maar de vraag is: - wie in IsraŽl? Sinds hij sprak zeggen; "Alleen een overblijfsel zal gered worden." En hetzelfde geldt voor de heidenen, waar ook slechts een overblijfsel op aarde in leven zal blijven.
14. Het is slechts een overblijfsel op de hele aarde om Zijn wraak te overleven, Jood en Niet-Jood, en u O IsraŽl, zal het hoofd zijn, de eerstgeborene van allen. Hij zal een volledig einde maken aan de heidenen, maar niet aan jullie O IsraŽl.
15. Als u er dan eindelijk achter bent gekomen dat ťťn plus ťťn gelijk is aan twee, waar is dan die vreze des Heren, uw God voor Hem? Naar mijn mening probeer je de wol over mijn ogen te trekken, want met je staart tussen je benen ren je naar Amerika en naar de VN voor hulp en troost. 
16. En voel je je nu beledigd door wat ik zei over je staart? Niet zo mijn geliefden, want als deze skeletten twee keer dood zijn, zeg je dan dat je je broek niet omhoog kunt trekken, tenzij ze het je vertellen, en je voldoet, ik heb geen belediging tegen je gesproken.
17. Eens voordat uw voorvaderen naar andere naties renden voor hulp, naar Egypte was het, en daarvoor heeft de Heer uw volk in Jeruzalem verbannen, en voert u nu niet meer hetzelfde uit? Deze keer is het het grotere Egypte, omdat die term ook in overeenstemming is met de wereld. 
18. En inderdaad, u begaat dezelfde gruwel die uw vaderen voor u hebben begaan, en daarvoor mijn lieve volk in Jeruzalem - uw vrouwen zullen worden verkracht en de helft van de inwoners in Jeruzalem zal in ballingschap gaan.
19. Dit alles omdat u naar het grotere Egypte zoekt voor hulp, en niet naar de Heer vanwaar uw hulp zou moeten komen, zoals Hij u waarschuwde en zei: 
20. "Wee hen die naar Egypte gaan voor hulp en vertrouwen op paarden, die vertrouwen op strijdwagens omdat ze veel zijn en in ruiters omdat ze erg sterk zijn, maar niet naar de Heilige van IsraŽl kijken of de Heer raadplegen!"
21. Hoor nu, zoals ik tegen uw koppige hart zal zeggen: "Deze Amerikanen zijn mensen en niet God, hun bewapening is slechts gemaakt van staal, en niet van Geest. En wanneer de Heer in Zijn Geest op hen landt, zullen zij halsoverkop op de open grond vallen en zult u, afhankelijk van hen, met hen meevallen. 
22. Hoe dwaas is het daarom om hulp te zoeken bij mensen, zoals niets meer zijn dan dode skeletten die rondlopen in cirkels die niet weten waar ze heen moeten, omdat ze zonder ogen zijn.
23. Wilt u dat ik u vertel wat de Heer zegt door het volgende, citaat? citaat: "Want zo zei de Heer tot mij: Zoals een leeuw of een jonge leeuw over zijn prooi gromt, en wanneer een groep herders tegen hem wordt geroepen, is hij niet doodsbang door hun geschreeuw of afgeschrikt door hun lawaai, zodat de Heer der heerscharen zal neerdalen om te vechten op de berg Zion en op zijn heuvel."
24. Deze profetie zal voor uw ogen overgaan, en het is niet ver weg. Het zal komen en het zal weer komen, want hoe moet een Leeuw als koning bang zijn voor een stel herders? De herders zullen komen om de leeuw te doden, alleen zijn het de herders die zullen worden geconsumeerd.
25. Vreemd is het niet? En ja, het kan twee betekenissen hebben, en ik zal beide gebruiken voor mijn doel. Je hebt het bericht gelezen, maar het is als een verzegelde boodschap, iets dat niet relevant is voor onze geest. En ik zal het in verschillende woorden moeten zeggen om het voor je te ontgrendelen, en dat zal ik doen, omdat het op het punt staat heel echt voor je te zijn op mount Zion. 
26. Men komt o IsraŽl, een Leeuw zal uw grondgebied binnengaan, en hij zal prooien nemen, en wie van u zal het van hem durven nemen? Wie van jullie zal een hongerige Leeuw benaderen? Je herders ja, een hele groep van hen zal tegen hem komen schreeuwen, alsof er enige angst voor hen in hem is. 
27. Maar waarom zullen zij tegen hem schreeuwen, alsof hij geen recht heeft op zijn maaltijd, want is Hij geen beschermer voor jullie, een Leeuw om jullie grenzen te beschermen, of als vogels om jullie onder hun vleugels te beschermen? 
28. Want zo volgt de boodschap van de Heer: "Als vogels die zweven, zo zal de Heer der heerscharen Jeruzalem beschermen; Hij zal het beschermen en afleveren, hij zal het sparen en redden."
29. En zal ik een teken voor u zijn, hoe Zijn Geest met mij een waarborg voor u is, dat hetzelfde zijn wezen met u voorspelt om te komen? Het is het boek Jesaja, ergens daar waar dit van vroeger werd verkondigd. 
30. En zo sprak die profeet tot u: "Wend u tot Hem van wie u diep in opstand bent gekomen, o volk israŽl." En is dat niet ook mijn boodschap aan u, mijn geliefde IsraŽl?
