I S R A E L   T O D A Y


Naar Index   
HOOFDSTUK 21
AAN: Licht van Zion ministerie Kerry Teplinski
1. Op uw website staat dat Sandra Teplinski tot "pastoor" is gewijd. Die term kan nu verschillende dingen betekenen en ik vraag me af in welke context dit is, wat u ongetwijfeld voor mij zult verduidelijken. Want u weet hoe het ons bevolen wordt: 
2. "De vrouwen moeten zwijgen in de kerken. Want ze mogen niet spreken, maar moeten ondergeschikt zijn, zoals zelfs de wet zegt. Als er iets is dat ze willen weten, laat ze het hun echtgenoten thuis vragen. Want het is beschamend voor een vrouw om in de kerk te spreken." 
3. En aan TimotheŁs: "Ik sta geen vrouw toe om te onderwijzen of gezag over mannen te hebben; ze moet zwijgen." 
4. Als ze dan dient om te schrijven of te coŲrdineren, - taken die haar niet afschuwelijk zullen maken voor God en Zijn heilige engelen, heel goed, maar anders staat ze vervloekt. 
5. Wees niet in overeenstemming met de zogenaamde christenen en hun afschuwelijke praktijken. Zelfs het spreekwoord zegt: "Wanneer een volk slecht is, geeft God hen vrouwen voor rechters" 
6. Noch zult u met mij strijden, want zoals Paulus zei: "Als iemand denkt dat hij een profeet is, of spiritueel, moet hij erkennen dat wat ik u schrijf een bevel van de Heer is. -- En: -- "Als iemand dit niet herkent, wordt hij niet herkend"
7. ("Wat u ongetwijfeld voor mij zult verduidelijken") dus ik zei tegen het bovenstaande, en zonder antwoord veroordeelde hij zichzelf voor het vipers-broed, hem en al zijn soort) Toen hoorde ik hier in mijn eigen stad, hoe een Joodse gemeente een demon installeerde voor een rabbijn voor hen, een vrouw. en zo heersen zelfs de demonen onder de Messiaanse Joden.

Gebed
8. Er is veel te zeggen over gebed, en vaker wel dan niet stilte zou beter zijn, of zoals de Heer zei: "niet om veel woorden te gebruiken." Nog steeds bidden velen bij het vallen van een hoed voor zowat alles, en gaan naar gebedsbijeenkomsten wanneer ze in plaats daarvan voor al het andere zichzelf moeten onderzoeken als ze in staat zijn schone handen op te tillen, zichzelf op een heilige en passende manier tot hun Almachtige Schepper te richten, of anders is hun gebed een gruwel voor God.
9. Sommige van jullie voorgangers (rabbijnen zoals ze genoemd willen worden) denken dat je misschien beter gehoord wordt in een vliegtuig om te bidden, zodat God IsraŽl niet mag treffen met de varkensgriep? En waarom denk je dat je gehoord wordt? 
10. Je haat je naaste om ze niet te herkennen, en je minacht God met die vervloekte scull-caps, allemaal zodat God Zijn toorn over jou kan vergroten. 
11. Als je God had gekend, had je Zijn geboden gehouden, en als je in de lucht zou komen, zou je niet dichter bij de duivel komen die je zo goed dient.
12. Nu bidden is gewoon vragen, en als je het vraagt, moet hij ook ontvangen of waarom de moeite nemen om het te vragen. Zo komt het hierop neer - dat we moeten leren bidden, en wie anders dan Gods kinderen er nauwelijks toe in staat zijn, laat staan iemand anders. 
13. Abraham bad voor de Sodomieten, en God zou Abraham met zijn verzoek hebben beloond als er tien rechtvaardige waren geweest, maar er waren er maar drie, daarom werd de hele partij behalve drie vernietigd. 
14. En moet ik nu vandaag bidden voor de priesters en voorgangers of die evangelisten die de wereld over reizen? Inderdaad, dat heb ik gedaan, namelijk dat zij niet langer in staat zullen zijn om het volk en het woord van God te corrumperen. 
15. En dit zal mijn gebed worden verhoord. De huurders doen hun werk niet om de wijngaard op te bouwen en aan te vullen, maar vernietigen de wijngaard, waardoor degenen die ooit kinderen van de hel zijn twee keer zo slecht worden als zijzelf.

HOU VAN JE BUURMAN ALS DAT NIET ZO IS
DOE GEEN MOEITE OM TE BIDDEN.
16. Ik ga een beetje geschiedenis vertellen om een voorbeeld te geven. Het is een schande om Lutheraans of Calvinistisch genoemd te worden. Je net zo goed de naam Hitler of Stalin heten, want net als deze waren dat de eerste, leugenaars en moordenaars. 
17. Maar wie onder de mensen de moeite neemt om zichzelf op te voeden, en de priesters van deze denominaties zullen zeker niet de waarheid vertellen, daarom ook hun uitroeiing. 
18. Deze twee mannen werden geprezen als hervormers, maar hervormers voor wat? Luther was niet beter dan de pausen waartegen hij zich verzette, en voor Calvijn waren de Schriften een gesloten boek. Hij martelde en vermoordde mensen omdat ze het gewoon niet met hem eens waren, naast het feit dat hij mensen dwong om naar de kerken te komen ten koste van hun levensonderhoud. 
19. En hoeveel moorden kunnen worden geteld aan het relaas van Luther, naast zijn onuitsprekelijke godslasteringen tegen God en Christus?
20. Wat deze mannen misten was "liefde voor hun naaste: Daarom waren zij schuldig aan de hele wet, en hielden zij niet het Woord van God, daarom staan zij ook veroordeeld voor God en de mens. Luther wordt soms de voorloper van Hitler genoemd in Zijn vehemence tegen de Joden. 
21. En van Calvijn wordt gezegd dat hij te streng was, maar het was niet strengheid als het niet liefhebben van iemands naaste, of als zodanig het niet naleven van Gods wet, of beter gezegd, het minachten van de wet van God.
22. Test de geesten Ė is dat niet wat ons door de Heilige Geest wordt bevolen? Maar wie kan de geesten testen als zij van God zijn, behalve door de zonen van God? Want huurlingen die alleen voor hun buik prediken, zouden geen rechtvaardige geest kennen als het hen in het gezicht staarde, deze oordelen alle dingen naar het verlangen van satan. 
23. En dus is dit woord voor de goedhartige mensen die God en Zijn Christus zoeken met een oprecht verlangen. En waarom mag het zijn dat ik geen verwijzingen geef in hoofdstukken en cijfers? 
24. Om twee redenen. In de eerste plaats - - elk van de kinderen van God wordt onderwezen door God, ze hebben Zijn Heilige Geest bij zich. 
25. Al dezen weten dus wat er geschreven is, en als het waarachtig is - en we hoeven de Geest van Christus niet te vertellen wat waar geschreven staat. Of zoals de engel van God zei: "De mens is niet gemaakt om zijn geloof met pen en inkt op te nemen, maar om als de engelen te zijn." 
