IN WIJSHEID

 

Naar Index                                                     
HOOFDSTUK 18
1. U bent een dwaas om te proberen een heerser te zijn, om dit volk te verlangen: "Want een gruwel is hij die hen verlangt," sprak de Heer. 
2. Je bent een dwaas om een hoge functie te zoeken om het volk te regeren, want het draagt een zware beloning. Je bent een dwaas om een rechter te willen zijn, om deze mensen te oordelen, want het brengt een grote kwelling op je met zich mee.
3. Als u iemand veroordeelt die niet schuldig was, zal de rechter de straf dragen en zeven keer dienen, omdat u een onschuldig persoon schuldig hebt verklaard. En als je de schuldigen vrijlaat, zal de rechter zijn straf dragen. En wanneer jullie sterven en in bestraffing worden neergestippeld, dan zullen jullie alles herinneren wat jullie gedaan hadden moeten hebben en niet hadden moeten doen. Zo zult u lijden voor uw onwetendheid en voor uw ongeloof over mijn woorden. 
4. Dan zal de Almachtige Heer die u voor het leven heeft afgeschreven, u in onze hand geven. Op die dag zult u ons eigendom worden als klei in onze hand, en nooit meer zult u vrij zijn. Wie onrecht is aangedaan, zal spoedig barmhartigheid vinden en degenen die hen onrecht hebben aangedaan, zullen de staaf in onze hand voelen. Die staaf van ijzer, waarmee men aan stukken sprint, en waarmee men tempert zoals hij verlangt.
5. Accepteer wijsheid daarom en leer welke betekenis er kan zijn in het woord "Gerechtigheid", en in "Gerechtigheid". Denk niet dat jullie zullen ontsnappen voor een daad die niet in gerechtigheid of barmhartigheid is gedaan, want zij zullen beloond worden. En als je ziet hoe ieder mens beloond zal worden voor elk woord dat gesproken wordt, hoeveel meer niet voor zijn daden?
6. Ik waarschuw en waarschuw u dat wachtgevangenissen en die hen leiden, wie bent u om de mindere criminelen op te sluiten die door de grotere criminelen worden opgesloten en bewaakt? Denkt u dat dit niet dienovereenkomstig zal worden opgelost en beloond? Dat zal het zeker doen. 
7. U denkt dat u vrij bent, en dat u een vrij man zult blijven, maar uw daden tellen tegen u, daarom zal uw vrijheid van u worden afgenomen en niet aan u worden teruggegeven. 
8. U stelt zich voor om uw daden in het geheim uit te voeren, alsof niemand het weet, maar zelfs de haren van uw hoofd zijn genummerd, en uw zwakste gedachte is bekend, hoe zult u dan uw daden verbergen? Ik zal gerechtigheid dienen, want God is alleen Gerechtigheid, Hij alleen is rechtvaardig, en ik zal oordelen en oordelen volgens Zijn instructies. Tot dat einde heeft Hij mij gemaakt, en tot dat einde heeft Hij mij in deze wereld gebracht.
9. Wat u zich voorstelt als gerechtigheid is ver verwijderd van wat Gerechtigheid is - en wat het zal zijn. Wat je gerechtigheid noemt, is niet te vergelijken met wat je zult zien en aanschouwen. Je ziet je onderdrukkingen als gerechtigheid, en je leugens als waarheid. 
10. Maar dat zal niet zo zijn binnen onze rechtbanken. Zo zul je een geheel nieuwe gerechtigheid leren, een rechtvaardige die de schuldigen beloont met schuld, en die genade heeft voor de onderdrukten.
11. We zullen ook geen haast maken om te zien hoe alle eeuwigheid voor ons is. Met welk doel zullen we daarom haast maken? Je gaat nergens heen waar we je niet zouden moeten kunnen vinden. We gaan ook nergens heen waar je buiten ons bereik zou moeten zijn. Dit zeg ik nu tegen u, verwacht niet dat u vrij zult komen.


Januari 1998
12. Hoor dit jullie mensen, en jullie die hen regeren, en luister naar jullie onwetenden, en de babes, die jullie hebben voor heersers. Je werkt met computerchips en met radioactieve materialen die vernietigingsbommen maken. Maar de bommen zijn niets om bang voor te zijn, in plaats daarvan is het je onwetendheid die je tot vernietiging brengt, en je trots werpt je in de hel, in grote pijnen.
13. U mist kennis, en begrip is verre van u, daarom zal de telling van de mensen op aarde weinig worden, "zodat zelfs een kind hun aantal kan opschrijven", zo zei de Heer. 
14. Wat zal een man doen voor zijn leven, of het kind van de mens voor zijn welzijn? Had hij maar kennis, als hij het maar begreep. Maar ze houden van leugens, en om vernietiging te creren en onderdrukking te veroorzaken. 
15. Zij worden geboren uit een kwaad zaad, en zo zal hun erfenis slecht zijn. Hebzuchtig voor gewin, en dat met onwetendheid, een combinatie om een man in vernietiging en schande te brengen op zijn huis en op zijn kinderen. Het is een kwaadaardig zaad dat niet kan worden verzoend - daarom is er niets meer over dan dat ze moeten worden vernietigd.
16. Hoor dit jullie mannenkinderen. Uw predikers, die adders-broed roepen hardop en zeggen: Christus Jezus, Christus Jezus, en zij voegen er het woord Verlossing, Verlossing aan toe. Maar wat zal de Heer doen? 
17. Het is dit; het licht van Isral zal een vuur worden, en Zijn Heilige, dat Jezus van Nazareth een vlam zal worden, en het zal zijn doornen en briar in n dag verbranden en verslinden.
18. Heb je je ongelovige gehoord? "In n dag" zei Hij. En op die dag zei de Heer: "Hij zal zowel lichaam als ziel vernietigen", ja, zowel ziel als lichaam, zo zei Hij. En waarom ben je dan bang voor de mens, of dat speelgoed, dat je atoombommen of je kruisraketten noemt? 
19. Deze dingen zijn niets vergeleken met wat Zijn gewicht op u zal zijn. Zijn dood en Zijn opstanding zullen jullie allen in het verkeerde doen, want met Zijn bloed kocht Hij jullie lichaam en ziel.
20. En zo zei Hij; "Hij zal gerechtigheid tot de lijn maken, en gerechtigheid de kelder, en hagel zal het toevluchtsoord van leugens wegvegen." Onderdrukking, o hoe je van onderdrukking houdt, voor je hebzucht en voor je onwetendheid. Je verbrandde vrouwen op de brandstapel, en zelfs tot op de dag van vandaag verban je ze van man en kinderen die hen de schuld geven van je eigen stommiteiten.
21. Maar laat me nu vertellen wat hun uiteindelijke lot zal zijn, en wat het jouwe zal zijn. Want wij zullen mededogen hebben met hen die verstoten zijn, maar niet terecht, en met de onderdrukten. En wij zullen hen omhelzen en hen voeden met vreugde en blijdschap. En wees een omheining voor hen, zodat hen geen kwaad meer zal overkomen en er nooit meer een slechte heerser bij hen in de buurt zal komen. 
22. Ik zal hen bewaken in de schaduw van mijn takken, zodat niemand hen ooit nog zal onderdrukken of hun onwetendheid over hen zal uitoefenen. Toch zullen de menigte, die je in koelen bloede in de baarmoeder vermoordt, en al het jonge bloed dat je doodt in je verlangen naar hebzucht en ijdele glorie, je komen kwellen. 
23. Want zo zal het voor u zijn o jullie barbaren, ik zal niet luisteren naar jullie kreten om barmhartigheid, omdat jullie niet luisterden toen mijn kleine kinderen tot jullie om genade riepen. 
24. Weet daarom dat ik u zal straffen en u zevenvoudig zal belonen voor uw criminele daden, omdat uw ongerechtigheid groot en zonder excuus is. Hoe noem je het eenvoudige onwetendheid als je met kwade bedoelingen aan je gruweldaden begint? 
25. Hoor dit mijn kinderen als jullie mij kunnen horen, jij de verschoppeling en de onderdrukten. Vermom uw huidige toestand niet zozeer, want ik zal u snel te hulp komen. Draag je moment van pijn met goede moed want binnenkort zal de onderdrukker worden afgesneden, en de heersers van de aarde zullen worden gemalen tot poeder. 
26. Ze zullen denken om een woord voor me te hebben, en hun hoofden naar mij op te tillen, maar omdat de bliksem snel toeslaat, zelfs zo snel zal ik ze neerhalen om nooit meer hun hoofd op te heffen. 
27. Want wat zijn de heersers van de aarde voor mij dat ik hen aandacht moet geven, of de gouverneurs van de mensen dat ik mijn hoofd voor hen moet draaien? Voorwaar, zij zullen hun beloning ontvangen, die jullie mijn kleine kinderen onderdrukt. 
28. Vrees daarom niet o mijn geliefde kinderen mijn erfgoed van de Allerhoogste, draag uw moment van pijn en ik zal van u houden met een eeuwige liefde. 
29. Huil inderdaad dat je in deze wereld bent gekomen, wetende dat er ook een Verlosser op je wacht. Iemand die gerechtigheid in de wereld zal brengen, en die alle schuldigen zal straffen en de goddelozen en de onderdrukker zal vernietigen. Want zo zei de Heer, mijn God. 
30. "Zie, een Koning zal heersen in gerechtigheid, en prinsen zullen regeren in gerechtigheid." Elk van deze prinsen zal als een schuilplaats zijn voor de wind, een heimelijke van de storm." En zo. 
Zal ik voor jullie zijn, mijn geliefden, "als een stroom water op een droge plaats, en als de schaduw van een grote rots in een vermoeid land. 
31. Dan o mijn lieve kinderen, uw mond zal gemakkelijk spreken en u zult begrip leren uit de mond van begrip, en u zult een goed oordeel hebben van Hem die Het Meest Verheven is. Ja, levende wateren zullen in je binnendringen en het zal voor genezing zijn, en je zult genezen worden.
32. Ja, en heb mij lief met heel uw hart, zoals ik u zal liefhebben met heel mijn hart O mijn volk, mijn geliefde van de Heer.
33. Terwijl voor jullie o jullie onderdrukkers, jullie boze beesten, de Zon niet voor niets brandt waar de verhoging laag is, noch waar zij zweeft om hen te zingen voor hun vervloekte vrijmoedigheid en voor hun trots. Ik zal jullie zeker belonen voor jullie hebzucht en voor jullie onverzadigbare dorst naar zelfbevrediging. 
34. Op de dag dat de staaf van ijzer in onze hand wordt geplaatst, zult u deze dingen begrijpen en zult u ze perfect leren kennen. 

