Naar Index                             Aan de naties (1973)

 

     HOOFDSTUK 1 
1. Hoor al jullie naties groot en klein, zult u horen en niet overwegen, zult u zien en niet waarnemen? Accepteer instructie, draag correctie, wees niet trots jullie bewoners van de aarde. Want Hij die deze wereld heeft geschapen en daarin geschapen heeft, heeft een dag van afrekening, een dag van een fel oordeel dat jullie op die dag verborgen kunnen houden.
2. Zult u weigeren God te kennen, en toch denken om aan Zijn toorn te ontsnappen? Waar mag ik vragen of je jezelf wilt verstoppen? Zullen jullie Zijn wet minachten en hij jullie niet minachten?
3. U uit uw humane bezorgdheid over degenen die sterven van honger en dorst. Maar hoor dit; Uw bezorgdheid zal ook voor uzelf komen, want er worden felle hongersnoden voor u bepaald en degenen die aan de hongersnood ontsnappen, zullen in een net van vernietiging worden gevangen.
4. Wist u niet dat uw doden als mest op het aardoppervlak zouden worden uitgeworpen zonder hen te troosten? Heb je het niet gehoord, het was voorspeld. uw eerlijke steden zullen worden verwoest.
5. Herinnert u zich het jaar 70 na Christus, en het woord dat over Jeruzalem kwam, en hoe de vernietiging ervan kwam? Deze keer zal het elke andere stad zijn. Hagel, vuur, hitte en bloed, al deze zijn voor u besteld. Jij hebt ze bevolen, jij hebt ze op je naam staan en zij zullen geleverd worden.
6. En wat zult u dus doen al jullie bewoners van de aarde? Wil je me misschien leren, om al deze plagen opzij te zetten, net als het loutere natuurlijke gebeurtenissen waren?
7. U probeert de wol over mijn ogen te trekken; Inderdaad, je probeert het, maar alleen dat. Wat kan ik nu vragen is er nodig om het licht aan u over te laten gaan? Weet je niet dat Hij in staat is om alle wezens in n moment met n woord van de aardbodem te vegen? In een oogwenk zou je geschiedenis zijn.
8. Besef daarom hoe barmhartig Hij voor je is om je te straffen, om de plagen achter elkaar te brengen, om je tijd en plaats te geven die peradventure die je zou kunnen leven. 
9. Leer je jullie dan kinderen van mannen? Of wil je erop staan dat er geen God is, iemand die zowel goed als slecht schept? Hij is het die oorlog en vrede schept. Hij is het die het leven wegneemt door verkeersongevallen en in de slaap. De Heer doet dit allemaal en nog veel meer.
10. Eet en drinkt u geen mannen vrouwen en kinderen? Dat doe je inderdaad. En valt de regen niet, en de zon, geeft het zijn warmte niet in het komende seizoen? Hebben jullie daarin geen huizen en zegeningen? Ja, je hebt al deze dingen van Hem in Zijn tedere zorg.
11. En wat zal ik vragen is dat Hij u hiervoor in rekening brengt, zelfs voor uw eigen leven? Het is respect, ja en eer, en liefde voor Hem en voor je naaste met jou. Waar is nu het respect voor Hem of voor Zijn wet? Je bedriegt je weet wel, je bent niet alleen, je betaalt niet je rechtmatige contributie.
12. Je blijft met leugens spreken, noch ben je openhartig, noch ben je eerlijk tegen vrienden en buren en je weet dit heel goed, jullie inwoners op aarde. Je bent wreed tegen geliefden, je bezoekt de hoeren, en hebzucht zit in je hart, en je durft te begeren wat niet van jou is. Deze dingen vinden het nu erg dat je helemaal geen respect hebt, en ze worden ook niet met eer beoordeeld.
13. Probeer te vergeten uw huur op uw woning te betalen en zie hoe lang u daarin zult blijven, en toch overlaadt de barmhartige Heer u tot op de dag van vandaag met geschenken, hoewel u Zijn wet en Zijn voorschriften mishandelt. Je neemt zelfs Zijn naam tevergeefs, en deze dingen doe je van dag tot dag alsof ze geen betekenis hebben. 