26. Of hebben de apostelen, of de profeten ons ooit geleerd door ons te informeren met hoofdstuk en vers? Wanneer je iemand naar een bepaald deel leidt - - is het nodig, maar verder is het van huurlingen die denken het leven in het geschreven woord te vinden. 
27. En ja, van huurlingen kan men hoofdstukken en verzen vragen, omdat deze nooit te vertrouwen zijn, maar wie het van mij of van een van de zonen van God vraagt, staat op om zichzelf te veroordelen door niet te geloven in het woord van God dat tot hen is gesproken.
28. Deze huurlingen leren deze vervloekte ook zeggende: "Christus als hun persoonlijke Heiland hebben aanvaard." In de eerste plaats is Christus nu niemands persoonlijke Heiland, maar ieders Heiland. 
29. En u of wilt Hem niet aanvaarden, maar Hij aanvaardt u - -waar en of Hij u aanvaardt. Zoals Paulus zei; "jullie zullen Christus niet uit de hemel neerhalen, noch uit de hel opkomen," maar verheug je in dit wat Hij jullie geroepen heeft, en jullie hebben Hem niet weerstaan. 
30. Het is van de huurlingen, van die adders-broed van wie de mensen deze goddeloos dingen hebben geleerd, en zij zijn inderdaad de verderf waardig die hen te wachten staat. Aan al mijn woord is dwaasheid, maar aan u die gelooft dat het leven is. 

DE KRACHT VAN GEBED.
31. Ik vroeg van God in Jezus om mijn stiefmoeder (aan de andere kant van de wereld) in leven te houden totdat ik tot haar kon komen, en het duurde ongeveer zeven maanden voordat ik kwam. Ik wist toen dat ze voor die tijd in leven zou blijven, omdat ik het niet vraag en dan twijfel of ik zal ontvangen, want als er twijfel in mij was geweest, zou ze in haar tijd zijn gestorven in plaats van in de mijne, zoals James zei 
32. Maar laat hem in geloof vragen, zonder twijfel, want wie twijfelt, is als een golf van de zee die gedreven en door de wind wordt geselen. Want die persoon mag niet veronderstellen dat een dubbelzinnige man die op al zijn wegen instabiel is, iets van de Heer zal ontvangen. 
33. En zo nam De Heer haar geest slechts enkele dagen nadat ik weer naar huis in de VS vertrok, en mensen vroegen zich af om het geweldig of uitzonderlijk te noemen voor haar om tot dan in leven te blijven, maar zoals de Heer zei; "Als u Mij liefhebt, vraag dan wat u wilt, en Ik zal het doen, op dat de Vader verheerlijkt wordt in de Zoon." 
34. En wat zullen we dus van Hem vragen? Zullen wij om rijkdom vragen, of om hen die slecht zijn, op die wijze dat zij voorspoedig zijn of vergeven worden zonder berouw of berouw? Zullen we - net als sommigen - trots zijn op de kracht van gebed om egoÔstische middelen te bevredigen?
35. Deze goddelozen hebben hun beloning, terwijl hun gebeden niet zullen worden verhoord, en hoewel het lijkt alsof sommigen gehoord worden, of zulke krachten hebben, mogen demonen bepaalde verschijningen uitbeelden, zodat het verschil tussen de rechtvaardigen en de goddelozen kan worden aangetoond. 
36. Want nogmaals op al hun wegen en middelen is de demonische geest ervan duidelijk. Maar dan weer duidelijk voor de zonen van God, terwijl de goddelozen worden opgenomen door het worden slaven van de duivel.
37. Ik vroeg om wijsheid, en om kennis van de Heer zoals het voor mij passend was, en ook dat ik buitengewoon liefde en mededogen zou hebben, om in feite de liefde van mijn Verlosser te hebben. En hij gaf me deze. In alle dingen ben ik voorzichtig en vraag ik niets anders van Hem dan dat in Zijn wil is, of dat heilig is. 
38. Want wat we nodig hebben is slechts - op dat we thuis mogen komen, om deze hel te verlaten waarin onze beproevingen zich manifesteren - en vrede te hebben met degene van wie we houden.
39. En ja, ik vroeg hem om IsraŽl, maar na Zijn wil, en niet naar mijn wil of mijn verlangens, noch zal er iets met IsraŽl gebeuren dat niet in de wil van God zal gebeuren. Iran is niets - noch zijn de Arabieren iets om zich zorgen over te maken, alleen degenen op aarde vrezen aardse dingen. Lees zelf MatteŁs 10: 26 tot 33. 
40. Voor God zijn de naties minder dan het stof op de schubben Ė Hij die miljoenen sterrenstelsels heeft gevormd door de kracht van Zijn Woord alleen, hoe zal het fijne stof op een minuut kiezelsteen in een enkel sterrenstelsel van enige bedreiging zijn voor Hem die hen op elk moment van de dag de adem in hun mond geeft, die Hij op elk moment kan verwijderen?
41. Wees niet bang voor Iran of een van deze zogenaamde vijanden, en hoewel ze treiteren en opscheppen, is het dat maar voor een moment in de tijd, waarna je ze misschien niet zult vinden, hoewel je ze zoeken. Want net als de bloem wanneer hij 's middags bloeit, komt de zon erop, hij is niet meer. Zo zal het zijn met alle vijanden van IsraŽl. 
42. Wees bang voor God en niet voor mensen. Je God en Mammon niet dienen. Vrees God, en alleen Hij, denk eraan hoe de Heer zei: "Als je mij liefhebt en Mijn gebod houdt, zal ik bij je wonen" En: "Mijn vrede zal Ik je geven, wees niet angstig." 
43. Als je daarom echt van de Heer houdt, zul je geen angst of angst hebben, ze zullen verdwijnen. Maar als je zegt dat je Hem liefhebt en niet Zijn Woord houdt, niet alleen dat je gebed niet gehoord zal worden, maar het zal ook tegen je tellen, en je hart zal geen vrede met God hebben als je mensen vreest. 
44. Weet je niet dat je je vijanden lichaam en ziel zult komen bezitten om hen te doen wat je wilt? Hoe of waarom zou je dan bang voor hen zijn of angstig voor hen zijn?

EEN BEKLEDING
45. Ik heb hartpijn voor IsraŽl en voor de heidenen, hoewel ik me op een gegeven moment bevrijdde van mijn verdriet om de heidenen, en zou ik dat nu voor IsraŽl moeten doen? Maar hoe verhard ik mijn hart voor een volk dat me het meest dierbaar is? Ik keek, maar vond geen christelijke kerk onder de heidenen, ze aanbaden allemaal een stuk hout.
46. En door naar IsraŽl te kijken, zelfs degenen die Messiaanse Joden werden genoemd, aanbaden ook deze tevergeefs. Wie blijft er dan over, misschien een paar individuen? Want zoals de Heer zei: "Wanneer ik kom, zal ik dan geloof vinden? het was als een vraag, maar de implicatie ervan is voor geen geloof, of zoals ik zou kunnen zeggen niet in het algemeen, maar een paar hier en daar. 