AANGAANDE  "JUSTICE".
35. Ook al heeft de Heer mij tot heerser benoemd, ik wil geen heerser van deze generatie zijn. Op al hun manieren tonen ze zich als meest onwetend en crimineel, en ik wil een heerser zijn van niemand anders dan een nederig en rechtvaardig volk.
36. En om een voorbeeld te geven van rechtvaardigheid, de hoven van de wet en de zogenaamde gerechtigheid in deze natie en elke andere natie zijn voor schaamte en vernietiging, geen van hen zal de roep van rechtvaardigheid overleven. En als ik bijvoorbeeld de heerser zou zijn, zouden mijn oordelen als volgt zijn.
37. Als de aanklager tegen de jury zegt dat hij of zij de verdachte schuldig zal laten zien, alleen al voor die straf, zou hij of zij onmiddellijk voor maar liefst dertig dagen in de gevangenis worden gegooid. En de rechter voor het niet berispen van die advocaat in de gevangenis voor een jaar, beiden op beschuldiging van belemmering van de rechtsgang.
38. En als de verdedigingsadvocaat de jury vertelt hoe hij of zij de verdachte niet schuldig zal bewijzen, zou hij of zij ook onmiddellijk naar de gevangenis worden begeleid. En als iemand kwaadwillig of subversief verhoor doet tegen de verdachte, of een getuige, zou de gevangenisstraf voor hen drie keer voorbij zijn.
39. In het hele hof is iedereen altijd schuldig, tenzij men zijn of haar onschuld bewijst. En dat is niet alleen een belemmering voor de rechtsgang, maar absoluut crimineel. Gerechtigheid is dat een persoon onschuldig is tot het tegendeel bewezen is. Dus alle rechtbanken, -- de verdomde leugenaars -- belijden dit motto terwijl geen van hen zich eraan houdt, en zeker niet de rechters.
40. Daarom gaf ook de Almachtige Rechter mij om een eeuwige vloek over hen uit te spreken. Wanneer een voor de hand liggende schuldige onschuldig pleit en al het bewijs hem of haar schuldig heeft bewezen, wordt de straf met de helft verhoogd.
41. De juiste manier voor een advocaat om een jury te benaderen is als; "Leden van de jury, het bewijs dat we hebben wijst op schuld aan de verdachte die zal worden vergeleken en vergeleken met elk bewijs dat de verdedigende advocaat kan hebben tot de onschuld van de verdachte, zodat de waarheid kan worden gevonden en gexecuteerd.
42. Zolang een verdachte die "niet schuldig" beweert nog niet schuldig is bevonden, kan noch zal niemand haar of hem van schuld beschuldigen, aangezien dat een duidelijke belemmering van de rechtsgang is, en in strijd met de bewering van onschuld tot het tegendeel is bewezen. En als het klaar is -- zoals het in deze generatie elke dag gebeurt -- zal de rechter de grootste schuld dragen.
43. Hier is dus een voorbeeld van hoe gerechtigheid in mijn rechtbanken zal worden uitgevoerd onder mijn bewind.