14. U bent bang voor belastinginners, maar u zou veel banger moeten zijn voor de machtige en rechtvaardige God die u niet bedankt hebt voor al Zijn gaven, noch hebt u Hem betaald wat Hij van u eist voor uw leven 
15. Luister daarom naar jullie volken. Je zult niet ontsnappen, het is vernietiging waar je voor gewerkt hebt. Het is voor je eigen doodvonnis dat je je mond opendeed. Je smeekte om Zijn toorn om over je te komen om je te verteren, en je zult verteerd worden.
16. Ik geef u de nodige waarschuwing. Ben je zo veel zonder te begrijpen dat je niet weet dat ik een teken voor je ben? Zoek ijverig en zie dat het voorspeld was van lang geleden dat ik zou komen. Stel je niet voor dat je sterk bent in aantallen, noch dat je sterke bewapening van oorlog hebt, want je bent niets meer dan babes. Uw bewapening zal falen en uw bewapening zal verspild worden.
17. Ga je gang, kijk om je heen en bedenk hoe het zal zijn, want de dag is nabij dat er geen mensen meer overblijven die tot op de aarde komen, noch dat er zaden in zaaien voor het gebrek aan mensen. Wilt u niet stoppen om dit te overwegen om te beseffen welke gevolgen deze paar woorden met zich meebrengen? 
18. U zult het niet begrijpen als u dat niet doet, want zo zei de Heer: "Alle plaatsen zullen de mensen verlaten, zodat men een ander wil zien, of zelfs een stem zal horen."
19. Maar waarom spreek ik tot u als kinderen van mensen, of als mijn eigen, ik zou beter doen om tegen de muur te spreken. U hebt mijn geliefde Vader en mijn Heer verguisd en u bent stijf vane nek. Mijn verwijt is misschien geen verwijt dat je verschroeid bent zodat er geen gevoel meer in je zit. Bedenk dan wat deze woorden voor je betekenen.
20. En zie jezelf niet als nucleaire vernietiging, noch alsof de mens de macht heeft om de aarde te vernietigen. Wat is dit eigenlijk met jou, wil je sporten met dat soort dwaasheid?
21. Ik was voorbestemd om les te geven, en een leraar zou moeten weten wat hij onderwijst, en ik weet wat feit en fantasie is, als je het maar ter harte zou nemen. Het is door de arm van de Heer dat verschrikkingen naar u zullen worden gebracht. Het is in feite een zonde in je om bang te zijn voor deze ellendige door de mens gemaakte wapens die in hun handen niets uitmaken. Je moet liever de Heer vrezen, want Hij is waarlijk te vrezen.
22. Let op jullie volken, sta me toe jullie een punt in waarheid te vertellen. Wanneer de rechtvaardigen tot de Heer roepen moordenaars van de aarde af te vegen, zal de Heer hen horen. En dus is een gebed gevaarlijker dan al je bommen. Wees realistisch, een kernbom zal n in een oogwenk verdampen, maar met Gods wraak zullen de ouders de kinderen in de ogen kijken terwijl ze ze doorboren.
23. Dat is de rechtvaardige beloning voor kindermoordenaars, en zo zal het u worden aangedaan. Daarom zeg ik tot u; nucleaire vernietiging is gezegender dan wat er op aarde komt, en het heeft al zijn begin gemaakt.
24. Het is voor uw rekening dat de aarde van u verspild moet worden, voor uw overspel, voor uw oneerlijkheid, voor uw abortussen, voor uw onderdrukking, en voor die veelheid aan bastaardwetten die u uitvaardigt.
25. Wees nogal doodsbang om de vrouw van een andere man binnen te gaan, want uiteindelijk is ze dodelijker en angstaanjagender dan alle MX-raketten. Dit speelgoed van jou kan de ziel niet raken, zelfs niet het kleinste teken van het leven.
26. Maar zij, de hoer en de prostituee doodt in een oogwenk zowel de ziel als het leven van een man. Ze is dodelijk, erg dodelijk, en welke vrijmoedigheid bezit je eigenlijk dat je in zulke dodelijke graven durft te gaan?