47. Er staat nu geschreven: "Maar ik wil dat u begrijpt dat het hoofd van elke man Christus is, het hoofd van een vrouw haar man en het hoofd van Christus God. Elke man die bidt of profeteert met zijn hoofd bedekt, onteerd zijn hoofd, maar elke vrouw die met haar hoofd bidt of profeteert, onthult haar hoofd - het is hetzelfde alsof haar hoofd geschoren is. 
48. Want als een vrouw zichzelf niet wil verhullen, dan moet ze haar haar afknippen; Maar als het schandelijk is dat een vrouw geschoren of geschoren wordt, laat haar dan een sluier dragen. Want een mens zou zijn hoofd niet moeten bedekken, omdat hij het beeld en de heerlijkheid van God is; maar de vrouw is de glorie van de man."
49. De zonen van IsraŽl zijn echter nog steeds tot hun oude goddeloosheid die zij leerden van dat adders-broed van weleer. Voor zo deze veelgeprezen Quote: "Door ervoor te kiezen om een kippah te dragen, drukt u uw beslissing uit om een religieus oplettend leven te leiden. Volgens de talmoed zou een Joods persoon deze hoofdbedekking moeten dragen om herinnerd te worden aan God, een Hogere Autoriteit die waakt over zijn daden. niet citeren. 
50. ("Volgens de talmoed" ja, - volgens keerder). En voor dit en meer gaf God zes miljoen in de handen van de Duitse slagers. De Heer is Geest, en in Geest moet Hij gediend worden, niet met enige dekking die Hij over u veroordeelt.
51. En waarom o u Joodse huichelaars als u met uw duivels embleem beweert een religieus oplettend leven te leiden, waarom leeft u in plaats daarvan een aanfluiting van alles wat religieus is, en houdt u geen enkele jota van wat religie is? Want voorwaar, jullie bestempelen jezelf als 'Joodse huichelaars'.
52. En nogmaals wordt gezegd: Joden gebruiken vaak de term "G'd" en "L-rd" om naar hun godheid te verwijzen. Zij beschouwen zijn volledige naam als zo heilig dat het niet geschreven of uitgesproken mag worden." 
53. Vuile hypocrisie ja, want als Gods naam niet geschreven mag worden waarom schrijf je zijn naam dan in een bastaard schijn ervan? 
54. Je hebt geen respect voor Zijn naam, wat je dan heilig houdt, zo niet je eigen afgoderij, die je hebt geleerd van degenen die Yeshua "een adders-brood" noemde, en hun goddeschap opsomde in wat "de talmoed" werd genoemd.
55. Maar de Here God zelf gaf u Zijn naam om uit te spreken in eerbied en met waarheid. En zo sprak Hij: "Gij zult de naam van de Heer, uw God, niet tevergeefs aannemen. 
56. Daarom gaf Hij ons Zijn naam om naar behoren te worden geschreven en over gesproken - met de nodige eer en met respect. 
57. Waarom moeten jullie kinderen van rebellie altijd alles verdraaien in directe tegenstelling tot God en Zijn geboden? De waarheid is: Deze beschouwen hun afgodsbeeld zelf heiliger dan de wet van God.
58. Zie, Zo sprak de Heer: "Ik zal dit volk voeden met alsem en hen giftig water geven om te drinken. Ik zal hen verstrooien onder de volken die zij noch hun vaderen gekend hebben. En ik zal het zwaard na hen zenden, totdat ik hen verteerd heb." 
59. En waarom zou God dat doen? Het is voor jouw oneerbiedigheid voor Hem, in hoeden en in geschriften. En de Heer heeft velen in IsraŽl geŽxecuteerd tijdens de Tweede Wereldoorlog, terwijl het slechts omwille van Zijn eigen Naam was dat Hij geen volledig einde van jullie maakte O IsraŽl.
60. En wat valt er nog meer te zeggen, citaat: "God gaf hen een geest van verdovende blik, ogen die niet zouden moeten zien en oren die niet zouden moeten horen, tot op de dag van vandaag." En David zegt: "Laat hun tafel een strik en een val worden, een valkuil en een vergelding voor hen. laat hun ogen verduisterd worden, zodat zij niet kunnen zien en buigen hun ruggen voor eeuwig."
61. Zes miljoen van uw verwanten in een holocaust, en u wilt nog een dergelijke holocaust op u? Zonder de eindeloze barmhartigheid van de Heer voor jou, zou de duivel je lang geleden van de aardbodem hebben geveegd. 
62. Je negeert niet alleen het gebod van God zoals de heidenen dat doen, maar je doet precies het tegenovergestelde van wat God je opdroeg te doen - - om Hem boos op je te maken - om je te vernietigen.
63. Waarom aanbidt u nog steeds deze vergulde beesten die u ertoe brengen god te bespotten? Je zoekt vijanden buiten je grenzen, maar je vijand is in je.  Jij bent je eigen ergste vijand. Door die smerige walgelijke schedelkap aan te trekken, verkondig je in feite dat je je eigen redder bent, EN IN FEITE EEN VERRADER.
64. De ironie van dit alles is dat; Voor de duivels dienaren die je "DOET" doe je je hoed af, ik heb het zelf keer op keer gezien. Maar voor de Almachtige Heer, voor uw eigen Heiland, weigert u Hem te eren. 
65. IsraŽl, o IsraŽl, wat moet ik met u doen? Zal ik weigeren je goede tijdingen te brengen? Zal ik de Heer, uw God, zeggen dat ik weiger een beschermer voor u te zijn?
66. Uw voorouders hebben de Heer zo boos dat Hij ze in het jaar 70 na Christus met drie miljoen inpakte om Zijn toorn over hen te gieten. En vandaag maak je me boos om hetzelfde met jou te doen als God deed met je voorouders.
67. Is dit wat u werkelijk wilt O IsraŽl, citeer: "Ik zeg u, velen zullen uit het oosten en westen komen en aan tafel zitten met Abraham, Isaak en Jakob in het koninkrijk der hemelen, terwijl de zonen van het koninkrijk in de buitenste duisternis zullen worden geworpen; daar zullen de mensen huilen en hun tanden knarsen." 
68. U beweert liefde te hebben voor de Heer, uw God, maar u liegt, want zo sprak de Here God: "ALS U MIJ LIEFHEBT, ZULT U MIJN GEBODEN ONDERHOUDEN."
69. Als volk bent u door de eeuwen heen uitgezet, beroofd, geslagen en gedood door vele heidenen, en waarom was dat mijn lieve IsraŽl? Was het vanwege de goddeloosheid van de heidenen? Niet dus!!, -- Want jullie zijn even slecht geweest, en waarom was het dat ook? 
70. Omdat u geliefd bent bij God, en Hij zei u op onnoemelijk veel manieren dat als u tegen Hem zondigt, Hij u zal straffen. -- En zo deed Hij dat door de eeuwen heen, op de kinderen als op de vaders voor jullie, die nog steeds de zonden van jullie voorouders begaan.
