Een prins van gerechtigheid

  De welvaart of het dilemma van de mens


Naar Index 
HOOFDSTUK 17 
1. Zult u debatteren zeggend in de dag van morgen; "We kenden God niet, hoe kunnen we Hem dan dienen die we niet kenden?" Denken jullie dat jullie als heidenen jullie zullen dienen als excuus en gerechtigheid? 
2. Denk nog eens na, kinderen van mensen, want daartoe was het dat Mozes kwam om de wet te brengen, zodat jullie volgens de wet schuldig zouden kunnen zijn. Want hoewel jullie Hem niet kenden wie er is en was, jullie hadden Zijn wet en wie van jullie zal het ontkennen?
3. En als jullie willen zeggen; "Maar al Zijn dienaren waren leugenaars, Zijn priesters en dienaren spraken niet de waarheid en gedroegen zich als dieven, zo werd ons hart van hen afgekeerd." Het antwoord op jou zal dan zijn, waarom je hun leugens geloofde, omdat Gods eigen woord altijd waarheid is.
4. Noch zal ik leugens spreken, noch zal ik een dief onder jullie gevonden worden. Maar gerechtigheid vloeit uit mijn lippen en leven voor hen die ernaar verlangen.
5. Ik weet wat je in je hart ziet, en wat je dilemma is en wat je welvaart zal zijn. Het leven van uw wezen wordt in onze hand gegeven en wij zullen met u omgaan volgens ons verlangen naar gerechtigheid en rechtvaardigheid. 
6. U bent in feite arrogant om te zeggen: "Wilt u ons dan regeren in de hel?" Want ja, als dat je verlangen is- er zullen er talloze zijn om met mij te regeren en me te dienen bij mijn elke wens in of uit die plaats. 
7. Je bent het meest onpraktisch weet je - het verwijt me dat ik uit mijn schatkamer zowel oude als nieuwe dingen heb voortgebracht. "Hij citeert uit oude Schriften; uit documenten waarvan de echtheid niet kan worden bevestigd." Zo spreek je over mij alsof ik niet zal weten wat waarheid is en niet waarheid. Staat u mij dan toe u te laten zien hoe onpraktisch u bent in het maken van een oordeel.
8. Voorbeeld. DaniŽl spreekt van een zevenvoudige periode waarvan het einde de dag des oordeels zal aankondigen. En als bewijs dat dit het moment zal zijn, gaf hij je verschillende penningen waarmee je met zekerheid weet dat het bij de hand is. 
9. De kinderen IsraŽls die vele eeuwen uit hun land waren verbannen, zouden gedeeltelijk worden teruggeroepen en opnieuw een natie worden. Kijk dan om je heen en kijk of dit is gebeurd. En hij zei dat ze moeilijke tijden zouden hebben gehad, wat, zoals je weet, heel nauwkeurig is. Als je nu zegt: "Maar wie kan deze Schriften vertrouwen, of de interpretatie ervan?" 
10. Wat maakt het in de praktijk echt uit wie ze heeft geschreven, of hoe sommige ontevreden en blinde slangen deze dingen interpreteren? Want zelfs - als - deze dingen slechts tweehonderd jaar geleden door iemand anders zijn geschreven, hoe kunnen we dat dan vragen - hij - zo nauwkeurig weten wat er in tijden voor hem zou gebeuren? 
11. Want dat kun je ook niet ontkennen; Deze dingen werden in feite geschreven voordat ze tot stand kwamen, en voor een seconde; - dat ze juist zijn. Hoe praktisch dan, of hoe slechtziend kunnen je ogen zijn? 
12. Of misschien zult u beargumenteren dat de Auteur het geraden heeft, dat IsraŽl op een dag zou terugkeren om te vechten voor zijn bestaan - en nu het dat heeft gedaan - is de tijd handig voor de gebeurtenis? Maar zelfs als ik je dit zou geven, wat als zijn gok voor het einde ook accuraat is? 
13. Of voor een ander voorbeeld, een andere profeet schreef hoe IsraŽl onder een grote slachting zou komen, maar dat hun vijanden zouden vallen, en kort daarna zouden ze een dag van grote vreugde hebben. Wilt u nu zeggen dat ik citeer uit "Baruch" die niet onder de canons staat?
14. Luister, voor wat maakt het uit of het daar wordt vermeld of niet, of zelfs in twijfel wanneer dat is geschreven, of door wie. Want we hebben tenminste het bewijs dat het meer dan duizend was. Jaren geleden. En hoe wist hij dan zo nauwkeurig van de gebeurtenissen in onze tweede wereldoorlog en dat IsraŽl kort daarna een nieuwe geboorte zou vieren? Want terwijl ze werden afgeslacht en de oorlog eindigde in 1945, werd IsraŽl kort daarna in 1948 'een staat van'
15. En nog een andere profeet in een van zijn boeken die niet onder de canons staat, beschrijft die wereldoorlog nog nauwkeuriger en zegt: "Dat de twee veren (tweede wereldoorlog) zouden worden opgegeten door de drie hoofden (oost-west en midden)." Hoe wist Ezra dit dan meer dan 2000 jaar voordat het zou gebeuren? Als je zegt. "Dat boek is gisteren geschreven", ja dan zou hij geschiedenis kunnen schrijven.
16. Maar hij zei ook, dat na die oorlog het hoofd in het midden (Rusland, communisme) zou sterven, maar niet met het zwaard als door oorlog, maar - zo zei hij, om te sterven op zijn bed en met pijn. Hoe goed past die voorspelling beter dan de gebeurtenissen die we net hebben gezien?
17. Waren president Kennedy en de Russische premier en al diegenen met hen en al die mensen, die bang waren voor een nucleaire oorlog, niet zowel onwetend als slecht gezien? Als ze zich in plaats daarvan goed hadden opgeleid , hadden ze van tevoren geweten dat het niet tot een oorlog zou komen. Maar wie van jullie neemt de moeite om zichzelf op te voeden of opgeleid te worden?
18. Hoe praktisch u dan vele heidenen zijn die weigeren Hem te kennen die mij gezalfd heeft? Want zo gaat Ezra verder in datzelfde boek om te zeggen, nadat Rusland zijn val op zijn eigen bed had zien sterven, dat na enige tijd een Leeuw zou opstaan, een om de sterken te beoordelen. 
19. Maar "wie" wil hem kennen, of heeft ogen om te aanschouwen wat hij koopt? Is dit niet ook wat DaniŽl voorspelde, zeggend dat in de tijd dat IsraŽl zou terugkeren, een gezalfde zou worden geboren?
20. Ezra noemt dat Leeuw: "Een prins van de wereld", zoals hij over zijn dood spreekt, dat zij "hun eigen ster" zullen doden. En DaniŽl spreekt over de dood van die prins en noemt hem: "Een prins van het verbond". 