31. Welke liefde, en welke aanbidding is er in mij ontstaan, mijn liefde voor de God van IsraŽl, mijn diepe aanbidding voor de Verlosser van de hele wereld? Hoe diep is mijn liefde, en wat is de uitbreiding van mijn aanbidding? Voor mijn liefde moet ik het einde nog vinden, en mijn hart verheugt zich meer in Hem dan woorden kunnen uitdrukken.
32. En ja, ik moet toegeven hoe dierbaar de dochter van IsraŽl voor mij is geworden, hoe mijn liefde voor haar een eeuwige en onfeilbaar liefde is. Ze was me zelfs uit mijn jeugd dierbaar, toen ik toen al gebiologeerd was in haar schoonheid. 
33. En nu kan ik de uitbreiding ervan niet meer uitdrukken, noch zelfs de bevingen van mijn eigen hart begrijpen voor haar omhelzing. Noem me een profeet, maar dat ben ik niet, maar juist nu heb ik geprofeteerd.
34. En met dit alles ben ik vervuld van verontwaardiging, en met verdriet om de vele naties die mij dierbaar zijn. Ik ben verontwaardigd over hun wreedheden en mijn hart huilt om het onvermijdelijke dat hen te wachten staat. O als zij maar zouden luisteren, maar zij zijn wijs in hun eigen ogen. 
35. En wat weet hij dat tot ons komt in de naam van de Heer? Dus ze spreken in hun hart. Waarom zal ik dan niet verontwaardigd over jullie zijn en jullie slaan met de stang van Zijn mond? 
36. En Ik zal u slaan, en uw vlees verschroeien, en Ik zal dit keer op keer doen, want u bent stijfhals, en verschroeid tot het hart om geen rechtvaardig woord in u binnen te laten. En wil je mij nu de schuld geven van de rampen die jullie jezelf hebben aangedaan?
37. U weigert rekening te houden met waar Ik gekomen ben, en Wie het is dat bij mij is, maar hoewel ik voor u ben in Zijn Naam, zoals geschreven werd: "Zie, de Naam van de Heer komt van ver en brandt van Verre met Zijn woede, en in dikke opkomende rook zijn Zijn lippen vol verontwaardiging, en Zijn tong is als een verslindend vuur." En is dat niet zo mijn lieve?
38. Het is geschreven, en Zijn Naam zal inderdaad van ver komen, als dit niet zo was, zou ik u dat niet verteld hebben. Waarom plaats je het daarom op mijn lippen om ook een brandend vuur over jou uit te spreken? 
39. Het is Zijn woede, die van de Heer, uw Schepper, door wie ik geleid word, en door Wie mijn hart spreekt, en het zal tot u zijn zoals Hij zei, hoe: "Zijn adem zou zijn als een stromende stroom die tot aan de nek reikt."
40. Nee, u zult niet zo snel met mij klaar zijn, jullie naties, noch zelfs jullie mijn lieve Jeruzalem, want ik kreeg een last, en dit was de last, zoals geschreven staat: "Om de naties te zeven met de zeef van vernietiging, en, om op uw kaken een hoofdstel te plaatsen dat op een dwaalspoor leidt." Wil je dat ik het herhaal, "om je te zeven met vernietiging? 
41. Je wilt dat ik je gewoon een beetje schud als er een door de scheuren kan vallen. Maar dat is niet mijn last van de Heer voor jou. Er was er een die me wilde weerleggen hoe ik niet op een negatieve manier moest spreken, sindsdien zou ik alleen maar negatieve reacties krijgen. 
42. Maar wat houdt het in om te zeggen, om een hoofdstel op je kaken te leggen, zodat je op een dwaalspoor kunt worden gebracht en omgekomen? Het brengt met zich mee dat je omkomt omdat je me aanstoot, op mijn negatieve manier als je wilt.
43. "Weerleg o Leonard niet, want dan zullen zij zich slechts van u afkeren, tot hen komen met zoete honing, met wat hun jeukende oren willen horen, zodat u hen tot de Heer en de verlossing zult wenden." O jullie ellendige leugenaars, jullie adders-broed, kennis is zeker met jullie uitgegaan. 
44. Het is voor die hypocrisie van u, en uw totale gebrek aan kennis dat zovelen zijn gestorven, en nog meer zullen sterven en vergaan voor uw afschuwelijke leugens tegen hen. Denk daarom niet dat je je leven zult redden.
45. Mijn lieve Jeruzalem, Jeruzalem, is er al een bepaalde dag niet gezegd dat de Heer een Hoorn zou doen opspringen naar het huis van IsraŽl, ik geloof dat het door EzechiŽl was, en hoe zijn lippen onder u zouden worden geopend? Dat was het, nietwaar? Maar dan volgt de Heer om te zeggen: "Dan zullen zij weten dat ik de Heer ben." 
46. Als ik hier nu op bemiddel, hoe kan die Hoorn mij dan zijn, wanneer u weigert te erkennen waar ik ben? En dus vermoed ik dat het moet zijn voor een dag dat alle rebellen onder jullie dood en weg zijn, met alleen het overblijfsel over, en de Hoorn de Messias Zelf.
47. Heeft mijn redenering zin in mijn dierbaren van weinig geloof? Maar nu ga ik jullie voorlezen uit het boek van de profeten, iets wat op mij van toepassing is, het gaat als volgt." 