In het oordeel
Introductie
44. Men zou het verschrikkelijk kunnen vinden dat nog niet zo lang geleden in het jaar 1956 v.Chr. de hele wereldbevolking, met uitzondering van acht zielen, stierf, verdronk in de wateren die God op aarde bracht om daarmee de zielen van goddeloosheid uit te roeien
45. Dit oordeel is echter relatief klein in vergelijking met wat spoedig zal komen, wanneer ieders hand zal worden geslagen tegen degenen die hen het dierbaarst zijn om elkaar uit te roeien. 
46. De reuzen die op aarde waren gekomen, werden geconfronteerd met een soortgelijk lot, de Heer had zijn engelen bevolen om elkaar tegen elkaar te keren, en geen van hen bleef over toen Noach de ark binnenkwam. 
47. En denkt u nu dat deze oordelen, of degene die nu dichtbij is, en degene die nog moet komen in een ander millennium onrechtvaardig zijn? Denk nog eens na over jou die faalt voor het gezichtsvermogen en voor inzicht. 
48. Oordelend in je eigen inzicht zou je kunnen denken dat mensen in principe goed zijn, maar diezelfde gedachte is een corrupt ideaal. Zei de Heer niet dat "het hart van de mens wanhopig corrupt is"? Zullen jullie dan - van weinig kennis - de Almachtige Schepper - die alle wijsheid is - voor een leugenaar opmaken? Zullen jullie het beter weten dan Hij? Denk nog eens na en wees stil. 
49. "Een zeer afvallige generatie", dus het werd van u geprofeteerd, en dat al uw daden misdadig en onderdrukking zouden zijn, zo werd het gesproken. Noem me nu een daad die misschien goed lijkt en ik zal je laten zien hoe crimineel en onderdrukkend het echt is, zoals je diamanten rijstroken, je verzekeringsregels, je stad, staat en federale regels en praktijken, om er maar een paar te noemen.
50. Dan zijn er uw rechtbanken, uw advocaten en uw rechters, waarvoor ik deze pagina heb ingevoerd als een getuigenis aan de rechtvaardigen en de veroordeelden om u kennis te laten maken met het oordeel dat ik over hun soort heb uitgesproken.
51. De media, op tv en anderen tonen veel rechtszaken in het spel en in het echt - waaruit het moet lijken alsof er zoiets bestaat als rechtvaardigheid in de rechtbanken. Dienovereenkomstig portretteren ze een leugen, een misleiding, iets dat in geen enkele rechtbank echt is. 
52. Het woord rechtvaardigheid komt daar niet voor, want om de lat te passeren moet je goed opgeleid zijn in de norm van onrecht en hoe je hetzelfde beoefenen.
53. Men zou eindeloos kunnen doorgaan, maar ik zal er een noemen, een truc van de raadgevers met de rechters om hen te laten zien dat ze geen morele waarden hebben. Om te hebben zoals de Heer zei, "een hart dat wanhopig corrupt is". Waarom moeite doen met een dag in de rechtbank, of zelfs je tegenstander laten weten dat er een zaak tegen hem is? 
54. Want is er geen achterdeur naar de rechtbank? We zullen het gebruiken om in het geheim een vonnis tegen hem te maken. Want als we het goed of rechtvaardig zouden doen- onze tegenstander zou zijn dag in de rechtbank hebben, en we zouden kunnen verliezen. 
55. Het feit dat dit in strijd is met elke rechtsstaat en van de Amerikaanse grondwet heeft voor ons natuurlijk geen gevolgen. Als de rechters zijn zoals ze beweren - "boven de wet te staan" - waarom zouden we dan als raadgevers meer scrupules hebben dan zij?
56. Een onwaarschijnlijk verhaal, denk je? Nee, niet zelden, als ze het mij en anderen in mijn omgeving in een klein hoekje van het land aandoen, moeten er in elk ander deel van het land onnoemelijk veel meer zijn. 
57. En zo boosden zij mij met hun grove onrecht, en ik riep vier van die rechters in een federale rechtbank op om zich voor hun misdaden te verantwoorden. En wat was hun antwoord? De eerste was dat ze analfabeet waren en niet in staat waren om woorden in de Engelse taal te lezen of te begrijpen. (Dit was natuurlijk voor hun gemak).
58. Vervolgens kwam de eenvoudige oplossing dat - "ze waren boven de wet, ongeacht hoe crimineel, of schadelijk, of kwaadaardig, (zoals de woorden waren).
59. Ik vond het in mijn geval zielig om een vonnis van twee pagina's van de federale rechter te hebben waarin alleen deze drie woorden *** "Boven de wet" staan.
60. Maar wat kon ik verwachten van een rechter tot een rechter? Het was niet de bedoeling dat ik mijn rechten zou krijgen. En dus had ik te maken met het vonnis dat ik over hen had uitgesproken, en ging ik niet verder met de zaak naar het Amerikaanse Hooggerechtshof.

IN HET FEDERALE HOF        IN DE STAAT ARIZONA.
Leonard Van Zanten    Eiser 
Versus; Klacht
Het Superior Court van de staat Arizona, Maricopa County CHARGES,
Voortgezet
Verdachten 

 

Komt nu Eiser Leonard Van Zanten, voor dit eervolle Hof en voor God en alle mannen die de volgende klacht, aanklachten en de uiteenzetting daarvan opsommen. 

En indien het hof (rechters) dit niet wenst, en de zaak van gerechtigheid negeert, zie, laat het dan voor God en alle mensen bekend zijn dat: 

In de naam van Hem die Mij gezalfd heeft, zal ik hen zeker hun onbeschaamdheid en onrecht met pijn en met spijt aan hun ziel teruggeven voor alle tijd die komen gaat. 

Aan dit hof, en aan elk hof in deze natie, en aan elke andere natie en haar rechters en raadgevers n in allen. En geen van hen zal ooit nog oordelen, of een positie van belang in de eeuwigheid innemen. 

Exponent: 

Want ik zal de spot van de Naam van mijn Vader niet goedkeuren door wie zij voortdurend valselijk zweren, sport van Zijn naam maken, de Hoogste Rechter in minachting houden. Ik zal ook de onwaarheid van hun eed niet goedkeuren, die zij in hun rechtbanken uitoefenen.

Luister daarom oordeelt u: Als u mensen zult oordelen volgens een wet van uw eigen onwetendheid, laat hen dan ook zweren (een eed afleggen) door uw wet van onwetendheid, en niet in minachting en hypocrisie, zoals ook godslasterlijk een eed afleggen in de naam van mijn Vader de Almachtige God.

Maar als u bij de Almachtige God zweert en een eed van mensen bij Zijn Naam aflegt, u zich beter aan Zijn wet houden, en Zijn voorschriften of u zult zwaar lijden, zelfs door mijn hand zoals ik in de macht van de Almachtige God u zwoer. 

 

Dit zult u van mij hebben o u rechters die gerechtigheid verdraaien, zoals ik u gezworen heb, ik zal u benoemen als dienaren en dienaren van dienaren, zodat u nooit meer oordelen, noch een belangrijke positie zult innemen - omdat u als rechters de zaak van gerechtigheid verafschuwde.

En omdat je mijn volk onderdrukte, de menigte op mijn score. Daarom heb ik het ook toegepast op alle rechters van alle volken, zodat niet n van hen die gerechtigheid verafschuwde, zou ontsnappen. 

Ik heb niet het respect van personen, maar ik zal met iedereen omgaan volgens hun werken en de woorden van hun mond.


61. De peperkoek, evenals de namen van de individuen, worden weggelaten, omdat dat niet relevant is om te zien hoe ik het oordeel niet alleen over hen heb uitgesproken, maar over alle rechters van alle naties, van alle leeftijden. Van hen die lang in hun graf liggen, zoals op hen die nog moeten komen. 
62. We zijn allemaal verantwoordelijk voor elkaar, een moeilijk concept om te bedenken. Maar viel niet het hele mannenras in de enige persoon van Adam? En vond niet het hele mensenras een Verlosser in de enige persoon van Christus Jezus? 
63. En dus zijn er meer voorbeelden, zoals hoe voor een enkele persoon aan wie je niet hebt geantwoord, je nog steeds olie verbrandt. 
64. Maar het is voldoende om met woorden te spreken die niet veel mensen kunnen ontcijferen. Staat u mij dan toe dat degenen die nog moeten komen om een woord van voorzichtigheid te spreken, en onthoud hoe mijn oordeel niet alleen voor rechters is, maar ook voor raadgevers. 
65. Waarom hebben jullie rechters en jullie raadgevers dit onrecht tegen mij uitgeoefend? Je hebt ze niet tegen mij gedaan als tegen de Allerhoogste Heer, daarom heb je 
deze dingen tegen je eigen zelf. Let nu op deze dingen dat je misschien niet onder dit oordeel valt, wees een uitzondering als je wilt. 
66. Ter informatie, weet dit al uw inwoners van deze aarde, dat uw rechtbanken zonder een enkele uitzondering zijn voor vernietiging, samen met uw regels en uw gewoonten, ik zal geen enkele van hen goedkeuren. Mijn liefde is voor waarheid en gerechtigheid, de volmaakte gerechtigheid, Gods gerechtigheid, terwijl jullie in al jullie rechtbanken geen idee hebben van waarheid of rechtvaardigheid. En pas als je weer in je lichaam bent hersteld, leer je gerechtigheid.