21. Hoeveel prinsen van het verbond ken je dan? Of moet ik uitleggen wat het verbond is, de belofte van God aan de verlossing van de mens, dat Hij Zelf in Zijn eigen Zoon de prijs zou betalen voor onze ongehoorzaamheid aan Zijn wet?
22. En dus vraag ik je nogmaals: Hoe goed redeneer je? En: wat voor gezond verstand boeit je om feiten voor feiten te kennen? Is het niet een feit dat er een prins in uw midden zou verschijnen? En of deze dingen nu 5000 jaar geleden of 100 jaar geleden zijn geschreven, of dat je deze documenten authentiek noemt of niet, hoe zou die schrijver de gebeurtenissen van deze tijd zo nauwkeurig hebben gekend?
23. Deze profeten waren echter niet de enigen die dit zo nauwkeurig voorspelden, noch citeerde men elkaar voor hem, omdat ieder iets openbaart wat de ander niet doet. Nee, integendeel, de oude boeken getuigen op veel plaatsen, door veel verschillende profeten. 
24. Henoch in zijn Schriften, de oudste van allemaal, terwijl hij door de weken van de tijd ging met hoogtepunten, onthult hoe in de derde dag, zo zegt hij,
25. "Er zal gekozen worden tot de plant van rechtvaardig oordeel, en uit hem zal de Eeuwige Plant van gerechtigheid tevoorschijn komen". En in de zesde dag (20e eeuw) zo zegt hij. "Er zal de plant van gerechtigheid gekozen worden uit de Eeuwige Plant van gerechtigheid". 
26. Is het dan toeval dat Daniel en Baruch en Ezra, en nu weer Henoch spreken over dezelfde persoon die zal komen in een tijdsperiode die van ons is? Deze derde en laatste plant kan dan niet anders zijn dan die prins waarnaar DaniŽl verwijst als: "Prins van het verbond".
27. Hoe wil je dan mijn irrationele vriend redeneren om rationeel te worden? Aanschouw de penningen, samen met al het andere, en jullie zullen als wijs beschouwd worden. En wie is hij die niet zal geloven om op zijn eigen pijn te vallen, noch van mij de weg naar verlossing te nemen? 
28. Want zo zeg ik u: Hij, die mij gelooft, gelooft niet op mij, maar in Hem die mij gezonden heeft. En dat zal mij niet geloven - zal op mij vallen, en ik zal met hen doen wat ik wil.
29. Vergis u niet in de heidenen; Jullie zullen vernederd worden, en Ik zal de knie van ieder van jullie buigen in de Naam van Hem die mij gezonden heeft, en door wiens mededogen mij geleerd is. 
30. Let daarom niet op uw predikers en vertrouw op uw predikers, maar kom niet huilend tot mij op de dag dat bekering wordt aangenomen; Want hoe verwacht je dan dat ik genade met je heb?

Uw welvaart - of - uw dilemma!
31. Wie, als je het nog in twijfel oproept, is ooit uit het westen gekomen dat een prins of een profeet was? Zowel Elia als Henoch verkondigen hem om uit die richting van de wereld te komen. Als je dan de geschiedenis kent - kijk of - of - wanneer zo'n uit het westen komt, en zo niet - concludeer dan dat het nog moet komen, of aan de gang is.
32. Is het niet geweldig dat ik geen stemmen nodig heb, noch iemands goedkeuring of afkeuring om te zijn wat ik ben? Denk je misschien dat de koningen en heersers van deze wereld iets voor mij zijn? 
33. Telt men het schuim van de smelterij waarin goud wordt gezuiverd? Hoewel ze bekend staan als koningen - er zit geen koninklijk bloed in hun aderen, en dus - wat zijn ze dan? 
34. Ik oordeel niet voor slechts deze dag - maar voor alle tijden die komen gaan, noch zal ik met vriendelijkheid kijken naar hen die het volk van mijn Heer met onbekwaamheid en onrecht hebben geregeerd, zelfs hun onwetendheid zal ik tegen hen houden. 
35. Wat is het om alleen voor deze dag te leven, of om niet verder te oordelen dan je neus lang is? Heb jij niet gehoord hoe de grote Heer zei: "Deze wereld voor velen, maar de wereld komt voor weinigen?" Hoeveel zullen er dan een paar zijn? 
36. Weet daarom dat inderdaad - zoals de Almachtige Heer zei - de komende wereld van deze weinigen zal zijn. Wanneer daarom de staaf om te regeren in hun hand wordt gegeven - hoe zult u het doen wetende dat u zich tegen hen hebt verzet en hen in feite op brute manieren hebt misbruikt en gedood? 
37. Denk niet dat je in de hel - wil je daarheen gaan - niet onderworpen zult zijn aan de roede van degenen die regeren, of dat de vlam voor iedereen hetzelfde zal zijn? Maar ik zeg tegen jou; Dat is het aantal personen , zodat er voor elk van hen een vlam zal zijn, afhankelijk van de ernst van hun daden. 
38. Er zijn duizend en meer manieren om iedereen te belonen voor hun woorden en daden. En wat betreft de vlammen van Hades tot ons genoegen kunnen deze omhoog of omlaag worden gedraaid zoals uw arrogantie of uw daden kunnen dicteren. Moeten deze woorden nu niet iets aan u overbrengen, jullie naties van heidenen?
39. Voor de vraag of u de woorden van profetie authentiek claimt of niet, wat maakt dat uit wanneer de gebeurtenissen van die tijd ze als waarheid interpreteren?
40. En wat maakt het uit of ze duizend of vijfduizend, of honderd jaar geleden zijn geschreven, want in ieder geval werden ze afgekondigd voordat de gebeurtenissen plaatsvonden. 

Gelijkheid
41. Wat kun je verwachten van een volk dat zegt; "Wij stellen dat dit vanzelfsprekend is dat alle mensen gelijk geschapen zijn!"? Want dat laat over aan de vraag - wat te evenaren in wat? Wat dan in feite duidelijk is, is dat "niet" alle mensen gelijk geschapen zijn, omdat de Almachtige Heer schiep wie Hij wenste voor welke heerlijkheid Hij hen ook wilde schenken.
42. Sommigen schiep Hij voor eer, anderen liet Hij aan schaamte over. Sommigen schiep Hij om voor Hem te staan in eeuwige glorie - anderen om hen te dienen en niet om die glorie van de eerste binnen te gaan. Sommigen maakte Hij om te heersen in blijvende eer - en anderen als onderworpen aan hen, en weer anderen Hij werpt nog steeds lager als schepselen van de moerassen
43. Hoe worden dan alle mannen gelijk geschapen? Want terwijl de koningen van de aarde opscheppen in hun macht en genieten in hun ijdele glorie - deze werden niet gelijk gemaakt aan allen, maar voor een waarschuwing en voor schaamte. Want terwijl de Almachtige sommigen voor glorie schiep, maakte Hij anderen tot schande. 