27. Zo zei de Heer nu: "Verschrikking, en de put, en de strik zijn op jullie o bewoners van de aarde. Hij die vlucht voor het geluid van terreur zal in de put vallen. En wie uit de put klimt, zal in een snare gevangen worden. Want de ramen van de hemel worden geopend en de fundamenten van de aarde trillen. 
28. De aarde is volkomen gebroken, het is huur asunder, het is hevig geschud. De aarde wankelt als een dronken man, en slingert als een hut, haar overtredingen liggen er zwaar op, en zij valt en zal niet meer opstaan." 
29. Wilt u mij een onheilsprofeet noemen, mijn volk van de volken? Wil je me een minister van vernietiging noemen? Zie, jij bent de ondergang, en jij bent je eigen vernietiging. Je dwingt me om vernietiging te verkondigen, ik zou je goede tijdingen hebben gebracht, maar je wilde het op een andere manier. Ieder van jullie zoekt steekpenningen, jullie eten echt van chantage en afpersing, zal de Heer jullie hier nu niet voor straffen?
30. De inwoners van Nineveh bekeerde zich bij het geluid van vernietiging, en de Heer spaarde hen. Is er hier geen les? Jona verborg zich omdat wat hij verkondigde niet voorkwam, tenminste niet dan, waarom laat je me er dan niet net zo dom uitzien. Tot uw geluk zal ik het verdragen. Als het goede tijdingen zijn die jullie willen horen, verander dan jullie wegen. bekeert u snel, want vernietiging is zeker bepaald.
31. De stem van een machtige in de Heer, wie zal bezwijken? Uw leraren nu zijn zij inderdaad dwaas, ieder onderricht om u, en uw prinsen, uw leiders, blind te maken. Zullen de blinden nu de blinden leiden en zij niet beiden in de put vallen?
32. Maar u hebt deze woorden zeker eerder gehoord, het probleem is dat u het niet ter harte neemt, zij hebben u niet te pakken gekregen, want in groten getale laat u zich op een dwaalspoor brengen. Ik weet het, ja ik weet het want ik zag uw kerken gevuld met hen. Moet ik nu met je pleiten? Ik smeek het je. 
33. Dus luister naar jullie naties, jullie kunnen maar beter klaar zijn voor de oorlog, je raketten klaarmaken, je nieuwe bommenwerper en je gevechtsvliegtuigen, je riffles laden, voorraden opslaan, je mannen trainen en ze goed trainen, jezelf sterk maken.
34. Want ik zweer u in de naam van God, de God van de hemel, dat vlees zal worden verscheurd en bloed zal stromen. Het is jullie vlees en jullie bloed voor de goddeloosheid waarmee jullie over de aarde heersten en de kleine en de hulpelozen onderdrukten.
35. Vrede! Vrede! Dus je huilt, verbrandt brandstof voor vrede, en laat ons geen oorlog voeren, die vreselijke vernietiging van de ene man die de andere vernietigt. Oorlog dus je zegt, is de hel, die ernaar verlangt. Maar mijn beste kerels, u bent het die oorlog wenste, bovendien, als oorlog is zoals u zegt, wat zal hem dan voor u in de hel doen?
36. Ja, ik weet dat u gebaseerd bent op de terreur van de oorlog, maar u knippert niet met een oog wanneer u steekpenningen aanneemt, en daarom moet ik u een hypocriet uitspreken. Je huivert bij het zien van jonge mannen die worden verscheurd in de strijd, maar je denkt niet twee keer na om een ongeboren baby in de baarmoeder te vermoorden, wat je in koelen bloede doet met voorbedachten rade.
37. U kopieert in feite die misdadige priesters die zielen aan hun afgoden aanboden en koelbloedige moord pleegden voor niets meer dan afgoderij. Dus je moordt ook voor het offer van je idolen en voor je ijdelheid.
38. En van alle dingen waarvan je denkt dat je het in het geheim moet doen, alsof niemand het zal weten. Maar zullen God en Zijn engelen niet al jullie geheimen kennen en jullie dienovereenkomstig belonen op de dag des oordeels die nu nabij is?