48. "En Hij zeide tot mij; Zoon des mensen, eet wat jullie wordt aangeboden, eet deze rol en ga, spreek tot het huis van IsraŽl. Dus opende ik mijn mond en hij gaf me de rol om te eten. En Hij zei tegen mij: Zoon des mensen, eet deze rol die ik je geef en vul je maag ermee. Toen at ik het op, en het was in mijn mond zo zoet als honing."
49. Het was eens eerder, jaren geleden, toen Hij tot mij sprak, niet over Schriften, noch over enig geschreven woord dat eerder gesproken werd, maar over Zijn Geest tot mijn geest, en Hij zei: "Wat ik ook voor u stel, u zult eten, en u zult het begrijpen." 
50. En ik at, en ik begreep het, en vele woorden werden geschreven als een bron van water in mij. En o hoe zoet deze in mijn mond waren, maar eenmaal binnen leken deze bitter in mij.
51. Van diezelfde profeet gaat het woord dan verder: "En Hij zei tegen mij; Zoon des mensen gaat naar het huis van IsraŽl en spreekt met Mijn woorden tot hen, want jullie worden niet gezonden naar een volk van vreemde taal en een harde taal, maar naar het huis van IsraŽl." 
52. De profeet kende nu uw taal, terwijl ik niet spreek, noch Hebreeuws begrijp, moet ik tot u spreken in een vreemde taal, in het Engels. Of misschien is dit in uw voordeel, want daarna zei God tegen de profeet hoe, als Hij mij zou zenden naar hen wiens woorden ik niet kon begrijpen, zij naar Hem zouden "luisteren".
53. Zal daarom de Heer, uw God, uw Messias, juist zijn, dat voor mijn vreemde taal - u zult mij horen? Ik vrees u te vertellen wat volgt, wat de woorden van de Heer, uw God, tegen die profeet waren; "Maar het huis van IsraŽl zal niet naar jullie luisteren, want zij zijn niet bereid naar Mij te luisteren." 
54. Is dat de manier waarop het feitelijk O mijn geliefde IsraŽl is, hoe je het niet erg vindt dat ik een Yankee ben, of een Nederlander, met wie je de wol over zijn ogen kunt trekken, maar zodra hij Gods woord begint te spreken, is hij niemand voor ons, noch zullen we luisteren?
55. Heb je enig idee hoe verdrietig je me maakt met deze woorden, hoe moeilijk is dat voor de liefde die ik voor je heb? Maar ik zou niet zo onwetend moeten doen als ik, alsof ik niet wist waarom je zo veel op mij lijkt, omdat van mij het is gezegd; "die koppige Nederlander", zoals iemand met een one-track geest, fixeert hij zich op een doelpunt en weigert er vanaf te wijken. 
56. Als dat doel dan het juiste doel is, wie moet klagen, maar zo niet, om naar de kliffen te gaan, is het niet zozeer de val als het moment waarop je de vloer eronder raakt - wat dat met je zal doen met veel pijn en spijt.
57. Geen oren, geen luisteren, want, zo zei de Heer; "Het hele huis van IsraŽl is van een hard voorhoofd, en van een koppig hart." Maar wat doet dat met mij o mijn lieve IsraŽl, wanneer ik voor u moet komen, om u van die klif te redden? Ik ben een echte Nederlander, nietwaar; want zo sprak de Heer over mij: 
58. "Zie, Ik heb uw gezicht hard gemaakt tegen hun gezichten, en uw voorhoofd hard tegen hun voorhoofd, zoals onvermurwbaar harder dan vuursteen heb ik uw voorhoofd gemaakt, vrees hen niet, noch ontzet over hun uiterlijk, want zij zijn een opstandig huis."
59. Nederlander of niet, ik ben een softy, net als de Yankees, ik sta mezelf toe om beroofd te worden, noch geef ik om goud of zilver, en ik word beschuldigd van veel te gul zijn, zelfs voor mijn eigen pijn, en dat mijn liefde te meelevend is voor de mensen. En hoe ik daardoor zo vaak gekwetst ben, dat de wereld hard en meedogenloos is. 
60. Maar sprekend voor mezelf, het kan me niet schelen, ik zou me nergens voor veranderen, maar om tegen jou op te komen, en ook tegen mijn eigen volk, moet mijn voorhoofd als vuursteen zijn, opdat ik niet overwonnen word voor het mededogen in mij.
61. En ik geef toe, ik beken, hoe voor de weigering van de mens om wijsheid te accepteren, ik diep gekwetst ben, zeer pijnlijk, als een zwaard dat mijn hart doorboort, en als een zweep op mijn tedere huid. Toch zal ik niet veranderen, maar ik zal het dragen omwille van hen, voor mijn grote liefde voor hen, voor u O IsraŽl, en voor de naties, voor een volk van mij. 
62. Of ze me nu geloven, of me niet geloven, of om mij geven, of niet om mij geven, ik hou nog steeds van hen, nu en voor altijd, net als mijn eigen vlees en bloed, en als zodanig zal ik ze koesteren
63. Zal ik tot u spreken over iets waarin u grof wordt misleid, alsof het een eer voor u was, maar het is een schande voor u? Ik zou, als ik dat niet zou moeten doen, dat u misschien uit het woord van de Heer, uw God, in plaats van uit mijn woord de waarheid van de dingen zou kunnen verzamelen en uw schaamte van u zou kunnen afwerpen. 