44. Heb ik niet gezegd; "Wat zijn de koningen van de aarde voor mij?" Dit zei ik toen ik door mannen niet bekend was, toen ik onder onderdrukking stond door hen, toen ze de heerschappij hielden en mijn pleidooi voor gerechtigheid minachtten.
45. Maar in deze neergetrapte positie, onder hun bewind, sprak ik zeggend. "Wat zijn de koningen van de aarde voor mij," zoals in het spreken met minachting wetende hoe ik tot hen zou komen. Hoe in commandanten van u, zoals ik het goede moment deze die nu glorie zouden zijn in schaamte, wetende dat ze niet gelijk zijn geschapen, maar gemaakt voor onderwerping.
46. Hoe zeg je dan, zoals je zei; "je dwaasheid om vanzelfsprekend te zijn?" Want wat duidelijk is, is dat ik onder onderwerping en onder onderdrukking sta, terwijl degenen die de regel hebben zij zijn die de onderdrukking veroorzaken.
47. Is het dus niet vrij vanzelfsprekend dat ik niet gelijk ben aan hen? Want terwijl zij zich in mijn zetel hebben gevestigd - zij kijken mij minachtend aan, beschouwen mij als geen gevolg, als iemand die niet moet worden beschouwd - en leggen mij en degenen zoals ik onderdrukking op.
48. Ik sprak toen zeggend; "Wat zijn de koningen van de aarde voor mij!" Want in deze tijd lijd ik onder onderdrukking onder hun macht - maar ik kende mijn geboorte, mijn schepping dat Hij mij tot een machtige heerschappij maakte. Hoe ik op termijn heersers zou vertrappen terwijl een pottenbakker klei met hen doet zoals het mij kan bevallen.
49. Zo was het dat ik sprak zeggen; "Wat zijn de koningen van de aarde voor mij, of hun verlangens dat ik hen zou willen?" Heb ik niet overvloedig laten zien hoe ware kennis en wijsheid de voorkeur verdient, en hoe ik geniet van deze boven alle anderen? 
50. Hoe wilt u dan dat ik spreek als u trots uw commandanten en uw heersers portretteert terwijl zij hun toespraken beroemd maken door u?
51. Ik hoorde hen hoe ze oorlog verafschuwen, trots sprekend om hetzelfde af te schaffen. Die oorlog is zinloos en om het te vermijden. Daarom verklaar ik in uw hoorzitting dat - deze kennen niet de ware oorzaak van oorlog en vernietiging, noch hoe oorlog te stoppen, of hoe deze te vermijden.
52. En zo was het dat ik in mijzelf kwam zeggen hoe uw commandanten en uw leiders onwetend zijn, zelfs de beste van hen. En hoe betreurenswaardig is het voor hen en voor jullie dat God niet aan hen denkt en dat de kennis van de juiste orde hen niet in hun greep heeft. 
53. Dienovereenkomstig kwam ik om deze heersers te minachten en kwam om mezelf van u te verafschuwen voor uw slechte uitvindingen.
54. Hoor dan dwaze mensen, was er niet geschreven hoe men zou komen om heersers te vertrappen als een pottenbakker loopvlak klei? Overweeg dan de pottenbakker hoe als hij de klei wil vormen voor iets nuttigs, hij dat doet.
55. En als hij de klomp opzij wil werpen, zo doet hij dat, of als hij iets voor een onheilspellend gebruik wil maken, dan voert hij hetzelfde uit. En wie moet de pottenbakker vertellen voor welk nut een deel van zijn klei zal zijn?
56. Stel je niet voor dat ik mijn toevlucht tot je zal nemen voor raad, want ik heb mijn minachting voor jou al aangenomen. Het is in mijn voordeel dat ik uw toestemming niet nodig heb, noch uw stem om het recht uit te oefenen dat mij door de Allerhoogste Heer is geschonken. Want nogmaals, hoe zal de os zijn meester selecteren, of de patrijs de jager die het heeft gevangen voor zijn avondmaaltijd?
57. Maar is het goed om te formatteren hoe God alle mensen gelijk heeft gemaakt, zodat uw commandanten alle mensen met gelijke rechtvaardigheid zouden kunnen beschouwen. Want tenzij kennis hen wordt, kunnen zij niet leven in een wereld waar niet alle mensen gelijk zijn.
58. Ik heb nu natuurlijk een kennis aan de kaak gesteld die niet door iedereen wordt begrepen, hoe het komt dat gerechtigheid voor iedereen komt en waartoe gelijkheid wordt uitgesproken. Dan had je moeten zeggen: 
59. "Gerechtigheid is verantwoording verschuldigd aan allen, waarin groot of klein, jong of oud verantwoordelijk zijn voor dezelfde God en Vader die alles hebben gevormd voor Zijn enige heerschappij en heerlijkheid

Spreken in een mensentaal (feb 1994)
60. "Wie denkt hij dat hij deze kerel is, opscheppend dat hij een prins is, alsof hij het gezag van een koning heeft?" Dat geldt ook voor de vraag op de lippen van degenen die mij horen, of die mijn woorden zullen lezen. En ja, wie denk ik dat ik ben? Hoe ben ik zo'n royalty op mezelf kunnen nemen? Wat is er met me aan de hand om te spreken op een manier die zo anders is dan de meeste andere mannen? 
61. Welke oorzaak of bewijs heb ik om zo'n positie onder mannen in te nemen? Wat is de ene man meer dan de andere, de ene ziel zo anders dan de andere?
62. Het is meer dan dertig jaar geleden dat ik voor het eerst zulke dingen voor mezelf begon op te nemen, en dat ik contact zocht. Maar niemand wilde mij horen; Ze hebben me geen seconde nagedacht. Waar ben ik dan met al mijn woorden? Ik zal een leugenaar gevonden worden, iemand wiens verbeelding met hem wild werd omdat hij aannam wat niet kwam. 
63. Ik zal zeker een dwaas zijn om zo vrijmoedig te hebben gesproken over de dingen die komen gaan, terwijl ze niet kwamen, en de meest zielige van alle schepselen zijn die mezelf zo hoog hebben verheven - alleen om in schaamte op mijn gezicht te vallen.
64. Maar laten we nu eens wat beter kijken naar wat ik heb gedaan, en hoe ik dat ben gaan doen, en waarom. Laten we in de tong van de mensen spreken om te zien welke bevestiging er voor mijn woord kan zijn, en welk bewijs me zo stevig heeft doen geloven op een hoge hoop. 