39. Jullie zijn inderdaad slagers, jullie verrukken in overspel, en dan wil je het gehuil mijden? Als ik niet beter wist, zou ik zeggen dat je me probeert te misleiden.
40. Je maakt er een sport van om te shoppen en hoe je iets voor niets of voor minder dan de waarde ervan verkrijgen. O ja, ik ken je. Goed dan, geniet van de oorlog en wees blij met vernietiging. Je speelt met leugens alsof ze niets betekenen; degenen met integriteit onder jullie zijn weinig. Wel, de weinigen zullen verborgen zijn, maar leugenaars zullen niet ontsnappen.
41. "Menigten, menigten in de vallei van de beslissing voor de dag des Heren". Hoe vaak heb je deze woorden gehoord? En toch " het is nooit gebeurd", zo zeg je, ze prediken, maar het komt niet tot stand.
42. Maar hoor dit nu; Want dit zal niet langer onder jullie gezegd worden o jullie inwoners van de volken, want de Heer, mijn God, zal een einde maken aan jullie beledigingen. Hij zal het op jullie neerdalen, en jullie zullen bang zijn, en jij bent bang, maar jij zult komen om te vechten, en dat zal het volledige einde daarvan zijn.
43. Dus ga je gang, negeer mijn woorden. Let niet op wat ik zeg, speculeer zoals je zegt, maar wat ga je plotseling doen?
44. Het Volk van Japan zijn afgodsminnende mensen, die hun verbeelding hebben voor goden, die geen van hen in staat zijn om iets goeds of slechts uit te voeren. Wat ga je nu doen op de dag van je bezoek? Is jou niet verteld dat het tegen jullie leven is om afgoden te aanbidden? Je weet heel goed waar de dollar en de yen te vinden zijn, vind ook waar de wet staat geschreven.
45. En zal ik de aarde omcirkelen voor hoeveel anderen die leven door omkoping? Ja, let wel, je leeft helemaal door omkoping en afpersing alsof "het" gewoon het ding is om te doen. 
46. Je onderdrukt de armen en je maakt van het leven een hel voor de wezen en de weduwen, en voor allen zoals het koesteren van integriteit. Je brengt martelingen toe en sluit de onschuldigen op; Zullen jullie dan niet gestraft worden voor deze? Je het maar beter goedmaken, en het snel doen.
47. En u die het centrum van de aarde omringt, ik weet dat u het woord hebt gehoord. Deze Mohammed was nog geen profeet, maar ik weet dat de wet onder jullie geschreven is. De Heer heeft nu zijn eigen volk berispt; Stel je dan voor dat Hij je gratie zal verlenen?
48. Het volk van het noorden zal vallen door een grote slachting, het bouwen van muren om hele naties op te sluiten. Wanneer is zo'n schande gehoord? Nog een opname moet het einde van zo'n dwaasheid worden gemaakt.
49. Veel mensen van het westen en van het zuiden zullen zichzelf optillen en gebroken worden, want er is goddeloosheid in hen gevonden. Wees daarom niet trots op jullie rijkdommen in Amerika, noch op jullie macht, want jullie zullen niet zegevieren en anderen niet blijven chanteren tot onderwerping.
50. Ga je concurreren met Russische prinsen over wie de grootste is in goddeloosheid? Je bent trots geworden en versierd met overspel. Daarom zul je als hoer gestraft worden en als overspelige zul je niet vrijuit gaan. 
51. Maak een schreeuw over Egypte al jullie naties, huil hardop en wees verbaasd. Uw kooplieden zullen huilen, oliemaatschappijen en zo, want de Heer zal de Arabische vorsten omverwerpen, en er zal veel bloedvergieten zijn. En Egypte zal verlaten zijn, en na enige tijd zal verlossing komen.
52. Het is de 20e eeuw waarin ik spreek, een tijd waarin je hunkert naar olie voor auto's en jezelf als vogels door de lucht vervoert, ik spreek niet over vervlogen dagen, maar over je dag, van vandaag en van morgen. 