INQUISITIE IN HET JUISTE     maart 1992
67. Het begin van wijsheid is - om wijsheid te krijgen, - en het verblijf van rechtvaardigheid - om kennis te verwerven. Maar waar kan wijsheid onder de mensen worden gevonden, of kennis onder de kinderen van de mensen? 
68. Waarom zijn jullie moedig o jullie mannen, en arrogant, doen alsof er nooit een boekhouding van jullie slecht gesproken woorden zal zijn? Je gedraagt je dom en met grootsheid, zonder rekening te houden met hoe dwaas je je werkelijk gedraagt voor de grote menigte van de wezens, zowel op als buiten de aarde. 
69. Hoe kun je lachen en huilen en spreken zoals je doet - wetende dat de hele hemel getuige is? Je doet alsof je niet meer bent dan dieren en kennis is ver van je vandaan, leven alsof er nooit een dag van afrekening zal zijn. 
70. U bent net als degenen tijdens de Tweede Wereldoorlog die ook deden alsof er nooit een tribunaal zou komen. Markeer dan wat er gebeurd is, en mijn woorden, hoe het daarna is, ja na de daad dat de inquisitie wordt gehouden en het oordeel wordt uitgevoerd. 
71. Ik getuig dan aan ieder van jullie; Je niet ontsnappen, gerechtigheid zal je inhalen, en dit ook ik getuig van jou voor al die getuigen mijn woorden. U kent de betekenis van het woord "rechtvaardigheid" niet, laat staan dat u hetzelfde zou moeten uitvoeren. 

De Rodney King zaak als voorbeeld. 
72. Gerechtigheid is zowel ver als dichtbij, - ver van je geest, - maar dicht bij je rug. Stel je niet voor dat de juryleden die de politieagenten vrijspraken die deze Rodney King versloegen, het einde ervan hebben gezien? 
73. Niet bij lange na, hun beloning moet nog beginnen, want zij staan nog steeds aan deze kant van de dood, en dit is niet waar het eindoordeel wordt geteld. Maar eerder aan de andere kant van de dood, nadat je bent gestorven, komt dan de "inquisitie" en de "beloning", naast alles wat je hier al dan niet hebt ontvangen. 
74. Als u wijs wilt zijn, train dan uw oor tot prinselijke woorden, om uit de mond van Hem te horen voor wie u aan de andere kant van de dood zult verschijnen, en door wie u zult worden beoordeeld voor elke daad en onzorgvuldig woord gesproken. 

Een voorbeeld van wat je had moeten doen. 
75. De mannen die de eigenlijke mishandeling uitvoerde; veertig wimpers te ontvangen, en; gedurende 90 dagen op brood en water worden gezet, waarna; ze zullen nooit meer optreden als officieren van de wet. 
76. En betaal volledig de kosten voor de veroorzaakte wonden. En als ze het lef hadden om onschuldig te pleiten om hun dagen op brood en water te verdubbelen. 
77. En voor degenen die erbij stonden en niets deden om het te voorkomen, veertig zweepslagen om hen het verschil tussen goed en kwaad te leren, en om een bedrag te betalen dat gelijk is aan het eerste voor alle kosten die aan hun slachtoffer zijn gedaan, zowel medisch als inkomensverlies. En als ze ook het lef hadden om onschuldig te pleiten, om daar alleen al 90 dagen op brood en water voor te ontvangen. 
78. En voor Rodney King zelf, niet bestand tegen de pak slaag, die hij ontving, voor zijn falen om te stoppen voor de wet; om 30 dagen op brood en water te worden gelegd (zijn wonden zijn genezen) tot het einde dat hij respect voor de wet zou leren. 
79. Deze maatregelen zijn dan slechts tijdelijk, want dat oordeel volstaat voor de mensen. Zij moeten hun daden nog verantwoorden voor God en Zijn Koning. Want hun zonden zijn niet alleen voor de mensen geweest, maar ook voor God en Zijn engelen en Zijn rechtvaardige kinderen. Bovendien vermenigvuldigt het feit dat dit officieren van de wet waren de misdaad. 
80. Als mannen mannen slaan, is dat n ding, maar hij die de wet vertegenwoordigt, heeft gezworen ernaar te handelen. Het is onvergeeflijk en zeer verachtelijk om zo de wet op grove wijze te overtreden terwijl hij namens hem optreedt. Er is geen instelling dan die van Hem die ons gevormd heeft. 
81. Bijgevolg zijn de wet en degenen die deze vertegenwoordigen, gebonden in "Zijn" dienst. Hun misdaad is dan vooral voor God en Zijn koningen, waarvan de daad in hun status als officieren van de wet zo verachtelijk en ongevoelig is dat alle eeuwigheden het niet schoon kunnen vegen. 
82. Merk daarom het grote verschil op in "wie" ze waren en in "welke" hoedanigheid ze hun beestachtige daad uitvoerden, en hoe juist daarom de beloning zoveel groter is. 
83. U nu antwoorden: Maar deze dingen gebeuren elke dag over de hele wereld, en doen gruwelijker dan dit, hoe zit het met al deze dingen waarop de daad van deze politieagenten slechts kinderspel was? 
84. Laat mij dan verzekeren dat elk van deze over de hele wereld, of het nu van het heden, het verleden of de toekomst is, zeker zal betalen voor hun daden en niet volstaat om ze volledig te betalen, maar in alle eeuwigheid. 
85. Want nogmaals, door de Heer, mijn God, beloof ik u, we zullen hun daden van zulke onachtzame wreedheid niet dekken. En wees niet zo dom om te vragen hoe dat zal zijn, want zijn niet alle eeuwigheid voor ons? En je zult er tot in de eeuwigheid zijn. 