65. Veel dingen zijn geschreven in de Schriften en dingen die ik u heb verteld, die mijn royalty en mijn roeping teweeg brengen, hoe kan het zijn dat ik erover kan geloven om deze aan mezelf toe te schrijven?
66. Voor mijn eerste antwoord zal ik je stomverbaasd achterlaten, want dat blijkt "Geloof" te zijn. De zekerheid van ongeziene dingen. Geloven in het woord van God dat wat Hij spreekt, net zo gedaan is als het gedaan is, en zoals zonder twijfel of voorbehoud zal gebeuren, want omdat het het woord van God is. 
67. Zo ziet u hoe juist ik was door te zeggen; "om je stomverbaasd achter te laten in mijn eerste antwoord?" Ook het geloof van het onzichtbare opmerkend, maar eerder de "zekerheid" van dingen die niet gezien worden.
68. En geloof is niet iets wat mensen als bewijs nemen, noch heeft het woord van God waarde boven het hunde. Want als er niets minder tastbaars is om vast te houden, hoe moeten ze dan geloven? Wel, er is bewijs voor dat geloof, bewijs dat niet kan worden weerlegd, maar accepteert u het?
69. Ik weet dat dit eerste antwoord, als je het goed vindt om het te accepteren, al was het maar omwille van argumenten, dat dit me niet noodzakelijkerwijs in de sleuf plaatst waarover deze verzen spreken. Of, omdat ik aardiger voor me ben, zul je me afvragen hoe het komt dat deze woorden van geloof op mij van toepassing zijn en door welke bevestiging ik hetzelfde rechtvaardig. 
70. Ik ben het dan met u eens dat deze verzen inderdaad niet naar mij wijzen, om mij te noemen als degene van wie zij spreken. Toch moet zelfs jij het ermee eens zijn dat ze over iemand praten. Als het daarom niet van mij is, moet het van een ander zijn.
71. Of misschien bent u het naar wie zij verwijzen, naar u die met Mij strijdt. Is dat misschien mogelijk, of beter voor je gelijken? Ik denk niet dat je zo geneigd bent, omdat ik de wrok van je hart ken. Voor sommigen zullen ze altijd voor een ander zijn, ongeacht wie hij is die komt. 
72. Want tenzij ik met engelen aan mijn zijde aankwam in grote heerlijkheid en macht die wonderen op aarde doen en u verwennen, zou u mij niet herkennen als een koning van vrede, noch als een heerser van een groot aantal.
73. Of ik het nu ben, of een andere man, u zou zich tegen hem verzetten zoals u mij doet. Want zelfs toen "Hij" kwam - die geen Man van het zaad van een mens was, maar de Zoon van God, een die veel groter was in macht en glorie dan ik, weigerde u Hem te erkennen toen Hij onder u was.
74. En zelfs nu met al het bewijs sindsdien - weigert u Hem nog steeds te erkennen en te erkennen. Want Hij kwam ook, zoals ik, in eenvoud als een man, een nederig persoon, en toch opscheppend dat Hij de Zoon van God was.
75. Wat zal mijn tweede antwoord dan zijn, zo niet om de bevestiging van deze verzen te bekijken, om sterker te worden in het aanschouwen van de daden als bewijs voor de vervulling ervan? Het is inderdaad zo, dat gedurende alle jaren van mijn leven voorbij niemand mij zou horen, noch herkende iemand het wonder van mijn toespraak. 
76. Maar werd dit niet voorspeld - dat u mij zou afwijzen, om mijn stem niet te horen? Want terwijl de Geest van de Almachtige met mij was door deze jaren, maar u kende mij niet.
77. Als dit ding dan voorspeld werd om te zijn, hoe zal dat dan dienen om mij te verslaan? Want Hij zei: "Vanaf het begin heb ik niet in het geheim gesproken, maar vanaf het moment dat het zover kwam, ben ik er geweest". Dus zie je, ik ben niet overbelast omdat je me afwees, noch ongedaan gemaakt omdat ik al zo lang in stilte ben. 
78. Want heeft dit voor u geen zin, namelijk; Waarom zou de Heer gezegd hebben dat Hij er vanaf het begin was en nooit in het geheim sprak, zo niet, dan zouden mijn dagen in stilte zijn, in uw onwetendheid over mij? Want als jij mij vanaf het begin had gekend, dan zou dat vers van Jesaja niet juist zijn geweest.
79. En we kunnen een beetje teruggaan naar Jesaja, waar de Heer over iemand spreekt om dingen uit te spreken die nog nooit eerder zijn gehoord, waarvan de mensen zouden zeggen (omdat ze dergelijke dingen nooit hebben gehoord): "We kunnen niet zeggen of hij gelijk heeft." En daarna zegt de Heer: "Maar als ik kijk, is er niemand om een antwoord te geven, geen om raad te hebben". 
80. En de Heer walgt van hen en zegt; "Het zijn waanideeŽn". Want net zoals u mij niet zou antwoorden, noch raad had op mijn woord, zodat ik genegeerd moest worden.
81. Want nogmaals, waarom zou de Heer anders hebben gezegd dat op het woord van hem, die zulke woorden sprak als nooit tevoren gehoord, dat er stilte zou zijn, zo niet wat mij in deze jaren geleden is overkomen, zou zijn zoals het is, namelijk - u blijft onwetend van mij? 
82. Aangezien er echter staat dat men zulke woorden zou spreken, en u zegt dat u niet zeggen of hij gelijk heeft, betekent dit dat het moest komen tot een dag waarop de stilte zou eindigen. 
83. Want als de stilte niet zou eindigen, kon je deze nooit gesproken woorden niet goed horen, noch komen zeggen: "Ik kan het niet zeggen." De eerste zin zou dus ook niet van kracht zijn, waar Hij zei; "dat Hij er vanaf het begin was, en nooit in het geheim sprak." Dienovereenkomstig houden beide plaatsen in dat na stilte een aankondiging zou zijn, een coming forth.
84. Maar we zijn natuurlijk terug bij af in het feit dat; Op deze dag, terwijl ik dit schrijf, debatterend met u in de toespraak van een menselijke taal, over welk recht of welke moed ik heb om te spreken zoals ik dat doe, terwijl ik nog niet gehoord ben. Daarom zijn deze verzen inderdaad niet van toepassing, noch zullen zij van toepassing zijn, tenzij de stilte natuurlijk eindigt. 
85. En dus hebt u mij opnieuw geplaatst om bevestiging te vinden voor mijn huidige vrijmoedigheid bij het aannemen van zo'n hoge post.
86. Als ik daarom aanspraak maak op DaniŽl in zijn negende hoofdstuk over de laatste weken van jaren tot de terugkeer van Christus Jezus, de Zoon van God. 