71. Maar er is deze wijsheid hier - u bent ooit gestraft, zodat de Heer u in de komende dagen genade kan schenken. Markeer dan hoe vreselijk het zal zijn op de dag van morgen voor de heidenen die geen straf hebben ontvangen, terwijl hun beloning verzevenvoudigd zal zijn ten opzichte van die van jullie.
72. Het is niet de bedoeling dat u zich tevreden stelt met wat niet op de snee kauwt, of de hoef deelt - onthoud!! Waarom doe je dat dan door niet alles te beoordelen voor alle tijd die komen gaat?

AFGODERIJ IN HOLOCAUST
73. Herinner je je die rijke man in de film "Schindlers List" die uit zijn huis werd gezet, ten gunste van Oscar Schindler? Merk op dat toen hij zijn huis uitliep hij zijn idool van zijn deurkozijn haalde om het met hem te koesteren. Wat stom van die man om de reden mee te nemen waarom hij uit zijn huis werd gezet. 
74. Hoe ondenkbaar onwetend om met hem de oorzaak te koesteren waarom hij in een getto werd geplaatst, daar om zijn dood af te wachten.! Als hij enige kennis of gezond verstand had, zou hij dat vervloekte idool in het moeras van de straat hebben gegooid met de woorden, 
75. "Je doet alsof je dom ding was, hoewel je bij de ingang van mijn huis was, maar je hebt mij, noch mijn huis, niet beschermd met je stomme idool." Het is duidelijk dat er geen kennis of gezond verstand in die persoon was, zoals het is met zovelen die zulke stomme vervloekte afgoden koesteren.
76. Dan is er die film "Defiance" waar ongeveer 1200 Joden werden gered van uitroeiing. (of bewaard voor een grotere toorn over hen). Een van deze twee broers nam toen ook dat idool uit het deurkozijn van zijn ouderlijk huis. 
77. En toen zij naar het politiebureau gingen om medicijnen te verkrijgen, gaf hij dat vervloekte idool aan zijn broer voor het zogenaamde geluk - dat naar binnen ging om de personen binnen onder ogen te komen. 
78. Die broeder, die nu gewond was, kwam met zijn leven weg, maar zijn twee helpers werden gedood. En voor zijn afgoderij kan het net zo goed zijn als hij zijn eigen helpers had vermoord.
79. Wil je dat de Heer je helpt, om Hem aan je zijde te hebben? Hou eerst Zijn woord en eer Hem en vraag dan naar Hem. Maar als je je vertrouwen stelt in afgoden, in domme dingen die door jou moeten worden gedragen, in plaats van dat ze je omhoog dragen - dan kun je de toorn van God op je verwachten in plaats van Zijn hulp.
80. Waarom hadden deze mensen zoveel ellende in dat bos? Omdat zij de Heer niet kenden en Zijn woord niet hielden, noch hem eerden, maar Hem bespotten. En toch gaf Hij voor al hun oneerbiedigheid niet al hen over aan de Handen van de Duitsers - wat hun afgoderij betreft. 
81. Hoe kun je zo achterlijk zijn om te genieten van deze stomme dingen die niets minder zijn dan afgoden, een vloek om op je te rusten. Als de broeders de vrees voor God hadden gehad, hadden zij misschien twee keer zoveel Joden gered als gered, en niet noodzakelijkerwijs door hun hand. 
82. Hiervoor weet ik, waarvoor ik de Heer enorm vrees, hoe genereus Hij is, zelfs voor de goddelozen, maar uiteindelijk willen ze hun wegen niet herstellen, ze moeten vergaan.
83. Een arm volk die 1200 overleefde, deze hadden geen leraar om hen goed en kwaad te leren, MAAR EEN SLANG OM HEN TE VERGIFTIGEN. Zoals die slang zei; "We hebben geen tranen meer, noch bloed, en we kiezen een ander volk." 
84. En daar stonden zij zonder respect voor de God die hen redde, ZONDER HET GEMEENSCHAPPELIJKE FATSOEN TE HEBBEN OM HUN HOOFDEN TE ONTDEKKEN IN GEBED TOT HEM.
85. Generaal Patton, vulgair als hij was, had het fatsoen om zijn hoofddeksel te verwijderen toen hij bad, en God hoorde zijn gebed. Hij zal dus vrede sluiten voordat deze leraren van de IsraŽlieten dat zullen doen. 
86. Hoe o jullie blinde zwervers verwachten dat de Heer jullie zal helpen, wanneer jullie hem bespotten en al Zijn statuten voor jullie negeren? 
87. Het was om die reden waarom u uit IsraŽl werd verdreven, en waarom die holocaust op u was, en nu de Heer, ongeacht uw goddeloosheid, deze paar uit de handen van de Duitsers redde, blijven deze tegen Hem in opstand komen?
88. Als deze 1200 en hun nakomelingen ondertussen niet hebben geleerd om de Heer in Zijn statuten naar behoren te gehoorzamen, zullen degenen die wel door de handen van de Duitsers zijn gestorven uiteindelijk minder pijnen op zich hebben dan degenen die wel hebben overleefd. 
89. Omdat zij daarna lang tevergeefs hebben geleefd, moeten zij de pijn lijden van verstotenheid van hun volk en van Gods rust. Hij die een oor heeft, liet hem horen.

WIE IS EEN JOOD?
90. U verdraait uzelf met uw eigen tradities die u van de zonen van de tovenaar hebt ontnam, en deze kunnen niet worden bestempeld als zonen van Abraham, noch van IsraŽl, want noch Abraham, noch Jakob leefde volgens hun eigen tradities. 
91. Je kijkt neer op je eigen verwanten die echt Joden zijn die weigeren ze te accepteren als Joden van je eigen soort, of zoals ik zou kunnen zeggen - - als zonen en dochters van je hypocrisie.
92. Het is een immoreel plan dat je hebt bedacht om alleen personen als Joden te classificeren - die passen bij je boze geest. Daarom zullen degenen die jullie neerzetten in de glorie van IsraŽl komen, terwijl jullie de rebellen niet in rust zullen brengen. En wat zei de Heer nog meer?
93. "Terugkeer, o ongelovige kinderen, zegt de Heer; want ik ben uw meester; Ik zal je meenemen, ťťn uit een stad en twee uit een familie, en ik zal je naar Zion brengen."
94. En uit Hosea, hoofdstuk 1: "Op de plaats waar tot hen gezegd werd: "Jullie zijn niet mijn volk", zal tot hen gezegd worden: "Zonen van de levende God." Wat een ironie zijt u zo volmaakte Joden om uw eigen volk, uw eigen buren, te declassificeren, want het zullen zij zijn van wie gezegd zal worden; Zonen van de levende God. Terwijl van jullie gezegd zal worden; 'Rebellen.'