64. Door een van de profeten sprak de Heer dat Hij Zijn heiligdom zou belijden, de vreugde van uw ogen. Dan zegt Hij: 
65. "En u zult doen wat ik heb gedaan, u zult uw lippen niet bedekken, noch het brood van rouwenden eten, uw "tulbanden zullen op uw hoofden zijn, en uw schoenen op uw voeten, u zult niet rouwen, noch huilen, maar u zult wegsnijden in uw ongerechtigheden, en aan elkaar kreunen."
66. Dit is het spektakel van vandaag, nietwaar? Deze woorden van de Heer hier spreken je goed aan. Er is echter dit probleem dat de woorden voor u verborgen kunnen worden, dat u de boodschap niet echt begrijpt, noch de clou. Daarom zal Ik het voor u uiteenroepen in de wijsheid die uw God mij heeft geschonken.
67. U bent zo'n lettertype van het dragen van die schedeldoppen als het ware in enig opzicht voor God, terwijl het in feite een schande voor u is, een vloek op u, en dat zelfs van de Here God. 
68. Omdat, om uw koppige hart uw eigen weg te laten gaan, en niet naar Hem te luisteren, Hij zich terugtrok en u achterliet in de kracht van de boze geesten, die op hun beurt uw gedachten verdraaiden om uzelf te verheerlijken op uw eigen schande. 
69. Het is als die queers, die voor hun goddeloze hart de Heer ook gaf in de kracht van de boze geesten, die hen op hun beurt in onnatuurlijk verlangens verdraaiden. 
70. Maar alsof het niet erg genoeg was om in schaamte te worden gegeven en de verachtelijkheid van hun geest en lichamen lager te worden geacht dan de sluipende dingen van de aarde, begonnen deze dwazen erover op te scheppen, net als wat recht of eer aan hen. Daarom zijn ze nu zo volkomen beschadigd dat er geen woorden zijn om hun schande te uiten.
71. En deze schedeldoppen zijn precies hetzelfde. En hoe zijn deze schedeldoppen, of tulbanden, zo'n schande voor je? Want door ze aan te trekken ontken je de Messias. En jullie plaatsen jezelf onder de wet, onder de Thora, waardoor er geen verlossing is.
72. In het voorgaande was de Heer boos op u, en niet van enig verstand om u te redden, daarom zei Hij; om door te gaan en deze schedeldoppen, deze tulbanden, te blijven dragen, want met deze op je hoofd ben je niet geschikt voor enige verlossing, maar om te worden toegekend aan de duivel, WIENS EMBLEEM JE DRAAGT.
73. Uw priesters, oorspronkelijk onder de wet van de Thora, moesten de tulband aantrekken als een voorafschaduwing, en een symbool van de Messias die zou komen, om op uw hoofd te rusten als een kroon, zoals de kroon van God.
74. Maar toen de Messias eenmaal kwam en zijn leven gaf, werd Hij de realiteit van dat symbool, daarom werd de tulband verwijderd, en diezelfde Messias beval u om de tulband in de synagoge "niet langer" te dragen, noch wanneer hij tot Hem aanbeden was, omdat Hij Zelf uw tulband was. 
75. De echte hoofdbedekking van de nieuwe mens is dus in het hebben van Christus Yeshua als de dekmantel op zijn hoofd. De verwijdering van die tulband werd zo, en is in feite het teken van uw respect voor Hem en voor uw verbond met Hem. 
76. Kom nu, mijn geliefde, hoor mij goed en denk naar behoren na over wat u van mij hoort in de Geest van uw Messias. Laten we eens kijken waar de Heer niet alleen zei dat je uit schaamte die tulband of schedelkap op je zou hebben, maar ook: "Om je schoenen aan je voeten te hebben." 
77. Voor u die zo trots op jezelf bent in de Thora, om er volledige kennis van te hebben, weet je niet meer hoe toen Mozes die brandende struik ging zien, de Heer tegen hem zei, om "zijn schoenen uit te trekken" omdat de Heer dus zei: "De grond waarop je staat is heilig."
78. En begrijpt u nu "waarom" voor uw schande, en schande voor u zei de Heer; "Dat je schoenen ook op je voeten zullen staan?" De Heer zegt u in feite dat u niet heilig bent, noch zelfs waardig om uw schoenen uit te trekken, zoals in het niet waardig zijn om heilig te worden verantwoordelijk, of zelfs om in de buurt van God te komen. 
79. Zo zegt de Heer met andere woorden; "Ik zal niet toestaan dat Mijn Geest bij hen is, want dit zal een teken van schaamte voor hen zijn, om hun schoenen op hen te laten staan, en laat hen hun hoofden bedekken met een tulband, een kippah of een schedelkap, zoals de voorwaarden kunnen zijn."
80. En zo liet de Heer u achter in de macht van demonen, waardoor u die kippah droeg, om - zoals de Duitsers u zagen - als ratten te zijn. Om op je hoofd de schande van de heidenen te plaatsen die ze je dwongen te dragen, waarvan het begin ongeveer zeven eeuwen geleden was toen de toenmalige heidenen je dwongen hoeden te dragen die je als submenselijk markeerden.
81. En de Heer wil niet eens dat u rouwt, Hij wil uw tranen niet horen, noch zien, u mag uw lippen niet bedekken, zoals u zou doen wanneer u zich schaamt en daardoor niet kunt spreken. Maar dat je lippen open kunnen staan voor je eigen calamiteiten, om te spreken voor je eigen schande. 