87. Waarin aan het einde van de eerste week een gezalfde, een prins zoals Daniel hem noemt, zou komen. En ik zet mezelf in die sleuf, ik ben natuurlijk, binnenkort, om gedood te worden voor de woorden die ik spreek, en niet waarschijnlijk voor stilte. 
88. Maar welk bewijs is er dat "ik" hij ben? Het enige echte bewijs dat we hebben is dat we in feite binnen deze weken van jaren zijn - omdat IsraŽl opnieuw een natie is met de problemen, net zoals Daniel zei dat ze zouden hebben gedaan.
89. Het bewijs van deze dag in de tijd bewijst mij natuurlijk niet als die prins. Het verklaart echter wel het feit dat een prins van de Allerhoogste Heer onder ons moet bestaan - net als het feit dat IsraŽl weer een natie is. 
90. Sindsdien kunnen we zeker zijn van een prins onder ons, waarom heb je hem niet gezocht? Is het zo'n kleinigheid voor je om een zalving in je midden te hebben, terwijl zo'n gezalfde al bijna tweeduizend jaar niet is gekomen?
91. Ongetwijfeld zult u opnieuw zeggen: "Maar dat bewijst niet dat u hem bent". En hoe waar dit ook mag zijn, we komen toch verder in die zin dat iemand hem moet zijn, en zo niet ik, wie dan wel? 
92. En om hier een beter grip op te krijgen, zouden we er goed aan doen om te zoeken naar wat 'details' deze prins was om uit te voeren, of te hebben, waardoor we hem zouden herkennen.
93. U gelooft misschien niet dat ik deze expositie in de eerste plaats in een menselijke taal ben begonnen om mezelf in twijfel te trekken, in plaats van mezelf aan u te bevestigen. Maar het blijkt dat ik geen middelen of bewijs kan vinden om mezelf te diskwalificeren.
94. We zouden ťťn ding als bewijs kunnen zien, namelijk; dat er een gezalfde een van de Allerhoogste is in het feit dat door een profeet werd gezegd hoe de fundamenten van de aarde zouden worden begrepen. 
95. En door een ander, dat niemand in staat zou zijn om ze te achterhalen, opdat niemand zo sluw zou zijn - hij zou de dood zijn van al het mannenras. En door nog een profeet, hoe de Heer van plan is om de wijzen van de aarde voor schut te zetten in hun opvattingen en aspiraties
96. Als dit dan geen bewijs is, welke ogen heb je dan? En wat is je begrip in de normale dagelijkse dingen? Want kijk maar naar deze fundamenten van de wetenschap die ik u heb uiteengezet, als deze uw wetenschapper en uw wijzen niet overtreffen. En als zij niet in feite de fundamenten van de aarde definiŽren!
97. Overtuigend, de fundamenten van de aarde "worden" begrepen, en dit kan beter niet van "mijn" sluwheid zijn, maar eerder in de zalving van de Allerhoogste op mij, zodat we zouden kunnen zeggen: Hij de Allerhoogste verkondigde hen, Hij leerde hen ons
98. Als u daarom liefde voor het leven hebt, moet u toegeven dat mij van God en van niemand anders is geleerd, dat ik ze in Zijn zalving wel heb ontvangen - wat dan bewijs voor mij is, en bevestiging van mijn roeping. En hoewel ik meer weet dan jij, kan zelfs ik ze niet ontkennen.
99. U beargumenteren: Wel, deze kerel gaat niet eens naar de kerk, hoe heeft hij dan het lef om zichzelf van God te noemen? In antwoord hierop denk ik niet dat het goed zou zijn om dat te zeggen - omdat ik niet naar de kerk ga, dat dat op zich mij meer bevestigt dan degenen die wel naar de kerk gaan. 
100. Aangezien de laatsten de kerk voor hun god hebben, terwijl ik de ware God aanbid. Ik zou daarom als een leeuw tussen schapen zijn die de wolven aan stukken scheuren. Je vindt deze kerken misschien kerken, maar zowel de Heer als ik noemen ze tempels van de duivel.
101. Dienovereenkomstig was de essentie van wat u mij vroeg om niet naar de kerk te gaan - waarom ik het bevel van God niet overtred? Zei de Heer zelf in de eerste eeuw na Christus niet dat de kerken tempels van de duivel waren geworden? Zie het zelf in het boek Openbaringen. 
102. Wat is er dan te verwachten na de eeuwen daarna - van die heidenen die elkaar vermoorden voor niets meer dan een meningsverschil over woorden? Want hieruit groeide een veelheid van sekten, een veelheid van afgoden met het naamplaatje van Christus op hen, alsof een naamplaatje hen rechtvaardig zou maken. Een naam alleen maakt de hemel echter niet blauw, noch jij een schat.
103. Als dan de toekenning van stichtingen mij gezalfd laat zien, verklaart het mij niet noodzakelijkerwijs een prins. Toch moeten we toegeven dat Daniel slechts ťťn gezalfde laat zien, die hij een prins noemt. Daarom heb ik DaniŽl aan mijn zijde, evenals Henoch, Jozef, Jacob, EzechiŽl, Elia, Jesaja, Jeremia, Johannes, Baruch en Esdras elk als bevestiging in de verwijzingen die ik heb verspreid, of het nu een leeuw, een ster, een koning of een prins is. 
104. Hoe zal dan al dit bewijs en bevestiging - toegevoegd aan het geloof dat ik in mijn eerste antwoord heb uitgesproken, enige twijfel aan mij - of aan u overlaten?
105. Als u een kerk wilt zien om hetzelfde binnen te gaan, hoor dan mijn woord. En als je verheerlijkt wilt worden als Zijn kerk, voer dan de dingen uit die je van mij hoort. En als jullie gered willen worden van de kwellingen die komen gaan, twijfel dan niet aan mijn woord en toon mij een verscheurd hart, een hart dat werkelijk berouwvol is en niet in hypocrisie.
106. Want hoe u mij ook ondervraagt, of wat u ook van mij zegt, of ik twijfel aan mijzelf, er is geen weg om het woord van de Almachtige Heer te omzeilen. En hij die Hem kent, dat is alle kennis, wandelt veilig in de kennis van zijn God. Onthoud dan hoe het geschreven is, 
107. "Gezegend is hij die komt in de naam van de Heer." En: "Gezegend zij die het woord van Zijn dienaren niet verwerpen."

HET GLASS aug-1994
Wat zit er in een woord?
108. "Ik zal de wijsheid van de wijzen terugdraaien." Zo zei de Heer, en dat is; Ik zal de mensen de onwetendheid van hun hart laten zien, hoe ze zijn zonder te begrijpen, hoe de wijzen van de mensen dwazen zijn, schepselen verstoken van kennis. 