DE DAGEN IN ISRAňL
95. Wat jammer dat zo weinigen in het ras van IsraŽl deze dag en vorige tot nu toe hun Koning van glorie zullen accepteren, een koppig volk, altijd denkend om het beter op zichzelf te weten. 
96. Maar als we dan om IsraŽl heen kijken naar de naties om haar heen, worden deze evenzeer in de handen van bedrog gegeven, het geheel van hen aanbidt een moordenaar voor een messias voor hen. 
97. Maar nee, ik zal dit rechtzetten om te zeggen dat u O IsraŽl rebelser bent dan wie dan ook, omdat deze naties rond niet de wet van God in zich hadden zoals u hebt gedaan, daarom heeft de Heer door Zijn profeten u tot het ergste geteld.
98. En wat moeten we nu zeggen over IsraŽl op deze dag, de vooravond voor de sabbat? Zult u haar wensen of bidden dat alle Joden vrede hebben en welvarend zijn, zonder problemen of ontberingen onder hen? Als dit zo was- - waar zou het overblijfsel dan zijn om de sabbat aan te gaan? 
99. Hiermee bedoel ik dat de Heer heeft verkregen, zoals Hij zei: "om een overblijfsel te behouden", in het bijzonder degenen: "die Hij heeft getroffen" (daartoe), en de armen, de behoeftige en de nederigen, en zoals op Hem wachten.
100. Tijdens de Tweede Wereldoorlog gaf de Heer vele tientallen miljoenen in de handen van hun barbaarse heersers, en een handvol Joden aan de Duitse slagers om hen de beloning van hun doen in deze wereld te eisen, opdat hun beloning in de komende tijd niet verzevenvoudigd zou zijn.
101. Dienovereenkomstig heeft de Heer IsraŽl een zegen gegeven. Maar wie van de overlevenden, of iemand in IsraŽl, heeft de juiste kennis over deze kwestie?
102. Als een IsraŽliet de dood van deze zes miljoen de schuld geeft van het plezier van de nazi, is hij of zij net zo koppig en dom als altijd, zonder zich te realiseren dat het voor degenen die vertrokken een vermomde zegen was. 
103. U O IsraŽl verloor zes miljoen, en kort daarna verhongerde Stalin zeven miljoen OekraÔners. Wees er daarom niet trots op het enige slachtoffer te zijn.
104. En als dit moeilijk te slikken is, is het omdat deze niet koosjer zijn, ze consumeren nog steeds onreine dieren Ė het onreine dier is hun eigen hart en ziel. Deze kauwen niet op de snede en verdelen de hoef niet. 
105. Ze zijn trots op koosjer als het niet eten van varkensvlees, terwijl ze zelf het varken zijn. En dus wat een ironie om het varkensvlees te zijn en bijval om geen varkensvlees te consumeren.
106. De Heer heeft IsraŽl nooit bevolen wat er in hun mond zou komen, maar eerder wat er niet van moest uitgaan door hen te vertellen zich te onthouden van zoiets als niet op de snee kauwen of de hoef niet verdelen. 
107. Kauwen op de snee is mediteren, dingen doordenken voor hun realiteit, en niet als een varken zijn om gewoon in te graven en te kwijlen bij het gezichtsvermogen. 
108. En het verdelen van de hoef is om alle dingen te beoordelen voor vandaag en voor alle tijden, altijd om vooruit te kijken naar wat ons lot is. Alle Joden die hip zijn op koosjer schenden het gebod dat God hen daarover gaf.
109. Als IsraŽl daarom hun fysieke koosjer, die nooit op enig moment van God werd bevolen, zou weglaten en zich zou wenden tot de Geestelijke koosjer die de Heer wel geboden had, zouden zij in de wet van Mozes komen. En pas dan zal IsraŽl met jullie behaagd zijn.
110. Nog steeds moet er nog steeds een zegen zijn voor degenen die deze dag overblijven, en voor velen zal het niet zo aangenaam zijn, want de Heer heeft bepaald: "om alle rebellen in IsraŽl uit te roeien" voordat er dat overblijfsel voor altijd zal worden gezegend. 
111. Nog een holocaust als je wilt, en waarom niet? Waarom zou hij de rebellen van Zijn uitverkoren volk niet brengen wat Hij de rebellen van elke andere natie brengt, want er is geen respect voor de personen met de Heer.
112. Treiteren zij de Heer niet elke dag met die godslasterlijke schedelschoppen en gebedssjaals. IsraŽl is (zoals het voorspeld werd) alle verordeningen van de Heer volledig vergeten in alles wat volgt op de afgodsbeeld liefdevolle praktijken van de heidenen. 
113. Ik nu in de Geest van de Almachtige Heer die mijn mond laat spreken, zeg tegen u: "Als iemand een schedelkap in de gemeente draagt, begroet hem dan niet, schud zijn hand niet, en ga niet zijn huis binnen, opdat u niet ook bezoedeld wordt.
114. Het is inderdaad een verachtelijke zaak om deze vervloekte schedelschijven in gebed op te zetten, omdat de Heer er niet alleen zo duidelijk tegen bevolen heeft, maar de NATUUR OP ZICH LEERT OOK het verschil. En nog niet zo lang geleden betaalden zes miljoen de prijs ervoor, en meer moeten de prijs betalen. 
115. Is het gebruikelijk dat een man zijn hoed ophoudt wanneer hij een kerk binnenkomt, of het huis van een man, of een plek om te eten of te bidden? Het was gebruikelijk als een teken van respect voor tip ones hat, maar dat respect is onbekend voor iedereen die blind en onwetend is, voor hen die weinig meer zijn dan beesten.
116. Hoeveel onbemande en onbeschaafde mannen eten nog steeds in een restaurant of cafť met hun hoed op, alsof ze nooit een fatsoenlijke opvoeding hebben gehad, maar in een varkensstijl. 
117. Zo is het dus met elke Jood en zijn schedelkap een teken van geen opvoeding, van wentelen in een varkensstijl, en van minachting en bespotting tegen God en de mens, tegen Christus en de kerk, het meest onwetende inderdaad, en geliefd bij de duivel.


Respect
118. Iedereen denkt de betekenis van het woord "respect" te kennen, maar weinigen begrijpen in feite hetzelfde. Het woord "u" is een lage term in de plaats van U of Thy, wat voor de Engelse taal is, en dus is het in andere talen. 
119. In Europa, waar ik ben opgegroeid, was de term "u" voor het gemeenschappelijke gebruik van degenen die u gemeen hebben, maar u zou uw vader of moeder niet met die term durven aanspreken, noch iemand die gezag heeft. Het is gewoon een teken van respect.
120. In de Engelstalige wereld is deze term zo gewoon geworden dat zelfs degenen die gezag hebben er door worden aangesproken, en hoewel er iets voor gezegd kan worden in het Engels, zal ik het niet goedkeuren als het gaat om God of Zijn Christus. 
121. Daarom BEVEEL IK IN GOD IEDEREEN IN DE Engelstalige wereld dat het (de term "u") ZAL WORDEN GEBRUIKT IN EEN TOESPRAAK TOT GOD EN CHRISTUS. 