Een voorbeeld van wat er zal zijn. 
86. Aangezien de juryleden het geschikt achtten om alle mannen overal een groot onrecht aan te doen, zullen zij dezelfde kwellingen ondergaan als degenen die de wetteloosheid beoefenden. En niet alleen zij, maar ook de voorzittende rechter, en de verdedigingsadvocaten samen met hen. 
87. Zie daarom al jullie mensen hoe groot het aantal is geworden die hun tanden zullen knarsen in kwelling voor dit ene incident op deze enige persoon. En alsof dit nog niet genoeg was, namen de eerste criminelen die hun ondergeschikten leerden om onrecht uit te oefenen het bij de hand, om - zoals in hypocrisie zeiden ze - de zaak opnieuw te proberen. 
88. In de eerste plaats kun je er geen twee keer proberen voor dezelfde misdaad. Als deze federale vossen daarom deze juryleden en de rechter hadden opgeroepen om terecht te staan en elk van hen midden op het dorpsplein hadden opgehangen, was het misschien tot een zekere mate van rechtvaardigheid voldoende geweest. 
89. Maar deze vossen kunnen onmogelijk zoiets bij de hand nemen, omdat ze in deze hele zaak het meest schuldig zijn en het volk en hun ondergeschikten leren om wetteloosheid te beoefenen met vrije heerschappij. 
90. Dit criminele gedrag van de regeringen in het algemeen verontschuldigt hun onderdanen echter niet, of iemand om onrecht uit te oefenen, noch om deel te nemen aan enige spot met de zaak van gerechtigheid. Het is daarom dat nu niet alleen de eerste rechter en juryleden grote pijn moeten doen, maar deze tweede ook samen met de advocaten en alle anderen die zichzelf hebben gegeven om deel te nemen aan deze federale aanfluiting van rechtvaardigheid. 
91. Dus u ziet hoe groot het aantal nu is geworden van degenen die pijn zullen lijden, zoals het verbranden van een vlam op hun tedere huid, voor een enkel incident dat - als u de betekenis van rechtvaardigheid had kunnen kennen - beperkt had kunnen blijven tot wat ik hieronder zei; "wat je had moeten doen." 
92. En toch openbaar ik slechts een deel van wat er de komende tijd van u zal worden verwacht. Want jullie zullen het niet veel beter doen, ieder van jullie die in zijn gedachten of op zijn lippen heeft ingestemd met deze gruweldaad van jullie superieuren, of jullie zogenaamde systeem zoals jullie het noemen. 
93. Zonder twijfel zal ik als een vernietigende leeuw zijn voor degenen die hoog staan, maar voor u; Weet u nog steeds niet dat u verslag zult doen van elk onzorgvuldig woord dat gesproken wordt, en van uw gedachten die niet komen? 
94. Hoe beschouwt u de geest van die persoon die zei; Dat hij de getuigenis van een politieagent zou overnemen van iets anders? Dat soort gedachten is net zo barbaars als de Romeinen of de Grieken in het verleden waren, waar het woord van een slaaf alleen kon worden gebruikt in een rechtbank onder marteling. 
95. Wat is er eigenlijk met jullie aan de hand, moet je bewijzen dat de lucht blauw is? Niemand vraagt om deze feiten, omdat dit algemeen bekend is en voor het oog duidelijk is. 
96. Evenzo is het feit dat er criminelen en leugenaars onder politieagenten zijn, zoals onder mensen van enig ander beroep, ook algemeen bekend en voor het oog duidelijk.
97. Het is in feite een waarheidsgetrouwe clausule dat degenen met een hogere status gemakkelijker kunnen liegen en onderdrukking beoefenen dan de armen en dienaren die voor overtredingen naar de rechtbank worden gesleept, dat wil zeggen, als kennis voor u geen last is die te groot is om te dragen. 

Oog om oog, of n voor duizend. 
98. Het is walgelijk hoe sommigen onder jullie zich gedragen. Er was een koelbloedige moordenaar die nam wie weet hoeveel baby's leven, en God gaf hem over aan de handen van een moordenaar. 
99. Niet dat deze moordenaar gerechtvaardigd was, want God zei duidelijk; "Wraak is van mij, ik zal terugbetalen". Maar van alles wat vuil kan zijn, was er iemand die de moed had om op deze gebeurtenis te wijzen; "dat zelfs pro-life activist het geweld van het doden zou moeten verafschuwen." 
100. Kun je je voorstellen dat een mens zo laag is gezakt om zo'n hypocrisie te ademen. Iemand die instemt met de koelbloedige moord op onnoemelijk veel hulpeloze baby's - en zo'n kind heeft het lef om zulke woorden te spreken bij het nemen van het leven van een moordenaar? Als de wet van "oog om oog" is om hij hier te observeren, moet die man misschien alleen sterven voor zijn woord. 
101. Niet dat ik me veel zorgen maak om deze kindermoordenaars, als ze dat moeten, kan ik alleen een paard naar het water leiden. Niettemin weten zij dat zij moordenaars zijn en zij zullen hun beloning niet ontlopen. 
102. Hun oordeel zal te zijner tijd beginnen met het opvoeden van al deze zuigelingen tot het volle leven. Dan zullen hun harten in hun tenen zinken en zij zullen ongedaan worden gemaakt, bevend met hun knien die samenklonteren uit grote angst en angst. 
103. Want ja, hoe zeker de Here God ook leeft, elk van deze zuigelingen zal tot leven worden gewekt en dienen als een getuigenis van hun moorddadige daden, voordat zij als lood in water zullen zinken. 
104. Waarom heb ik dan vrede in mijn hart en verzet ik me er op deze dag niet tegen? Ze weten het niet, maar ik weet dat ze me niet van kinderen kunnen beroven, ook al denken ze in hun onwetendheid om zich van het bewijs te ontdoen. 
105. Ik aan de andere kant zal hen koesteren en als een vader en moeder voor hen zijn, voor het hele aantal van hen, beter dan de vader en moeder die hen van hun kant het leven hebben ontzegd. 
106. De tijd nadert, noch wacht de inquisitie in alle daden op de mens. 

S E R V I N G  J U S T I C E      februari 1994.
Leonard- ter verdediging van de woorden, die ik uitsprak tegen de rechtbanken en zijn rechters.
107. Laat dit vooral glashelder zijn, dat iedereen, die een rechtbank binnengaat om een oordeel uit te oefenen, zijn leven in zijn handen neemt - terwijl hij die een strak touw over een met rotsen gevuld ravijn loopt. 
108. Een man die zich vergist, kan gemakkelijk vergeven worden, of voor hem die in onwetendheid zondigt, is er nog hoop als hij tot kennis komt. Maar als de een zo moedig is om in het oordeel van een ander te zitten - hij kan maar beter een heel goed hebben - zo niet een perfecte kennis van de wet. 
109. Want als men aanneemt dat hij zo capabel is, laat hem dan begrijpen dat de wet in zijn volmaaktheid van hem zijn leven eist voor elke overtreding daarvan. Laat hem dus, die zo moedig is om zich op een stoel van oordeel te zetten, naar behoren overwegen dat het "hij" is die onder een grotere straf staat dan zij die voor hem kan verschijnen om te worden beoordeeld.

 
DE EED.
110. Laten we de "eed" afleggen die van iedereen in de rechtbanken wordt afgelegd, namelijk; "Om te zweren de waarheid te spreken, en niets dan de waarheid zo helpe u God." Deze woorden mogen nooit lichtvaardig worden uitgesproken, want met hen - hij die ze uitspreekt - plaatst hij zijn eigen leven en zijn in de wet die hem alleen maar van zijn leven kan beroven en bij de geringste overtreding kan zijn. 
111. Wat daarom het meest zielig is, is dat; hier zit de rechter die een eed aflegt van het volk om zich binnen de wet van God te houden, terwijl hij zelf diezelfde wet van God negeert. Wie van de twee, de getuige of de rechter zal dan in het begin minachting van de rechtbank hebben - zo niet de rechter - die zich naar eigen zeggen bekwaam in de wet heeft bekeerd? 
112. Het is duidelijk uit het laatste deel van de eed (Zo helpe mij God.) Dat het een waarschuwing is dat God de persoon zal kwellen die zich niet aan Zijn waarheid houdt. Als de rechter dit van een ander zal aannemen - hij kan maar beter zelf boven boord zijn, of hij zal niet alleen de grotere verdoemenis ontvangen, maar ook een hypocriet worden genoemd. 
113. Ik zeg dan; Je maar beter fout zijn in al je wezen o je rechters voordat je iemand aanklaagt voor een minachting van de rechtbank voor iets dat je zou kunnen onwelgevallig zijn, of op jou zal het gezegde komen; "Oefen wat je predikt o jullie leraren!" 