82. Al deze schaamte die de Heer u oplegt, niet om te rouwen, niet om te huilen, noch om te huilen, maar om op uw hoofd die schedelkap, de schande van uw afvalligheid, op te leggen, zodat de hele wereld uw schaamte kan aanschouwen, en uw schoenen op u mag laten staan, want u bent niet heilig, zelfs niet de grond onder uw voeten, omdat u uzelf hebt vervuild , en Gods heiligdom.
83. Dit alles zei de Heer: "Opdat jullie in jullie ongerechtigheden wegsnijgen, en met jullie lippen onbedekt kreunend naar elkaar," zoals jullie deze dag doen, o mijn lieve IsraŽl.
84. En ben ik nu niet helemaal eerlijk tegen je geweest en heb ik die verborgen boodschap voor je geopend? Besef dan mijn geliefde, dat ben ik niet echt, de Nederlander, maar uw eigen Messias die in Zijn grote liefde voor u dit ter kennis brengt, zodat u dit zou begrijpen, en u zou kunnen afkeren van uw schaamte, en van uw overtreding, om opnieuw naar Hem te kijken zoals uw voorvaderen deden, zoals Abraham, Isaak en uw vader Jacob deden. 
85. Want realiseert u zich dit niet meer, dat als de Heer u had opgegeven, Hij mij niet tot u zou hebben gezonden, noch dan zou Hij die boodschap voor u hebben geopend om begrip te hebben voor de schoenen aan uw voeten, en van die Tulband die de kroon van uw verlossing werd. 
86. Toen het nog op het hoofd van Ašron stond, was u onder de wet, en door uw overtredingen dood in uw zonden. Maar God hield Zijn woord aan u, en bracht u de echte blijvende en eeuwige Tulband, De Messias, op die Hij in plaats daarvan voor een Kroon op uw hoofd zou kunnen zijn tot de redding van uw volk en tot het eeuwige leven.
87. Leen mij een oor mijn geliefde, de dag zal komen, zo sprak de Heer; "wanneer Ik de fortuinen van Mijn volk, IsraŽl en Juda zal herstellen, en Ik zal hen terugbrengen naar het land dat Ik hun vaderen gegeven heb, en zij zullen het in bezit nemen."
88. En heeft de Heer Zijn woord niet gehouden, gezien hoe u terug bent, en er deze dag wel bezit van hebt? En nogmaals het woord van de Heer: 
89. "O mijn volk, dat in Zion woont, wees niet bang voor de AssyriŽrs wanneer zij met de roede slaan en hun staf tegen u optillen zoals de Egyptenaren deden. Want zo nu en dan komt er een einde aan mijn verontwaardiging en zal mijn woede gericht zijn op hun vernietiging."
90. Die verontwaardiging die u van mij ziet, dat is de woede van de Heer, voor wie is het? Het is zeker niet voor jullie, mijn IsraŽl, maar voor hen die om jullie heen zijn, voor hen die jullie kwaad willen doen. En met welk doel is het, zo niet tot hun vernietiging, dat van hen die in hun gedachten van plan zijn jullie te vernietigen. Waarom zou jij je daarom zorgen maken of bang zijn?"
91. En voor hulp, wilt u kijken naar die Amerikanen, van wie de leiders Indiase gevers zijn geworden, en niet eerder naar de Heer? Je hebt die Amerikanen niet helemaal verloren sinds de Heer een van hen heeft genomen als een visuele presentatie van Zijn liefde voor jou. Of denk je dat ik alleen over mezelf spreek elke keer als ik jullie lieve mensen noem, en geliefden?
92. U mag in uzelf mijmeren dat ik ver weg ben, en niet zo dichtbij om in de breuk te staan, maar hoor wat uw Heer zei; "Vrees niet O Jakob, Mijn dienaar, zegt de Heer, en wees niet ontzet o IsraŽl, want ik zal jullie van ver redden. en jullie nakomelingen uit het land van hun gevangenschap. Want ik ben met u om u te redden, zegt de Heer."
93. Wat wil je nu nog meer O Mijn volk? Wat heb je nodig van deze Amerikanen, of van de VN, of een van deze skeletten die in hun graf lopen? Wilt u van ver gaan, van Zijn heilige bewoning vanwaar Hij Zijn Geest uitstuurt om een Heiland voor u te zijn, om in plaats daarvan naar de doden te gaan voor hulp en niet eerder naar de levenden, naar uw God? 
94. Luister naar mij, want door naar mij te luisteren, luister je naar je Verlosser.
95. Wees niet bang, noch ontzet voor de tong van de volken, voor een van hun bedreigingen , noch voor een van hun ongepaste woorden, O Mijn volk, want zo sprak de Heer; "Dat Hij de tong van de zee van Egypte volledig zal vernietigen," wat betekent van de hele wereld, als het grotere Egypte. En dat zal niet alles zijn dan dat Hij zei: 
96. "Ik zal een volledig einde maken aan alle naties onder wie ik u heb verstrooid. maar van jullie zal ik geen volledig einde maken, ik zal jullie in rechtvaardige mate straffen, en ik zal jullie geenszins ongestraft laten."
97. En die vernietiging, mijn beste IsraŽl, betekent ook de VS, want zoals er mensen in een natie zijn die u bewonderen, zijn dit niet de hele naties. 
98. En zoals Sodom en Gomorra werden vernietigd voor niet meer dan drie rechtschapenen onder hen, en het aantal personen in deze steden dat deze dag niet in de buurt van het aantal van de volken was, zullen er niet genoeg rechtschapenen zijn voor het gebed van Abraham om hen te redden.