109. En zo kan gezegd worden, en zo wijs ik; "In God is begrip, en alleen in Hem!" 
110. Baan 38:2. "Wie is dit dat de raad verduistert door woorden zonder kennis?" Kijk naar uw wijzen, en naar uw commentatoren, en kijk naar uw predikanten en uw leraren om het antwoord op deze vraag in het boek Job te aanschouwen. 
111. Moet dit geen indruk op u maken om te weten dat u in onwetendheid bent gemaakt, u die in staat bent om mijn woorden te horen, u die met begrip bent?
112. Want niemand anders zal in staat zijn om de wijsheid van mijn toespraak te horen, namelijk; dat God het licht voor de mensen achterhield, van het hele ras der mensen, hen hun geboorte gaf in duisternis, zoals in onwetendheid, als in zonder kennis. 
113. Als je dan beseft hoe je binnenkomst en je wezen in deze wereld in onwetendheid waren, dat van jezelf ben je slechts een leeg vat, dan ben je misschien klaar om gevuld te worden - om dat te erkennen; "In God is begrip en alleen in Hem."
114. Worden mannen niet zowat alles zwanger, dat er geen limiet is aan zijn trots? Hij loopt rond met zijn hoofd hoog, en schept op over veel dingen die zich niet realiseren hoe hij in feite niet meer is dan een vis in een container. Is het daarom niet dom van de kleine vis om je voor te stellen alsof hij de eigenaar van het huis is, of alsof hij kan dicteren wat is en wat zal zijn? Zo is de mens in zijn dwaasheid.
115. Zie en beschouw alles wat mannen doen in hun trots, terwijl hij niets meer is dan een kleine vis in een pot. En waarom dan zijn trots als in een oogwenk zijn trots gebroken kan worden? Zijn dit niet zoals mieren waarvan de hoogte niet reikt tot de dikte van de ziel van een schoen die intimidatie schreeuwt tot degene die de schoen draagt? 
116. Hoe dwaas is daarom de trots van de mensen en zijn ijdel ingebeelde wijsheid wanneer deze schoen hem in een oogwenk kan vertrappen om al zijn trots te beteugelen.
117. Toen de Here God het ras der mensen maakte- Hij stelde grenzen aan hen, zoals door hen in een pot te binden. Want zo sprak Hij: "Die in de zee sloot met deuren toen die uit de schoot barstte." - zoals in, sloot Ik hem met grenzen toen ik deze zee van mensen schiep.
118. Of stelt u zich misschien voor dat de Heer hier spreekt over de zee als de wateren van de oceanen? Alleen mannen zonder kennis zullen zich zo'n dwaasheid voorstellen. Nee, maar de Heer spreekt over de mens, over het hele ras van hen toen Hij Job en zijn vrienden weerlegde.
119. (38:9); "Toen ik wolken zijn kleed maakte," zei Hij, zoals in; Toen ik hun ogen bedekte, toen ik hun zicht van hen afdichtte. "En dikke duisternis zijn zwierig band." als in; hun hun geboorte geven in onwetendheid, of zoals in; toen ik het licht voor hen achterhield, zodat hun aanstaande in de omhelzing van de duisternis zou zijn.
120. En "waarom" had de Heer dat moeten doen, om de mens in duisternis te scheppen, of zoals in onwetendheid, om hem zonder kennis naar voren te brengen? Ik kan het antwoord bedenken, omdat de Heer rechtvaardig, wijs en waarheid zelf is.
121. Maar hoe zal ik de woorden vinden om het eenvoudige te onderwijzen dat wat eenvoudig is en toch niet eenvoudig? Want God heeft de zee gemaakt, dat wil zeggen; de mensheid naar Zijn eigen wil en in Zijn grote kennis heeft Hij hen gebaard. 
122. En het zien van de Heer vermeldt "zwierige banden" en "baarmoeder" in deze verzen - het is om de geboorte te onderscheiden van wat daarna volgt.
123. En dan weer "geboorte" niet zoals in het uur van een kind dat uit de baarmoeder komt, maar "geboorte" zoals in de hele levensduur op deze aarde, met de eeuwigheid en het leven daarin als wat volgt op de geboorte.
124. Toen schiep de Heer de mens en liet hem achter in zijn onwetendheid, wat anders is dan te zeggen - het scheppen van de mens in onwetendheid. Want God schiep geen onwetendheid, omdat onwetendheid eerder te zeggen is; Zonder God is er alleen onwetendheid. Want ook hier heb ik gezegd; "In God is begrip en alleen in Hem." 
125. Betekenis; alle kennis is van Hem, als God daarom hetzelfde van Zichzelf verleent, zal de mens kennis hebben en niet onwetend zijn, maar als hij hem wordt onthouden, is de mens onwetend in zijn eigen wezen.
126. Daarom werd onwetendheid nooit gecreŽerd, het werd echt voor het gebrek aan kennis dat ontstond. Want God was van altijd en Zijn kennis was van altijd.
127. Als Hij daarom geen schepping had gemaakt, zou er geen onwetendheid zijn geweest, dat wil zeggen niets om Hem te bestrijden of in kennis met Hem te vergelijken. 
128. Maar nu God schepselen heeft gemaakt die hen - om het zo te zeggen - een eigen geest gaven, en een wil om te kiezen, een agent die vrij is om te zoeken naar wat het beste is, wat weer is in "ze naar Zijn eigen beeld hebben gemaakt". Dus gingen deze op pad om te ontdekken wat optimaal is in hun wereld, in hun bestaan.
129. Maar zoals God de Schepper is, en de mens slechts een schepping, iets dat uit het niets is gevormd, dus toen de mens zijn bestaan ging waarnemen, had hij heel goed moeten beseffen hoe zijn kleding ook van zijn Schepper zou moeten komen. En niet veronderstellen dat hij wijs van zichzelf zal zijn. Of wees als zijn Schepper om kennis en wijsheid voor zichzelf te nemen zonder de toekenning van zijn Schepper.
130. Want als hij inderdaad in staat zou zijn om deze dingen voor zichzelf te verzamelen, zou hij op God moeten lijken, en ook in staat zijn om zijn eigen werelden en zijn eigen wervelwinden te creŽren, en zich voor zichzelf te vormen zoals God zich voor zichzelf vormde. 
131. Als u daarom niet spreken dat een wereld bestaat en die vůůr u zal bestaan - vergelijk uzelf dan niet met de Ene God die dit heeft gedaan.
132. Om welke reden schiep God toen de mens en liet hem achter in zijn zwierige doek - zwierige doeken die hem waren zonder kennis en/of wijsheid? Is hij niet uit het niets gemaakt? Is hij daarom bij de geboorte geen leeg vat? En sinds wanneer worden schepen gemaakt met hun inhoud er direct in? 