122. En als iemand omstreden wil zijn, zeg ik met Paulus, als men hier geen rekening mee wil houden, met hem of haar zal niet worden afgerekend. 

WEES NIET BANG
123. Hoe gaat u de problemen en terreur in IsraŽl oplossen? Zal het zijn door bang te zijn voor de Arabieren en IraniŽrs of de Irakezen? Nee, mijn lieve IsraŽl, maar door de Heer, jouw God, te vrezen. Hij heeft de Irakezen al voor u ingeperkt via de Amerikaanse en NAVO-troepen, ook al verdiende u het niet.
124. Vrees God, erken Zijn Messias, uw eigen Koning, en niet uw buren, en zie dan hoe snel de Heer u zal bezoeken. Je komt zelfs in opstand tegen degenen van jezelf die naar de Messias kijken, dus net als de dagen van weleer vervolg je nog steeds degenen van jezelf die in Jezus geloven, hun Heer en Verlosser.
125. Laat die Palestijnen u geen zorgen maken en geef hen geen grond, want in korte tijd, hoewel u naar hen zult zoeken, zult u hen niet vinden, want zo zal de Heer hen aandoen. 
126. En heb ik niet door de Heer geprofedeerde dat zelfs ik de knie van elk van hen zal buigen? En dat is vůůr u O IsraŽl, ja voor u zal ik de knie van elk van hen buigen, tot uw vreugde. Dus ik heb gezworen te doen, en dus door de Heer, mijn God, zal ik doen.
127. Laat de heersers van andere landen u niet lastig vallen met hun houding ten opzichte van u, Deze zullen hun beloning hebben en het zal zeer pijnlijk voor hen zijn. Vertrouw niet op de Amerikaanse regering, noch op andere van deze westerse naties alsof ze enige liefde voor je hebben. 
128. Want zelfs tijdens de dag dat de duivelsknechten u in Polen afslachten, was geen van deze, inclusief de Amerikanen, van mening om in te grijpen of u te helpen.
129. Je werd een natie door de macht van de Heer, niet door de goedheid van een man, of van een regering. En jullie hebben voorraden en leningen uit Amerika, niet omdat zij respect voor jullie hebben, maar omdat de Heer, jullie God, hen daartoe heeft gemaakt. En als de Heer, jullie God, jullie niet zou vestigen zoals jullie deze dag zijn, dan hadden velen van hen geen hand gelegd om te helpen.
130. Herinner je je die duizend Joden die naar de VS werden gebracht, en denk je nu dat deze arrogante vos genaamd Truman enige liefde voor hen had om hen eindelijk toe te staan te blijven? 
131. Die vos had geen keus in deze zaak, het was de Heer, uw God, die dat oordeel naar voren bracht. Dit zeg ik u, geef geen grondgebied op, het zal geen vrede brengen. 

NEEM GEEN VLEES VOOR JE ARM
132. Wil je bidden dat Amerika je helpt? Heel goed bid dan voor Amerika zoals je zou moeten, maar wees niet zoals je voorvaderen in de dagen volgens EzechiŽl toen ze naar Egypte keken voor hulp. 
133. Staat u mij toe het voor u te herhalen. De Heer zond Nebukadne'zar om IsraŽl te straffen voor hun zonden tegen Hem, en toen Hij kwam wendden uw voorvaderen zich tot Egypte voor hulp, en zo kwam het Egyptische leger, en Nebukadne'zar trok zich terug.
134. Maar denkt u nu dat God het ongestraft zal laten gaan dat zij vlees voor hun arm namen in plaats van Hem aan te roepen? Dat ze dachten de arm van de Heer in te perken, met de skeletten van Egypte? 
135. Niet waarschijnlijk, want zo zorgde God ervoor dat het leger van de Egyptenaren terugkeerde, en Nebukadne'zar kwam naar Jeruzalem om de wil van God uit te voeren zoals hem werd opgedragen.
136. En wat nu mijn lieve IsraŽl, wilt u hetzelfde weer doen, door naar Amerika of andere westerse naties te gaan en te zoeken voor hulp in plaats van uw hele vertrouwen in de Heer, uw God, te stellen? 
137. Wat denk je dat ik moet doen als de hele wereld zich tegen me keert, terwijl ik mijn vijanden niet kan nummeren? Ik zal voor niemand om hulp zorgen, want Hij die bij mij is, is meer dan alle volken in een notendop.
138. Vrees uw vijanden niet, behalve God alleen, en neem geen vlees voor uw arm, maar de Helm van de Heer, vertrouw niet op Amerika, noch op uw oorlogswapens, maar laat de Heer uw strijder zijn, vertrouw op Hem, en een van u zal een clan tegenhouden, en twee van u zullen duizend keer verslaan.
139. Iran zal IsraŽl nooit uitroeien, maar integendeel, het is Iran dat zal worden verwoest. En al die rijkdommen van de Arabieren die ze van de westerse naties hebben afgeperst, zullen van jou zijn. 
140. Zij bouwden enorme gebouwen, steden en conglomeraten, maar zij zullen niet van hen oogsten en hun zonen zullen hen niet erven. Het zijn de gieren en de wilde honden die zich zullen bevredigen op hun dode overblijfselen.
141. Dat is wat hen te wachten staat, leun niet op uitgebrande houtstokken die wanneer men op hen leunt, ze zullen breken en u zult worden doorboord. Accepteer mijn oprechte vermaning en geloof O mijn liefste - - mijn zeer lieve IsraŽl, geloof met hart en ziel, en God zal uw kracht en uw verlossing zijn. 

OM LES TE GEVEN
142. U wilt onderwijzen, prediken aan het volk - om hen te bekeren? Heel goed Ė "leer hen hun zonden en dat zij zich van hen bekeren", zo sprak de Heer.
143. En Jesaja 59: "En Hij zal tot Sion komen als Verlosser, tot hen in Jakob die zich van overtreding afkeren, zegt de Heer." Weet u nu feitelijk wat het werkelijk betekent; "Om van overtreding af te keren?" Doe je dat echt?
144. U zoekt zo oprecht naar God om IsraŽl te vestigen - om vrede en territorium te hebben en alles wat praat over hoe dit of dat te verkrijgen, en voor altijd om historische beloften door te graven, en wat we zijn, en wat we zullen zijn, maar nooit tot de kern van de zaak komen, om de sleutel te draaien die de dingen in beweging brengt, namelijk om je te bekeren van je zonden , om feitelijk naar jezelf te kijken waarin je faalt.
145. U zoekt een herstel om u heen - terwijl het in u is - waar u moet kijken, naar uw hart dat niet vlak voor God is omdat u zijn gebod minacht. Geloof is 
waardeloos zonder de werken daarvan - zoals de Heer zei: "Niet die Heere Heer zeggen, maar die Mijn geboden onderhouden."