Jury.
114. Laten we de moraal van de jury's onderzoeken, de realiteit van hun roeping, en hoe ze werden genoemd, en de waardigheid van een groot aantal van hen. 
115. Het is niet passend dat een jury wordt gekozen door de vervolgende en/of verdedigende advocaten, aangezien deze duidelijk bevooroordeeld zijn. De aanklager zoekt alleen naar degenen die hem rechtmatig of onrechtmatig een schuldige straf zullen toekennen, terwijl de verdedigende advocaat op zoek is naar degenen die rechtmatig of onrechtmatig een niet-schuldig vonnis zullen uitspreken. 
116. Geen van deze twee is derhalve geschikt om de rechters (juryleden) te selecteren die de zaak zullen beslissen. Want de wet eist een onpartijdig persoon, en die boven verwijten staat in waardigheid en mededogen tegenover zijn medemens. Iemand die de schuldigen niet zal verdedigen om zijn beloning te ontlopen, noch de onschuldigen die in schuld worden benvloed. 
117. Het is niet van wijsheid dat een rechter de juryleden instrueert een verklaring te negeren wanneer iets wat niet had moeten worden gezegd, werd gezegd. Want ze hebben de opmerking al gehoord, en of ze het al dan niet zullen negeren, is volledig aan hen. 
118. De rechter heeft geen reden om de juryleden zo te instrueren, omdat hij om te beginnen niet langer de rechter is, maar slechts een scheidsrechter, het zijn de juryleden die de rechters zijn, wiens leven in evenwicht is voor wat ze behouden of negeren om hun vonnis uit te spreken. 
119. Zal de rechter - die slechts een scheidsrechter is - de rechters dan bevelen over hun leven - om hen mogelijk op een dwaalspoor te brengen waardoor ze hun leven kunnen verliezen? 
120. Bovendien zijn zij ongeschikt indien de juryleden van dien zijn dat zij niet kunnen beoordelen wat wel of niet relevant is. Spreek dan voor jullie eigen leven, o jullie oordelen, maar laat hen die de rechters zijn voor hun eigen oordeel beslissen, en laat wijsheid voor de wijzen zijn. 
121. Hoe komt het eigenlijk dat er jury's zijn? Waarom zijn er jury's? Dit kan zo worden beantwoord; omdat zij die terechtstaan hun vertrouwen niet in een rechter hebben gesteld - daarom vroegen zij om een juryproces. 
122. Het is dus in de ontrouw van de rechters dat het volk hun vertrouwen niet in hen stelt. Het is inderdaad tot uw schande, voor uw rechters, dat er juryprocessen worden gehouden. 
123. Want als u met rechtvaardigheid en mededogen had gehandeld, zouden zowel de schuldigen als de onschuldigen u verkiezen boven, zoals zelden volmaakt is in de wet. Bovendien zal men om een juryproces vragen, omdat hij - in zijn hart denkt hij - een betere kans zal maken in de onwetendheid van het volk - die gemakkelijker worden benvloed door verschijningen, of om hun mededogen in bedrog te bespelen. 
124. Degenen die in hun hart schuldig zijn, hopen op dergelijke onwetendheid en op foutieve debatten om aan hun straf te ontsnappen - omdat daarvoor een unanieme stem nodig is om tot een oordeel te komen. Dienovereenkomstig is het op onwetendheid, en/of zoals je zou kunnen bedenken - op een ongezond bed dat jury's in de eerste plaats staan. 
125. Een ander gebrekkig ding om een jury te slaan is - waar de rechter (de scheidsrechter) hen vertelt - dat ze niemand mogen spreken over de zaak buiten de jurykamer. Er is hier een geur van onzin, omdat het hen laat zien wie zich met die aanklacht schikt - om tekort te schieten, waardoor hun onvermogen om te presteren in de daad van rechtvaardigheid wordt blootgelegd. 
126. Want als iemand van die aard is - om zich te laten benvloeden - die zich niet houdt aan de deugd van recht en rechtvaardigheid, is hetzelfde noch getrouw noch bevoegd om als rechter op te treden. Wat maakt het uit als een jurylid met zijn vrouw, haar man of een vriend of collega spreekt? Hij of zij, kan voor hun zwakte meer standpunten krijgen om een rechtvaardig oordeel te vellen. 
127. Maar u vreest natuurlijk dat hetzelfde kan worden benvloed om zijn vermogen om een rechtvaardig oordeel te vellen te belemmeren. En ja, dat geldt voor velen, maar toch bij rechters. Dit is dus slechts de reden waarom zij niet tot een oordeelszetel zouden moeten komen. Want laat ik u nogmaals waarschuwen: het is veel gevaarlijker om op een stoel van oordeel te zitten dan voor de bank te staan. 
128. Om een voorbeeld te geven: Wat maakt het uit als de media het hele land overspoelen met voorrecht en een leger pond op mij om me in hun fantasie te slaan? Want ik zeg je, ze slaan tevergeefs toe. Ik ben niet iemand die steekpenningen aanneemt, noch ontroerd wordt door iemands fantasie, noch zal ik iemand voor de persoon zien. Ik kan alles horen wat er gezegd wordt, maar ik zal volgens de wet oordelen op basis van de feiten zoals ze feitelijk zijn vastgesteld. 
129. En geen mens, noch een aantal van hen zal mij daarvan trekken; er is geen dood of marteling zo pijnlijk dat ik het juiste oordeel kan laten glippen. Dit komt natuurlijk omdat ik een zoon van de Allerhoogste ben, door Zijn genade op mij. Maar we moeten ze als voorbeeld nemen. 
130. En wat betreft de waardigheid van hen, die u hebt voor juryleden, wordt men gezien om op de tafel te bonzen om zijn woede te ventileren. Een ander zonder oor voor gerechtigheid wil alleen een vonnis- elk vonnis, zodat hij daar weg kan.
131. Opnieuw belastert een ander zijn metgezellen met obscene woorden die zich gedragen als een irrationeel dier, en weer anderen flirten met elkaar en hebben geen echte interesse in wat hen wordt opgedrongen. 
132. En hiermee ben ik bescheiden, zoals velen die in een jury hebben gezeten - zullen bevestigen. Bovendien begint dit alles het topje van de ijsberg niet bloot te leggen. Waar is dan de waardigheid van het hof als geheel? Want in hun gedrag maken ze een aanfluiting van het hof en van gerechtigheid. Is dit dan de code van rechtvaardigheid die je voor jezelf hebt ingesteld? 