133. Zijn niet alle dingen op aarde op hun manier en op hun manier tekenen en voorbeelden van wat is, en moet er een beter begrip komen? Waar is dan dat grotere begrip onder de zonen des mensen?
134. Kijk naar de trots die de mensen hebben wetende dat hij slechts een leeg vat is en was. Stel dan dat God het vat had gevuld, zou het vat dan niet komen zeggen dat hij zichzelf vulde, dat zijn inhoud van hemzelf was? 
135. En hoe zal de Here God dan gerechtvaardigd worden wanneer mensen komen om te spreken door leugens en te leven door bedrog. Want god heeft hen gemaakt die van waarheid en rechtvaardig wezen houden.
136. Zal de Heer dus een wereld toestaan die vol leugens en bedrog is als een schepping van Zijn hand? Nee, niet in het minst, daarom maakte Hij de zee van mensen die hen in duisternis wikkelden. Zodat hij door diezelfde duisternis kan beseffen hoe niet alleen hij - het vat, maar ook zijn inhoud die voor het drinken is - alleen van God zijn. 
137. Met andere woorden, die waarheid kan bestaan, en gerechtigheid heerst, en dat de leugen wordt verworpen.
138. Tot deze doeleinden was dat de Heer zulke woorden tot Job sprak en ook zei: "En schreef er grenzen voor voor, en zette tralies en deuren, en zei; Tot nu toe zult u komen en niet verder, hier zullen uw trotse golven blijven." En kijk nu nog eens naar dat laatste deel - "golven blijven." 
139. Hoeveel van de zee, de wateren die, net zo goed de zee als de mensen in vergelijking, zijn golven? Er is veel water in de zee, maar alleen het bovenste deel zijn golven, of de golven zijn altijd te vinden op de top ervan, en aan de oevers waar het water, de zee worstelt met wat er omsluit, zoals ze ook stopt.
140. Vergelijk daarom de trotse onder de mensen als de golven. Zijn dit niet degenen, de trotse die is, die altijd golven maken? En zij die dag en nacht op de banken bonzen, als degenen die altijd met God en Zijn woord strijden alsof zij beter wisten. 
141. Altijd strijdend tegen Hem die de bank en de tralies en deuren plaatste, zeggende; "Tot nu toe, en niet verder." En: "Hier zullen jullie trotse golven blijven", zoals in. In deze wereld zul je kind van de mens zijn en niet verder zal je trots gaan. In deze wereld zal ik je opscheppen verblijf maken.
142. Dan zult u leren, en goed leren hoe u een leeg vat was en dat er geen kennis is dan van Mij, uw Schepper. En, hoe uw trots en uw opschepperij zullen zijn voor vernietiging, omdat het een leugen is, van geen bestaan, niet van waarheid, niet van wat is en was en zal zijn. 
143. Kijk naar de domheid van de mens terwijl hij ruziet over het leven na de dood. Dag en nacht zijn slaap en ontwaken tekenen van wat is, wat was en wat zal zijn. De dag is om te leven, te slapen en te sterven. Maar wat slaapt er? Je lichaam rust, maar jij als geest slaapt niet.
144. De dood is dus zo. Op het moment van vertrek word je van je lichaam afgestoten, want net zoals slaap je leert dat alleen het lichaam faalt voor activiteit. Dus je gaat in de dood verder in geest, zwervend en treurend om de slechte daden die je hebt gedaan terwijl je actief was in je lichaam. 
145. Zie dus de domheid van het argument wanneer de handeling van het slapen zo'n zeker teken is van wat is en wat zal zijn.
146. Laten we nu verder van het boek Job waarnemen wat er in een woord staat: "Hebt u de ochtend bevolen sinds uw dagen begonnen, en de Dageraad zijn plaats doen kennen?" Zoals in, heb je de dag van de eeuwigheid bevolen om zijn plaats te hebben, en mijn Zoon Christus Jezus zijn gezag laten kennen. Of zoals in, heb je de mensheid bevolen om te ontstaan, en hun Heiland dat Hij ze zou kopen? 
147. "Op de plaats dat hij de rokken van de aarde vast zou houden en de goddelozen eruit geschud zouden worden?" Zoals in, op die wijze dat Hij de Heiland de aarde in handen zou krijgen om de goddelozen ervan te verdrijven.
148. Zoals de Heer elders zei. "Ze zullen niet in staat zijn om hun handen te onthouden van hun zeer dierbaren om hen te doden, ouders tegen kinderen en kinderen tegen ouders, vrienden tegen vriend enz. Totdat de lichamen van mannen vrouwen en kinderen de aarde bevuilen als mest op het gezicht daarvan, zonder hen te begraven voor de grote menigte doden en de weinigen die nog in leven zijn. Want opnieuw zei Hij: "De zachtmoedigen zullen de aarde erven."
149. "Het is veranderd als klei onder de zegel, en het is geverfd als een kledingstuk". Een zeehond bevochtigt de grond als hij uit het water komt, zoals in; de grond wordt nat gemaakt van de vloeistof van het menselijk lichaam en van kleur veranderd voor het bloed dat uit hun karkassen stroomt. 
150. "Als klei onder de zeehond", om op te merken dat de grond niet nat is van enige regen, of een andere goede bron, maar van de buik van de mensen, zoals in, "onder" de zeehond.
151. "Van de goddelozen wordt hun licht onthouden en hun opgeheven arm is gebroken". Zoals in; Van de goddelozen wordt hun leven weggenomen en hun hoogmoed verteerd. Of zoals in, het licht van God, de goede kennis wordt niet gegeven aan de goddelozen waardoor ze zichzelf kunnen redden, of zichzelf hadden kunnen redden. 
152. Herinner je hoe de golven de kusten besmlaagden, altijd opscheppend, verkondigend hoe ze God kenden en wat verlossing was, en hun gemeenten de domheid van hun eigen onwetendheid predikten. Dus, terwijl de Heer de rokken van de aarde vasthoudt en schudt - alle goddelozen vergaan, komt er een einde aan hun trots.
153. "Bent u de bronnen van de zee binnengegaan, of hebt u in de uitsparingen van de diepte gelopen?" Zoals in; Waren jullie het die in de wijzen gingen onder de mensen die hen onderrichtten, en zochten jullie de woningen van wijsheid uit, of lieten jullie haar kennen, wijsheid die dat is?
154. "Zijn de poorten des doods aan u geopenbaard, of hebt u de poorten van diepe duisternis gezien, of hebt u de uitgestrektheid van de aarde begrepen?" Zoals in; Heb je de schepping begrepen om te weten hoe groot de aarde moet zijn als de woonplaats voor het ras van de mensen. En wat is de dood, en waar zal hij zijn, en/of wat ware onwetendheid is? En hoe de gedachte om de vraag te begrijpen je volkomen zal neerhalen en het zwijgen op zal leggen. 