99. Maar verheug u niet te snel, want Zijn kastijding zal niettemin op u zijn, geen vernietiging, maar toch een kastijding, want de Heer is een rechtvaardige Rechter, en in gerechtigheid zal Hij handelen, zoals Hij zei; "en ik zal je zeker niet ongestraft laten."
100. En: "Sion zal verlost worden door gerechtigheid, en zij in haar die zich bekeren door gerechtigheid." En nogmaals: "Want ik, uw God, houdt uw rechterhand vast, ik ben het die tot u zegt: vrees niet, ik zal u helpen."
101. Waarom dan mijn dierbaren al die bezorgdheid over Iran? En waarom verspil je je tijd met die Amerikanen? Is het niet de Heer die je troost? Wie ben jij dan dat je bang bent voor een man die sterft, de zonen van de mens die gemaakt zijn als het gras? Want als de maaier komt, worden ze in het open veld tot spener gesneden.
102. Heeft uw God niet de hemelen en de aarde tot een goed beeld gebracht? Wie is er dan gelijk aan Hem, of welke natie, of aantal volken is in staat om voor Hem te staan? Zie, zo zegt de Heer; 
103. "Allen die tegen jullie worden aangestoken, zullen beschaamd en verward worden; Zij die tegen jullie streven zullen als niets zijn en zullen vergaan."
104. "Als niets" zo zei de Heer, en ik ben werkelijk ontzet als ik die angsten zie in uw woorden en op uw gezichten, dat er voor het geloof zo weinig van in u is. 
105. Neem daarom de stier bij de horens, en vrees niet meer, maar verheug u in Hem die spoedig zal komen, door uw afgoden weg te werpen, en vertrouw niet op enig vlees, maar bevestig uw vertrouwen op Hem die werkelijk in staat is om te redden, en die deze dag bij u is.
106. En nu, mijn dierbaren van IsraŽl, bent u een beetje jaloers, of schaamt u zich dat het een buitenlander, een niet-Jood, is om de Thora en het woord van God te onderwijzen? Staat u mij dan toe ergens uit de profeten van weleer nog een passage te citeren:
107. "En de visie van dit alles is voor u geworden als de woorden van een boek dat verzegeld is. En wanneer de mensen het geven aan iemand die kan lezen en zegt: "Lees dit" dan zegt hij: "Ik kan het niet, want het is verzegeld. En als zij het boek geven aan iemand die niet kan lezen en zegt: "Lees dit," zegt hij, "ik kan niet lezen."
108. "En de Heer zei: "Omdat dit volk met hun mond nadert en Mij eert met hun lippen, terwijl hun hart ver van mij verwijderd is, en hun vrees voor Mij een gebod is van mensen die door rote geleerd zijn; daarom, zie, ik zal opnieuw wonderbaarlijke dingen doen met dit volk, prachtig en wonderbaarlijk; En de wijsheid van hun wijzen zal vergaan en het onderscheidingsvermogen van hun veeleisende mannen zal verborgen worden."
109. Hebt u zich ooit afgevraagd waarom uw voorgangers en uw zogenaamde rabbijnen zo onwetend zijn, dat zelfs een van hen niet in de schaduw kan komen staan van zelfs maar een tiende van de kennis die God mij heeft verleend? Het is de Heer die hun ogen gesloten heeft, als jullie ogen open genoeg zijn om het te beseffen. 
110. Het woord "rote" betekent nu, routine, zoals in een mechanische routine, iets geleerd door herhaling. of zoals het gezegde luidt; "Vertel vaak genoeg een leugen, en ze zullen het geloven." Als je het woord kunt horen. 
111. En blijkt dit nu niet hoe u dit over uzelf hebt gebracht, dat u mij nu hebt voor een leraar voor u, een Niet-Jood? Maar ik zou dit niet zo schadelijk vinden, bedenk hoe de Heer mij als prins noemde, als de Ster van de Heidenen, zo zei de profeet. 
112. En meer nog, voor uw comfort, werd ik grootgebracht op uw berg, op de berghoogten van IsraŽl, vanwaar ik mijn opleiding heb. Dus je zou kunnen zeggen- ik kwam uit je, uit de baarmoeder van IsraŽl.
113. Maar u bent nog niet in staat om dat mysterie te verdragen, althans niet op deze dag. Toch zal ik het aan jullie "overblijfsel" overlaten, voor hen die gezegend zijn van de Heer, en onderricht hebben over Hem, wiens oren kunnen horen. Op die dag zullen degenen die voor het leven zijn geschreven horen en zich verheugen, net zoveel als ik zelf bij hen zal zijn op die dag van de sabbat. 
114. Ook dit werd mij geopenbaard, maar ik kan er niet verder over spreken, aangezien mijn toespraak openstaat voor de hele wereld om te zien. En zulke mysteries zijn niet voor de niet-berouwvolle. 
115. Maar in een dag die nog moet komen, na de zeven, wanneer zij tot poeder gemalen zijn, en hun stem tot mij verheffen uit barmhartigheid en mededogen, zullen zij het leren kennen, wanneer hun knieŽn zullen buigen voor de rechtvaardige zonen van IsraŽl.
116. Mijn woorden, zo denkt u, zijn stout tegenover u, helemaal niet naar uw gelijkenissen, en wat geven wij om al deze mysteries, ziend hoe deze voor ons verzegeld zijn. Los dit dan op in je hoofd. Ik ben gestuurd met een zeef, en met een raffinaderij staaf. 