CODE VAN RECHTVAARDIGHEID.
133. Met deze code moet u rechters en juryleden selecteren: Voor een eerste; Zij zullen de echtgenoot van n vrouw zijn en niet aannemen dat zij getrouwd zijn met iemand die haar man heeft verlaten. 
134. Want hij die een vrouw moet zijn die haar man heeft vervalsing, heeft geen vrouw maar leeft in voortdurende overspel. En hoe zal hij een ander beoordelen die zelf in overspel leeft, in strijd met de wet? 
135. Hij zal niet iemand zijn die aan sterke drank wordt gegeven, opdat hij de gerechtigheid van de armen niet verdraait. Noch iemand die overrijk is, want hij die overmuch heeft, steelt, en hoe zal een dief oordelen over een man? 
136. Een rechter zal te allen tijde met de ernst zijn, hij zal niet toestaan dat zijn hartstocht over hem heerst, noch zal hij genoegen nemen met het veroordelen van de schuldigen, noch toestaan dat zijn emoties het recht van rijk of arm ongedaan maken, noch van de onbekwaamheid van de bekwaamen. 
137. Maar O hoe u faalt in deze opzichten, ik heb gezien waar de schuldigen werden vrijgelaten voor de zonden van de aanklager, en de rechter die in woede lyrisch was en plezier had in het veroordelen van een man, en veel van dergelijke dingen die helemaal geen rechter worden. 
138. Hoe komt het dat u het woord van God in uw hoven plaatst en een man bij Hem laat zweren - en niet eerder bij een van uw afgoden die u zo goed dient. Zodat een man zou kunnen zeggen; Dus help me geld, of zo help me macht. 
139. Of ijdele glorie en hebzucht, of zo helpe me een stuk steen of hout bedekt met verf en goud? Wil je jezelf misschien niet voor schut zetten? 
140. Als dit dan zo is, en uw hoogste ethische code luidt: dit - En natie onder God, u zich beter houden aan Zijn code, of ik, samen met vele anderen, zal zeker ieder van u als hypocrieten markeren. 
141. Het is onwettig dat iemand schuldig pleit om een lagere aanklacht te verkrijgen, want er mag nooit met de wet worden onderhandeld. Plea-bargaining is ook nooit toegestaan als het de wet binnendringt. 
142. Evenmin zal een getuige of aanklager vrijuit gaan wanneer blijkt dat hij ten onrechte tegen een man heeft getuigd, het is een schending van de wet. Voor hem zal gedaan worden zoals hij dacht te doen met zijn naaste. Noch zullen de schuldigen voor hem vrijuit gaan, maar hij zal de straf ontvangen die gelijk is aan de schuldigen. 
143. Ik zei dat het woord rechtvaardigheid werd uitgeroeid uit de gedachten van degenen die door de rechtenscholen van mannen gingen, wat de conclusie is bij het testen van degenen die door deze scholen zijn gegaan, en uit de veelheid aan onrecht die ik in de loop der jaren heb gezien die ik onder hen heb gewoond. 
144. Want zoals de arbeider is - zo is zijn product, en, zoals het product is - zo is de boom waaruit het werd gekweekt. Een rechtvaardig man zal zich niet onderwerpen aan onrecht, terwijl de onrechtvaardigen nooit de betekenis van een van beide hebben geleerd - omdat ze er geen smaak voor hadden. 
145. Bovendien heb ik me afzijdig gehouden van de manier waarop advocaten consequent manieren beoefenen die de wet omzeilen - mazen in de wet vinden - allemaal voor persoonlijk gewin. En toen men geconfronteerd werd met de morele kwestie, de wet in zijn waarheid en feitelijk wezen, werd het beschouwd alsof het een millennium achter de tijd was, als een zin (een wet) die nooit als iets anders dan een grap wordt beschouwd. 
146. En zo kwam ik zeggen; Deze mannen worden opgeleid in het omzeilen van de wet, het ongeldig maken van de voorschriften, want de doornen op een struik weerspiegelen de aard van de plant, zelfs als de smaak van de vrucht onthult van welke boom het werd genomen. 

BIJ VOORBEELD.
147. Gezien de zaak van de gebroeders Menendez, is het schandalig dat dit proces zo lang heeft geduurd om te sluiten. Was het niet genoeg voor de autoriteiten om een aanfluiting van gerechtigheid te hebben gemaakt in de zaak - waar agenten van de wet een man brutaal sloegen. En w148. Is moord met voorbedachten rade nog niet modieus genoeg in uw abortussen dat het nu gerechtvaardigd zal zijn, zelfs als men u fronst? Want, was het zelfverdediging? Het was geen verrassingsdaad waarin men zich verdedigt voor zijn lichamelijke leven. 
149. Hoe gemeen of vulgair de ouders ook zijn geweest voor deze kinderen - dat geeft hen niet het recht om hen te vermoorden. Want het is duidelijk dat we onze vader en onze moeder moeten eren, en moord is geen eer. 
150. Zij waren ook niet slechts kinderen, maar jonge mannen, goed in de kracht van hun jeugd, en waarom deden zij dan geen beroep op de autoriteiten? Of waarom niet gewoon van huis verhuizen, zoals zovelen - rationeler - en ook slecht behandelde jongeren voortdurend doen? 
151. Deze deden geen toevlucht tot moord en legden zelfs geen hand op hun ouders. En wat nu zijn jullie slechtzienden? Wil je irrationaliteit claimen bij deze broers? Als dat zo is, kijk dan in de spiegel om er nog een te aanschouwen. 
152. Helaas zullen deze broers nu niet alleen worden veroordeeld voor de moord die zij hebben gepleegd, maar ook de jury's, de scheidsrechters en de advocaten zullen nu schuldig worden bevonden als beoordelaars, en, voor misdaden tegen de menselijkheid, en met hen in dezelfde gevangenis dienen.
153. En zo, waarom, O waarom, jullie dwaze schepselen verspilt u zelfs uw tijd en bemoeit u met dit alles, of met deze mannen, omdat u - van uw kant, naast hen dient! 
154. De oplichterij in de jury's zal dienen voor hun onwetendheid, en de pro voor hun deelname, en de scheidsrechter, evenals de advocaten omdat zij een gewillig deel zijn van dat waarin zij het niet hebben begrepen. 