155. "Waar is de weg naar de woning van het licht, en waar is de plaats van duisternis?" Zoals in kun je weten waar ik woon, en waar ik niet ben, of wat het is om Mij te kennen of niet om Mij te kennen? En in vers 20 als, op dat je jezelf daarheen mag brengen, om te zijn zoals ik ben. 
156. "Bent u de opslagplaatsen van de sneeuw binnengegaan, of hebt u de opslagplaatsen van de hagel gezien die ik gereserveerd heb voor de tijd van moeilijkheden, voor de dag van strijd en oorlog?" 
157. Zoals in, hebt u de straffen, de toorn voor de goddelozen, de schepping en haar schepselen voorbereid, geschapen, met wie u elkaar belonen.
158. "Wie heeft een kanaal gespleten voor de stortvloeden van regen, en een manier voor de blikseminslagen". Toen je elektriciteit vond, maakte je die niet, en kon je ook niet weten hoe je het moest maken, om te zien hoe wanneer je het opwekt, je helemaal geen idee hebt wat het is, behalve de schandalige leugen die je aan mannen uitspreekt.
159. En het brengt met zich mee; die een weg hebben gemaakt voor het onderricht van kennis en voor het oordeel om verder te gaan. "Om regen te brengen op een land waar geen mens is, op de woestijn waar geen mens is, om het afval en het verlaten land te bevredigen, en om de grond te maken met gras? 
160. Zoals in; Kennis brengen naar waar er geen is, naar een zee van mensen waar geen begrip is, zodat zij kunnen doen wat juist is, om gerechtigheid en waarheid te beginnen.
161. En zo konden we doorgaan met het uitspreken van de betekenis van de geschreven woorden, hoofdstuk na hoofdstuk, boek na boek. Want nogmaals, wat betekent het waar geschreven staat: "En ik geef u het land Kanašn voor een erfenis", zo niet dat God de hele wereld aan Zijn zonen zou geven voor een erfenis. 
162. Of nogmaals, ik zou kunnen zeggen; Omdat ik hier een vreemde was, wat betekent; een vreemdeling in deze wereld, daarom zal ik het nu bezitten, gegeven mij van de hand van de Heer.
163. Of waar de Heer zegt: "Ik heb de kwellingen gezien van "mijn" volk dat in Egypte is, en ik zal hen naar een goed en breed land brengen, een land dat stroomt met melk en honing". 
164. Dat Egypte allegorisch is voor deze wereld, en om hen in een nieuwe wereld te brengen, de wereld die komt, die stroomt met kennis en begrip. 
165. Niet dat die wereld als zodanig stroomt, maar ze zullen stromen met melk en honing die gevoed worden uit de Bron van de hemel.
166. En waar de Heer zei: "Tot de plaats van de Kanašnieten, de Hettieten, de Amorieten, de Perizzieten, de Hivieten en de Jebusieten". Wat betreft de plaats waar zij zullen wonen - in plaats van als waar zij niet zullen zijn, zoals in geworteld. 
167. En toch zei de Heer: "Dat Hij hen zou uitroeien." Daarom, als zij geworteld zijn en toch wonen, zal ik jullie daar brengen, zo zei de Heer.
168. Maar nu maakte ik mijn woorden verwarrend, en mijn toespraak een raadsel, waarvan de zogenaamde wijzen van mensen zullen zeggen; Hij spreekt dwaasheid. Want een dwaas kan slechts dwaasheid spreken, maar voor de wijzen is begrip, en alleen voor hem. 
169. Zo blijven mijn woorden voor de werkelijk wijze dat ik water aan water en wijn aan wijn mag toevoegen en het uitgedroogde land in de hitte van de zon kan laten verwelken. Want nogmaals, de regen valt niet altijd, maar op het afgesproken tijdstip.
170. De Heer zei tegen Job; "Kun je de beer met zijn kinderen begeleiden?" En nogmaals: "Kent u de verordeningen van de hemelen?" En nogmaals: "Kun je hun heerschappij op aarde vestigen?" Wat wordt er dan gezegd van mijn beste vrienden? 
171. Is het de beer, het viervoetige schepsel waarover de Heer spreekt, of is er een groter begrip in uw hart waardoor u de kennis van de Allerhoogste begrijpen?
172. Opnieuw spreekt de Heer; "Wie heeft de wilde kont losgelaten, of heeft de banden van de snelle kont losgelaten?" Als je dan weet wie - hoe ben je zo verbijsterd over de onwetendheid van zovelen, en ontzet over het geweld van mannen? Denk eerder aan het einde, en ook aan de noodzaak daartoe, want zei de Heer niet verder; "Aan wie ik de steppe voor thuis heb gegeven, en het zoute land voor zijn woonplaats".
173. Begrijp daarom wat het betekent, "het zoutland als woonplaats", dat niet het land van melk en honing is, noch van de Hivieten en Jebusieten. Dus ik spreek je uit, geef inzicht, en onthoud het einde en ook de middelen daarvoor.
174. De Heer in het spreken tot Job (en tot alle mensen) zei; "Wil je me wel in het verkeerde zetten? Zullen jullie Mij veroordelen op grond dat jullie gerechtvaardigd worden?" Als nu alleen de predikers en leraren van de mensen deze woorden ijverig zouden kunnen begrijpen - om te weten hoe verspillend ze van zichzelf zijn
175. Hoe dom inderdaad, altijd opscheppend over hun kennis om die van God te overtreffen, voor altijd en een dag die verkondigt wat God heeft gezegd - wat Hij niet heeft gezegd. Hadden ze nu maar een voorproefje van het zoutland.
176. Maar hoe zullen zij - omdat God hun banden verloor. Anders hadden zij kunnen begrijpen dat zij niet op God lijken, zoals God zei; "Heb je een arm als God, en kun je donderen met een stem als de Zijne?" 
177. Aangezien u daarom leraren, en predikers van de aarde niets en niemand zijn - wanneer zult u ophouden op te scheppen alsof u iets wist, en een einde maken aan uw prediking die niemand minder is dan leugens en bedrog?
178. Ik weet natuurlijk dat u dat niet zelf zult doen, omdat u blind bent. Maar vergeet niet hoe de tijd kort is, en hoe het zoutland op je wacht, en de marsen en moerassen. 
179. En wat voor schepselen wonen er op deze plaatsen zoals de Heer duidelijk definieert in datzelfde boek van Job hoofdstuk 40 vers 15 tot en met 24, en ook 41 verzen 1 tot en met 34. 
180. Met de duivel en zijn kracht zal uw woonplaats zijn, omdat u van de schubben van de draak hield, uw vreugde was in leugens, en in het bedrog, dat van hem kwam. Daarom zal uw woonplaats een met slangen gevulde wildernis zijn, een thuis van geen huis.