146. Maar dat lijkt te veel om mee om te gaan, om een juiste kennis te hebben, het is zoveel gemakkelijker om de heidenen te volgen in hun hypocrisie zoals tempelverering, zoals het hebben van een kerk voor uw god, of om gewoon het hout van het kruis te polijsten, en laat staan Hem die erop stierf, omdat Hij een juk op mijn rug legt dat moeilijk te dragen is. Ik moet me eigenlijk aan Zijn woord houden, alles, en als ik dat doe, zal ik gehaat worden door mannen.
147. Zo volgt u liever de tradities van uw voorvaderen, maar dat alles op zich maakt u een hypocriet voor uw eigen hart. Of je bent al zo verschroeid en vergiftigd door de heerser van deze aarde Ė dat je liever in weerwil van je Schepper naar buiten rent door een schedelkap op te zetten om Hem te bespotten die je dagelijks zonder terughoudendheid de adem in je mond geeft, en voedsel om jezelf in stand te houden.
148. Vaak blijf je geschiedenis en meer geschiedenis citeren alsof dat je christelijk maakt, terwijl je liever kijkt naar de dag waarin je je bevindt en zegt: "Deze dag zal ik me van mijn zonden afkeren, om God in waarheid te dienen."
149. geen IsraŽl - het zal niet voor uw rekening zijn dat u het hoofd van alle naties zult worden, niet voor een van uw gerechtigheid zal de Heer u redden, maar omwille van Zijn eigen naam maakt Hij u het meest glorieus. Het is vanwege Zijn belofte die Hij aan Abraham heeft gedaan. 
150. Bent u dus afstammelingen van Abraham? Want jood zijn betekent niet noodzakelijkerwijs dat IsraŽl je voorvader was. Je hebt geen opschepperij - en je zult er ook geen hebben, maar je zult komen om te zeggen: Jezus de Heer is onze gerechtigheid, Hij alleen onze gerechtigheid.
151. En zult u jaloers op mij zijn O IsraŽl, omdat de Heer, uw God, mij doordrenkte met kennis en wijsheid, een vorstelijk erfgoed?
152. Het is uw eigen schuld dat het op mij viel toen de zonen van Ašron een vals offer deden, en zij slaagden er niet in om van dat heilige offer te eten, waardoor zij de zonden van de gemeente zouden verzoenen. 
153. Dus nu, in plaats van een Jood om een prins van prinsen te zijn, of koning der koningen, is het een Heiden die de Heer met die positie eerde, allemaal omdat u zich liet zien als rebellen.
154. Net als die leraar in Wit-Rusland in het bos, die zich gedroeg als zijn voorvaderen in de woestijn toen ze uit Egypte kwamen, klagend bij God waarom Hij hen daar heeft gebracht om hen te redden, om hen een koninklijk erfgoed te geven. 
155. De Heer heeft mij tot een koninklijk erfgoed benoemd, maar vandaag ben ik in ballingschap, elke dag geÔrriteerd, en ik heb de woede en toorn van de hele mensheid nog niet doorstaan. Zal ik dan klagen en niet liever met vreugde en blijdschap accepteren dat Hij mij waardig achtte om in Zijn rust binnen te gaan? 
156. Daarom zei de Heer van EzechiŽl: "Ikzelf zal er een opvoeden, ik zal een tedere van mijn Christus nemen, vanaf de top van die Verheven Ceder. De hoogste betekenis aan het einde van de tijd.
157. Het is opportuniteit o IsraŽl dat u gehaat of gehaat wordt door de naties, om al deze naties te schande te maken voor hun afschuw over Gods wet om hun naaste lief te hebben. 
158. En zelfs in een dag die komt zullen de stammen van de naties trots zijn op iemand anders dan u, daarom besloot ik een einde te maken aan hun opschepperij. En het zal inderdaad eindigen wanneer ik de liefste liefde van mijn hart zal omarmen.
159. Nee, u deze woorden nog niet begrijpen, mijn lieve zonen en dochters van IsraŽl, om te weten wat er over vele dagen in de dag van morgen is, zoals de Heer schenkt aan hen die Hem liefhebben en voor wie het is om te weten. Want mijn onderricht is niet van een geschreven woord, noch spreekt mijn hart er doorheen, maar vanuit de Geest, uit een Verheven Geest.
160. "Hij die Mij niet meer liefhebt dan vader of moeder, of vrouw of kinderen, is Mij niet waardig." Hoe wordt er dan geprobeerd om het goud in de oven te smelten? O ja mijn lieve mensen die oven zal laten zien wie er van goud is gemaakt en wat er van is dross.
161. U bent zo zeker van uzelf, en de hemel is niet zo moeilijk om binnen te komen, en ik zal weten hoe ik mezelf moet verdedigen, ik zal zeggen: Heer Heer, wij bouwden Uw kerk en brachten velen naar het geloof enz. enz. Of zoals de Heer zei citaat: 
162. "Op die dag zullen velen tot mij zeggen: "Heer, Heer, hebben wij niet in Uw naam geprofetiseerd en demonen in Uw naam uitgeworpen, en doen wij vele machtige werken in Uw naam? En dan zal ik tot hen zeggen: "Ik heb jullie nooit gekend; Vertrek van mij, jullie boosdoeners."
163. En wat zei de Profeet; "Ik zal jullie aan het zwaard destineen, en jullie zullen allen buigen voor de slachting; Want toen ik belde, antwoordde u niet, toen ik sprak, luisterde u niet." 
164. En dat geldt ook voor mij als ik geen antwoord op mij heb - omdat mijn woord ook Zijn woord is. Mediteer hierover waar Hij zei; "En jullie allemaal." Want jullie brengen het over jezelf heen.
165. mijn lieve IsraŽl, mijn zeer dierbare IsraŽl, mijn hart is pijnlijk verontrust door u, en meer nog voor de Messiaanse Joden, want zoals nam voor zichzelf de naam van Yeshua, maar niet in overeenstemming met Zijn woord. 
166. Iemand die Christus niet heeft gekend, is zoals we zeggen een kind van de hel, maar als je naar Jezus kijkt om Hem te dienen, maar niet in waarheid, zal de pijn van die persoon in de hel worden verdubbeld. Daarom, mijn lieve zonen van IsraŽl, als jullie Yeshua willen dienen, dien Hem dan in waarheid.
167. op die u nog steeds mijn hart voor u, om de pijnen die ik voor u heb weg te nemen, ik uitreik mijn geliefde, om me te verheugen, ik met hen, en zij met mij. Maar ik vrees dat ik hen, net als ik, alleen maar boos zal maken, omdat ik hun hun zonden vertel. 
168. En waarom doe ik dat? Omdat ik weet dat tenzij je je bekeert van je wreedheden er geen hemel voor je zal zijn. Het zou veel eenvoudiger zijn als ik me gedroeg als een van die huurlingen die je in staat stellen om zowel God als mammon te dienen. Dan zou ik goed geaccepteerd worden door jou.