117. Maar na mij zal de Heer de oven voortbrengen, niet alleen een zeef, noch slechts een staaf om te raffineren, maar een brandende hete oven. Op die dag zul je berecht worden, niet op een manier zoals ik met jou deed, maar als goud in een oven, en als zilver om gezuiverd te worden. 
118. Dan zult u huilen, en elke dag zullen er nieuwe dingen uitkiemen, zowel voor uw welzijn als voor het kwaad. Maar iedereen die op die dag wijs zal zijn, zal zijn leven behouden - hoewel hij tot de dood berecht kan worden.
119. Als u nu ziet dat dit alles nog over u heen moet komen, zou het dan niet veel verstandiger zijn om mijn woord te horen? Want waarom wenst u dat uw vrouwen en dochters verkracht worden door deze barbaren van de heidenen, door de genadelozen uit de volken? 
120. Hebt u zo weinig oog voor het genot van uw ogen en voor uw dochters om hen toe te staan zich op een harms manier te verzamelen? En hoe gaat het met jullie, hoe zullen jullie ontsnappen, of gedwongen worden om het misbruik van jullie geliefden in de gaten te houden?
121. Er zijn slagers onder die heidenen, de volken van heidenen, waarvan velen zich ten onrechte bij de naam van de Messias van IsraŽl noemen. 
122. Ze zijn wreed en barbaars, ze hebben een overeenkomst gesloten met de duivel om de wereld te verkrachten en hun zwaard te eisen op alles wat in werkelijkheid de God van de gastheren aanroept. Voor hun meester zal die duivel zelf op de aarde zijn en in Jeruzalem wandelen en de grond waarop hij staat bezoedelen.
123. Nog steeds mijn geliefde zult u enige hulp hebben, want de Heer zal u de langverwachte Elia van weleer sturen, en met hem de schrijver van gerechtigheid, de twee lamp-stands die voor de Heer en de hele aarde staan. Deze zullen de naties zoveel schade berokkenen als zij willen, en deze naties zullen woedend op hen zijn. 
124. Dan kunt u overwegen. Hoe je Elia noch Henoch als vijanden moet zien, maar zoals de Heer zei: "Om de harten van de vaders tot de kinderen te wenden."
125. De duivel zelf zal echter het onverstandige in de wereld overtuigen alsof hij de Messias is, en wonderen verrichten zoals de echte Messias deed, alleen om de doden op te wekken, dat hij niet zal 
kunnen doen, omdat hij zelf de dood is. Maar hij zal erin slagen die twee Lamp-stands van God te doden. 
126. Weet daarom, als u dit ziet, dat hij de duivel is, en niet de Christus. Want opnieuw zal de Zoon van God daarna op de wolken komen in een dag die zonder zon of maan is, een verschrikkelijke dag waarop Hij alle goddelozen in de hele aarde aan het zwaard zal zetten.
127. Het is mijn geliefde het overblijfsel van IsraŽl, evenals het overblijfsel van de heidenen dat op die dag zal worden achtergelaten. En zeven van uw jaren daarna zal het zwaard voorgoed worden weggezet, en er zal geen oorlog meer zijn, noch vernietiging, en Christus Jezus zal heersen in Jeruzalem. 
128. En O, op die manier dat iemand er een rechtvaardig lied over zou kunnen maken, en het met grote schoonheid zou zingen. Want wat ik vandaag hoor is minder dan waardig, een last voor mijn oor.
129. Hoor mij O IsraŽl, kijk niet naar de naties, noch naar uw uitvoerders voor oorlog, want de Heer sprak en zei: "Niet door macht, noch door macht, maar door Mijn Geest." Zij wier ziel niet rechtop in hem staat, zullen falen, maar de rechtschapene zal leven door geloof, door te geloven en niet te wankelen van het woord van de Heer dat gesproken wordt.
130. Oordeel mijn volk waarachtig, toon vriendelijkheid en barmhartigheid ieder van u aan zijn broer, en onderdrukt de vreemdeling niet, noch de weduwe, de vaderlozen of de armen, noch degenen die geloven in de Heer de Messias. 
131. Als er enige waarheid of Godsvrucht in u was, zou u uw broeders, uw eigen vlees, niet mijden, omdat zij hun vertrouwen in de Messias hebben gesteld om te wachten op Zijn wederkomst naar IsraŽl.
132. Zoek de Heer in nederigheid, en u die nederig bent, die Zijn geboden naleeft, steeds meer gerechtigheid zoekt en liefde voor elkaar houdt, wees gelijk aan Hem die u tot het eeuwige leven riep, wees naar Zijn beeld. 
133. Verwerp niet wanneer u verguisd wordt, en keer het kwaad niet terug voor het kwade, draag de beledigingen die u om Zijn naam zijn overladen, en Hij de Heer zal u de kroon des levens geven.
134. Wees geschoold in wat de Heer van u verlangt, op dat u heilig mag zijn zoals Hij heilig is, en volg niet die ideologieŽn die niet volgens het woord van de Messias zijn. Houd vooral liefde en geloof, oprechte liefde en een onfeilerend geloof. 
135. Als je dan begrip nodig hebt, vraag dan naar de Heer en Hij zal je hetzelfde geven, maar twijfel er niet aan, om instabiel te zijn op jouw manieren. Want zei de Heer zelf niet; "Als je van Mij houdt, vraag dan wat je wilt in Mijn Naam, en het zal voor jou zijn."