ABORTUS VAN DE WET
155. Het werd voorspeld van lang geleden dat de generaties van de zesde dag, degenen die de 20e eeuw bereiken, meer afvallig zouden zijn dan welke generatie dan ook voor hen, en citeren: "Al hun daden zullen crimineel en onderdrukking zijn." 
156. "Misdadig en onderdrukking", beschouw deze termen samen met het woord "allen". Kijk dan naar deze generatie - en als je van de wijzen bent, zul je toegeven dat deze woorden niet ten onrechte zijn uitgesproken. 
157. Hun zogenaamde Diamond lane, zelfs dat is zowel criminele als onderdrukking. En als je een burger van deze natie bent, krijg je de laars, en als het een alien is, verspeel je je laars aan hem. 
158. Want er is bepaald dat de naties hun eigen volk zullen vernietigen, om geen mededogen te hebben met hun eigen vlees, want God heeft hen verblind. Alleen weten ze het niet en noemen ze hun onderdrukking en criminele daden - perfecte gerechtigheid. Want ook hier, zolang ze niet corrigeren wat ten onrechte is, sanctioneren ze het en zijn ze toch schuldig. 
159. Maar ik ben van plan om te wijzen op een nog meer strafrecht, of abortus van het recht zoals het is, waarin de rechters van de rechtbanken mij tot woede provoceren, en om welke reden ik onder andere een krachtig oordeel tegen hen heb uitgesproken. 
160. De wetgevers - in kwaadwilligheid, evenals in onwetendheid - hebben een wet gemaakt (zoals zij die noemen); Tenzij iemand rijk genoeg is om hulde te brengen aan hun vrienden, de verzekeringsmaatschappijen, moet hij of zij thuis blijven en sterven aan de dood van de honger. 
161. Wilt u nu zeggen dat dit absurd is, dat geen mens ooit zo'n wet zou maken? Noem je me een leugenaar omdat ik de waarheid spreek, terwijl jij in je eigen overtuiging niet eens menselijk bent? 
162. Want 'wie' ging mee met deze monsterlijke wet om het in de boeken te zetten? Jullie waren de mensen, samen met de criminelen in het hoge kantoor. Je hebt dit verachtelijke stuk duivels laten werken samen met de zonen van vernietiging, iedereen die ervoor stemde. 
163. Is het dan geen wonder dat ik me volkomen schaam voor u, en dat ik u als opperheer heb verworpen, dat ik geen enkel verlangen in u heb? 
164. Wees eens realistisch o jullie mensen, en jullie hoge ambtenaren, als er nog enig gezichtsvermogen in jullie is. Wat, dus ik vraag je, is een man te doen als hij het zich niet kan veroorloven om de premies te betalen? 
165. Kom, vertel me de waarheid, jullie flagrante gieren! Hoe gaat hij naar zijn werk om zijn geld te verdienen, en om weer naar huis te keren met de helft van zijn loon om brood in de mond van zijn kinderen te stoppen? Ik zei half loon, omdat jullie de gieren hem consequent beroven van de andere helft op duizend verschillende manieren. 
166. Wil je de man vertellen om naar zijn werk te gaan lopen - jullie genadeloze wezens? Het zou hem de halve dag kosten om er te komen, en de andere helft om terug te keren, en dus - hoe laat zou er dan nog zijn om zijn werkgever te dienen? 
167. Heb je al deze dingen overwogen toen je deze monsterlijke - wet - zoals je het noemt, uitvaardigde? Is het echt zo'n afschuwelijke misdaad voor je dat een man het moeilijk heeft, of arm is? Of ben je gewoon dom en volkomen blind? 
168. De misdaad voor de armoede en/of moeilijke tijden van de man ligt bij uw hoge ambtenaren, die de armen en de middelste man beroven - om de rijken te voeden, en, die vrije heerschappij geven aan criminelen om zich naar eigen goedweg aan iedereen te voeden. 
169. U klaagt dat wanneer een ongeval zich voordoet, dat velen niet het vermogen hebben om het te betalen, en dus verzint u een verzekering zodat de kosten samen in de boezem van iedereen kunnen worden opgenomen. 
170. Maar dit is zelfvernietigend, omdat dat alleen maar de kosten verhoogt. Voor nu - niet alleen moeten we allemaal samen betalen voor alle ongevallen en voor de administratie ervan, maar ook een groot aantal bloedzuigers voeden die bijna drie keer de basiskosten verbruiken, namelijk; die kudde advocaten die geen beter doel dienen dan te worden ontslagen. 
171. En dus hebt u de kosten verhoogd tot vier keer het eerlijke bedrag. Dan moeten de dikke varkens in de administratie hun kosten toevoegen voor het ondersteunen van hun geneugten, vakanties en pensionering zoals ze het noemen, maar hoerhuizen en diefstal zoals wij het zien. Dienovereenkomstig zijn de kosten nu vijf keer zo hoog geworden als de realiteit, en dat wordt afpersing genoemd. 
172. En dit legt u op de armen en behoeftige, en op allen die oprecht proberen hun brood te verdienen, om hun basisbehoeften te verkrijgen. Overleven in een wereld waarin diefstal - van de hoge plaatsen naar beneden - het meest modieus is. 
173. Voor dat wat u op het nieuws ziet, bankovervallen, overvallen en andere dergelijke diefstallen, waarvan de daders meestal worden opgesloten - dit zijn slechts de kleine jongen. 
174. Hun hele totaal is slechts een druppel in de emmer naar die berg van hebzucht en afpersing die zich een weg baant door alle lagen van de samenleving vanaf de hoge plaatsen naar beneden. 
175. Het is duidelijk dat als u een verzekering moet hebben om iedereen te beschermen , u het ook eerlijk en billijk moet maken voor alle betrokkenen. En de armen beroven en de rijken voeden is niet wat we noemen op bevel om iedereen te beschermen. 
176. Je had het gesprek over een no-fault verzekering, en ongetwijfeld zul je een ander monster creren, om te zien hoe blind je was in de eerste - wat kunnen we van je verwachten in een seconde? 
177. Heb ik niet gezegd; "Een volk kan zichzelf niet regeren, noch een natie geleid worden door sterfelijke mensen!" Hoe komt het dan dat je mij niet begrijpt of niet begrijpt? 
178. Zorg voor uw schuldloze verzekering waarop iedereen zijn billijke deel betaalt - rijk voor rijk en arm voor armen, maar met deze uitzonderingen; DUI's moeten hun eigen betalen, en iedereen die roekeloos rijdt veroorzaakt schade met de bedoeling. 
179. En zet die kudde advocaten die dan geen werk meer hebben om te werken aan het graven van sloten en het opruimen van de wegen, of welk werk je ook voor hen hebt als beloning voor de veelheid aan misdaden die ze aan het volk hebben gewerkt. 
180. Zie daarom oordeelt u over een monsterlijk misdrijf dat het is om zo'n bastaardwet in te stellen om iedereen een verzekering af te dwingen, ongeacht of ze daartoe in staat zijn of niet. En je durft zelfs zo'n bastaarddaad van onmenselijke zorg te handhaven terwijl je er niet eens aan had moeten toegeven? 
181. Wat moet ik van u zeggen O u oordeelt? Ik sprak een woord tegen je, een machtig woord tegen jou. En denk niet dat het niet zal gebeuren. Want Hij die hemel en aarde heeft gemaakt, aan wie alle macht toebehoort, heeft mij tot heerser over jullie gemaakt. 
182. En dit zal niet voor een jaar of zo zijn, maar in eeuwigheid, en hoe zult u in al deze eeuwigheden aan mij ontsnappen? Jullie zullen gevonden worden, en vergelding zal op jullie zijn. 
183. Want zei de Almachtige Heer niet tot mij citaat: "Wees hoopvol, want zij zullen spoedig van voor u vergaan, en de autoriteit zal u over hen gegeven worden zoals u wilt." 
184. En op een andere plaats: Vreest hen niet, want de Heer zal hen in uw handen geven, zodat u tegen hen alles doen wat u wenst.
185. Ik heb u toen bewust gemaakt van mijn verlangen tegen u, rechters, want u had het lef om die bastaardwet te handhaven - boetes opleggen aan al diegenen die voor u waren gebracht en die het zich niet konden veroorloven om de afpersing van uw collega's te kopen. 
186. Bovendien zag ik dit ook van u, hoe u geen genade had, en geen gevoel voor het pleidooi van hen die onmogelijk in staat waren om uw illegale boetes te betalen, biddend tot u voor een tijdje, een beetje barmhartigheid, een verlenging. Maar ik zag je als een koelbloedig, koelbloedig reptiel van de moerassen, zonder genade voor hen.
187. Hoor dan dit pleidooi van mij O jullie reptielen; Moge de Almachtige God jullie zien als een reptiel en jullie werpen in de moerassen die nooit zullen worden veranderd in het water dat zoet is, maar voor altijd zout zal blijven. 
188. U begrijpt natuurlijk niet het raadsel van mijn smeekbede, zelfs niet al uw wijzen, niet totdat hetzelfde over u zal worden uitgerekt in grote kwelling. En ga dus met mij een lied zingen o jullie mensen, jullie in wie gerechtigheid en waarheid niet gestorven zijn, zing dit met mij; 
189. Vervloek u O rechters die de armen veroordelen voor hun armoede, en moge u vervloekt worden O u hoog zittende gieren van de wet om onrechtvaardige nood op te leggen aan de behoeftige.
190. Moge de Almachtige Rechter hun onmenselijke daden tegen de mensheid niet vergeven, maar hen de beloning van hun onderdrukking geven. Laat ze zijn voor een waarschuwing en voor een vloek dat nooit meer een man zal het opnemen om de armen te onderdrukken, noch om de behoeftige te beroven met verdraaide schijn van wet en orde. 
191. Heb je alles gehoord wat ik en wij hebben gezegd o jullie dwazen? Kom daarom tot bezinnen, opdat de vloek u niet zou nemen, want waarom zou u uzelf vervloeken in ons verlangen naar vrede en gerechtigheid? 
192. Wij zijn niet de vloek, noch moeten wij het uitspreken, maar u vervloekt in uw eigen houding en daden uw eigen zelf.