169. Het enige probleem hier is; je zou tevergeefs vluchten, je zult doen wat de Heer tegen Henoch zei in het spreken over de laatste dagen waarin we ons momenteel bevinden. 
170. Want terwijl Henoch de eerste wetsdien was voor Mozes, zijn zijn boeken naar de achtergrond gegaan, en menens schrijver heeft er corrupties in gemaakt. Maar zo sprak de Heer tot Henoch, citaat: 
171. "Zie, veel later zal uit hun zaad een andere generatie ontstaan, waarvan vele zeer onverzadigbaar zullen zijn. (En dat is de hele wereld in deze tijd) En Hij (Jezus) die die generatie oordeelt, zal hun Uw handschrift openbaren, aan hen aan wie Hij moet wijzen op de voogdij van de wereld, aan de getrouwe mensen en aan werkers van Mijn genoegen die Mijn naam niet tevergeefs erkennen. "
172. Ik onderstreepte de laatste zin, want door te zeggen "die Mijn naam niet tevergeefs erkennen", spreek ik tot zulke Joden en Heidenen die het woord van God houden, in plaats van degenen die niet over Jezus willen horen. Want zoals je Jezus aanroepen en Hem dienen, maar is het van een waarheid - - of tevergeefs? 
173. En kijk wat er gezegd werd, hoe de boeken van Henoch opnieuw zouden opduiken, en door niemand minder dan Yeshua, zoals het luidt: "Hij die die generatie oordeelt," namelijk Yeshua. 
174. En merk op hoe het zegt; "Aan wie Hij moet wijzen op de voogdij van de wereld." Dat "wie", ben ik en allen zoals ik, want wij zijn en zullen voor altijd hun beschermers zijn, en zij ons eigendom.
175. Weet u nu echt wat het betekent; Voogdij? Dit alles is dus "mijn" verantwoordelijkheid. En hoe zal ik ze beoordelen? Volgens de wet van de Heer, zo, en door Zijn barmhartigheid. 
176. U zult nu alle boeken van Henoch op mijn website vinden, gereinigd van de vuiligheid van de schriftgeleerden, En u, mijn lieve IsraŽl, zal deze boeken opnieuw lezen, want zo gaat het verder, citaat: "En zij zullen het een andere generatie vertellen, en degenen die hebben gelezen, zullen daarna meer verheerlijkt worden dan de eerste." Die andere generatie is het overblijfsel van IsraŽl, dat het meest glorieus zal zijn. 
177. En het is passend dat deze boeken alleen worden gelezen door hen die de hoeders van de wereld moeten zijn, en de rechtvaardige zonen van IsraŽl, omdat daarin veel wijsheid is die niet voor de wereld is.
178. Nu wil ik u een ander deel van Henoch citeren hoe hij zei: "En weet opnieuw een mysterie dat de rechtvaardigen en de wijzen de Schriften van vreugde voor waarheid en grote wijsheid zullen krijgen. Zo zullen hun de Schriften gegeven worden en zij zullen hen geloven en er blij mee zijn. En alle rechtschapenen die van hen de wegen van de waarheid leren, zullen zich verheugen en beloond worden.
179. Dat aan hen (de rechtvaardigen en wijzen) de Schriften zal worden gegeven. Denk hier eens over na en herinner me hoe ik zei dat de Schriften tegen Calvijn een gesloten boek waren, -- hij was niet van de rechtvaardigen noch van de wijzen, dat deze schat van de Heer voor hem zou worden gegeven of geopend. 
180. En herinner me nog eens hoe ik duidelijk maakte dat wanneer ik iemand een woord predik, en hij zal niet geloven, dat het is zoals de Heer zei; "Je staat al veroordeeld omdat je niet zou geloven." 
181. Want Ik bracht Hem het woord van God door de Geest van God die door mij spreekt, en wie mij ook verwerpt, verwerpt mij niet - maar Hij die mij heeft zend, door wie ik spreek. 
182. Nee mijn lieve mensen het is niet zo gemakkelijk als je zou denken, je hart moet echt oprecht zijn, een berouwvolle geest is degene die zal worden geaccepteerd. Zij die in ondiepe grond worden gezaaid, zullen spoedig uitsterven, omdat zij het niet ter harte hebben nemen zoals zij zouden moeten. 
183. En wat heb ik nu gedaan? Ik heb gesproken in de wijsheid die de Heer mij heeft gegeven, ik doe wat Henoch in een van zijn boeken zei, citaat: "Openbaar het daarom aan hen met uw wijsheid, want u bent hun gidsen, en u bent hun beloning op de hele aarde totdat Mijn Zoon en Ik voor altijd met hen verenigd zijn op de rechtopstaande paden van hun leven." 
184. Voor de onverstandige ben ik een lastpost, omdat zij uit mijn woorden hebben verzameld dat ik zal komen om hen te beoordelen, of zoals Henoch hier zei - "om hun beloning te zijn." Niet dat ze me zullen geloven, maar ik moet ze niet met zulke woorden spreken. 
185. Ik ben daarentegen niet in deze wereld gekomen om zielen tot verlossing te brengen, want om te beginnen zal geen enkele ziel verloren gaan, niet een van die geschreven in het boek des levens. Maar zoals de Schriften verkondigen, is het voor het oordeel. 
186. Ik kan echter niet wachten met het proberen voor hun zielen tot verlossing, want het doet me enorm pijn als een zwaard door mijn ziel om hen tevergeefs te zien aanbidden. Maar als ik IsraŽl in hun toespraak en houding in al hun koppigheid beschouw, lijken ze erger dan de heidenen. 
187. Maar het lijkt alleen zo, want zoals ik de heidenen in hun afgoderij beschouw, wat is er onder hen dat de moeite waard is om gered te worden? Het is werkelijk zo geprofeteerd dat deze generatie - deze laatste generatie - meer afvallig is dan wie dan ook voor hen. Daarom is het geen wonder dat het spoedig zal zijn zoals de Heer zei: "Dat Hij de mensen zeldzamer zal maken dan mooi goud op aarde." 
188. hoe verfrissend zal dat zijn wanneer er een in een dorp en twee in een stad achterblijft, zodat er niet langer de stem van afvalligheid zal worden gehoord, noch de arrogante blik van de opscheppers, noch die smerige films of de vuiligheid op internet, of het geweld dat op tv wordt afgebeeld. 
189. Ik zal me inderdaad verheugen wanneer het vlees van allen die het woord "evolutie" op een positieve toon hebben uitgesproken, door de gieren zal worden verteerd, want daar horen zij inderdaad thuis - - in de buik van gieren.

 
190. PSALM 81. Maar Mijn volk luisterde niet naar Mijn stem. IsraŽl zou niets van Mij hebben. Dus gaf ik ze aan hun koppige hart, om hun eigen raad te volgen. 
191. O dat Mijn volk naar Mij zou luisteren, dat IsraŽl op Mijn wegen zou wandelen! Ik zou spoedig hun vijanden bedwingen en Mijn hand tegen hun vijanden keren. 
Ariel