136. Sta jezelf niet toe om met de goddelozen te debatteren, zoals irrelevant zijn dat ze alleen maar voor argumentatie spreken, zodat je niet zoals voor hen wordt. Blijf tot de kern, tot de kern van de zaak. En waar kennis en wijsheid in Godsvrucht kunnen worden verkregen, maak er gebruik van. 
137. Als iemand je dan verwijt te zoeken waar je naar hun oordeel niet mag zoeken, alsof alleen de Thora, of de canons van waarde zijn, luister dan niet, want deze hebben zichzelf uit de boom van kennis gesneden en hebben geen trek in het water dat uit de fontein van wijsheid stroomt. En dit is zo omdat die fontein van wijsheid slechts voor de wijzen is, voor alle anderen is het dwaasheid.
138. Als er trots in uw hart is, zal wijsheid voor u vluchten, omdat de Geest van wijsheid alleen in een nederige ziel zal wonen, in degene die zich in zijn juk geeft. 
139. Als zij daarom in het begin ongunstig tot u komt, is het om u te beproefen, om ervoor te zorgen dat u haar waardig bent, en omdat zij trouw is bevonden, zal zij terugkeren en u al haar wegen leren, op dat ook u een fontein van levend water kunt worden.
140. Want de Heer houdt van alles wat tot Hem komt in waarheid en oprechtheid, en in de hand zijn van de Vader die iets uit Zijn hand moet nemen? En als de dingen langzaam lijken, denk dan aan het woord van de Heer zoals Hij zei; "Het visioen wacht op zijn tijd, het versnelt tot het einde, - het zal niet liegen, als het traag lijkt, wacht erop, het zal zeker komen, het zal niet vertragen."
141. Noch zou uw geest zo bezig moeten zijn met wat het einde zal zijn voor de goddelozen, maar verheug u hier eerder over dat uw naam in de hemel geschreven is
142. Want gaf de Heer Zijn wet niet aan uw vaderen, en verrichtte Hij niet veel wonderen in hun ogen? Maar toch kwam zij in opstand en wilden niet luisteren, totdat de Heer hen allen in de woestijn liet vallen en het beloofde land niet binnendringen.
143. Het is niet aan iedereen om mysteries te begrijpen, maar de Heer schenkt aan elk van Zijn kinderen zoals Hij in Zijn wil gelijk acht, dat we samen Zijn huishouden mogen zijn. En omdat er in elk huishouden veel verschillende componenten zijn, sommige groter, sommige minder, is het tot een volledige eenheid, en tot eer van Hem wiens huishouden het is.
144. Nog een woord voor u, met betrekking tot die tulband, die hoofdbedekking van weleer, dat wat symbolisch was voor de Christus om te komen als de kroon op ons hoofd. Ergens herinnert het zich hoe Jozua gekleed was in smerige kledingstukken die voor de Engel stonden, en de Engel zei: 
145. "Verwijder de smerige kleding van hem, want Ik heb uw schuld van u afgenomen, en Ik zal u kleden met rijke kleding, en Hij zei; " Laat ze een schone tulband op zijn hoofd leggen."
146. "EEN SCHONE TULBAND OP ZIJN HOOFD." Verzamelen jullie, mijn geliefde, de betekenis hiervan, wat de woorden zijn in de geest daarvan? Zijn zonden werden hem vergeven en hij werd gekleed met schone en rijke kleding. In de leer van de Christus is dat.
147. En zo werd gezegd: Laat hen "Genade" op zijn hoofd zetten. Merk op hoe ik dit herformuleerde om de betekenis naar voren te brengen, want die Genade is Christus Yeshua, zodat de Heer op het hoofd van Jozua kan rusten. 
148. Nogmaals opmerkend mijn geliefde hoe het "schoon" zei, een schone tulband, als niet het oude dat Ašron onder de wet aanteerde, maar een nieuwe, een schone kroon op zijn hoofd, om Christus Jezus, de Zoon van God, te hebben voor zijn kroon van glorie.
149. En nu, mijn lieve IsraŽl, zal ik voorlopig een einde maken aan het spreken om te wachten op het uur waarop, van waar denkt u dat iemand naar u toe zal komen? Er staat geschreven: "Zo zullen zij de naam van de Heer uit het westen vrezen, en zijn heerlijkheid tegen de opkomst van de zon; Want hij zal komen als een stromende stroom, die de wind van de Heer drijft."
150. Zijn heerlijkheid is in u mijn IsraŽl, maar Zijn vrees zal uit het westen komen. Vanuit het "westen", zo zeg ik u, zoals ook de profeet Elia profeteerde. En hoe zal hij komen? "Als een stromende stroom," zei de Heer. 
151. Markeer en begrijp, als een stromende stroom. En nogmaals, wie bestuurt die stroom? Het is de Wind, dat wil zeggen de Geest van de Heer, uw God, die tot u zei dat hij de mensen om u heen niet moest vrezen.
152. En voor mijn laatste woord, sta op en zeg tot hen die een angstig hart hebben: Wees sterk, vrees niet! Zie, uw God zal met wraak komen, met de vergelding van God. Hij zal komen en jullie redden."
153. Met al mijn liefde, moge vrede van onze Heer zijn en van de Vader op u zijn, nu en voor altijd.