AAN ALLE PRINSEN
53. Hoor dit, jullie prinsen op de aarde, en jullie die hen dienen, oor geven. Hoe groot zijn je legers? Hoe groot is je macht? Hoeveel vliegtuigen en tanks kun je opteten? Je maar beter aan de slag gaan, jullie allemaal verenigen, jezelf sterk maken, ja onoverwinnelijk zijn zeg ik.
54. Want zie, Ik zal u een punt in waarheid openbaren, een groot en machtig volk zal over u komen, zoals zij nog nooit in de hele geschiedenis zijn geweest, en er zullen nooit meer mensen zoals zij zijn.
55. Het is aan u dat ik u naties spreek. Ik weet heel goed dat je geen idee hebt van dit leger, of wie ze zijn of wat hun machtige wapens zijn. Maar ik zeg je dat net zoals droog gras wordt overwonnen door een allesverslindend vuur, dus je zult voor hen zijn. 
56. Zij zijn onoverwinnelijk, maar jullie o mensen van de aarde, jullie zullen verlaten zijn, jullie zullen bang zijn, maar jullie zullen komen om te vechten, en dat zal het einde van jullie zijn. Ik zei dat je jezelf onoverwinnelijk moest maken zodat iedereen die naar je vernietiging kijkt weet dat de mens niets is.
57. En waarom zal dit alles tot u komen? Het is omdat je zegt; Dat jullie niet gezondigd hebben, en omdat jullie zeggen dat jullie onrecht geen onrecht is, dan is het voor deze en nog veel meer. De daklozen lopen over straat terwijl je belastingen en lasten betaalt om nog meer daklozen te creren.
58. Je vult de zakken van de rijken en neemt van de armen wat ze hebben. Je creert welzijn dat de leaches en luizen van dat ras kweekt, en je bent zwanger dat je iets goeds hebt gedaan. Je vermoordt massaal baby's in de baarmoeder, en doet niets om het te voorkomen, maar integendeel legaliseer je het.
59. Jullie zijn totaal corrupt, jullie prinsen en jullie rechters en de mensen met jullie. En hoor dit dan jullie leiders op de aarde. Vertel me niet dat je slechts een president of een premier bent, een koning of een koningin zonder macht, en dat het gekozen ambtenaren en rechters zijn die de wet aannemen en zaken beslissen. U krijgt het excuus om te zeggen: Wat kan ik doen? Ik zal je vertellen wat je zult zeggen en wat je zult doen.
60. U zult tot hen zeggen dat zij u beter kunnen gehoorzamen en het kwaad van onder hen kunnen vernietigen. En als zij jullie niet rechtstreeks gehoorzamen, dan zullen jullie in hun tegenwoordigheid het stof van jullie afschudden, om hun zelfs hun stof achter te laten en jullie zullen jullie functie neerleggen. Bovendien zult u hen geen dagen geven, maar uren om te gehoorzamen, en als zij weigeren uw bevel te gehoorzamen, zult u ontslag nemen en niet langer prins van moordenaars zijn.
61. Ik heb jullie gegeven wat jullie moeten zeggen en wat jullie leiders op aarde moeten doen. Ik heb je een bevel gegeven. Als er dan wijsheid in je zit, zul je me horen en niet ongehoorzaam zijn. En laat mijn oor je niet horen spreken over autoriteit, want jij hebt de autoriteit.
62. Heb ik u geen bevel gegeven, hoe opent u dan uw mond voor mij met betrekking tot gezag?
63. Luister: Je bent geen prins door de verkiezing van de mens - ook al laat dat dwaze stemspel dat de kinderen van mannen spelen het zo lijken. Jij van alle mensen, jij als leiders zou een beter verstand moeten hebben, en je volledig moeten realiseren dat de mens.
64. Heb ik niet ergens gezegd: "Een volk kan zichzelf niet regeren, noch een natie geleid worden door sterfelijke mensen!" Stel je dan voor dat ik dit sprak buiten wijsheid, of door een andere stem dan de mond van Hem die almachtig is? Want als dit niet perfect was, had ik het niet gezegd.
65. Het is aan de Heer dat u uw zitplaatsen hebt; Jouw verkiezing was maar een dwaas spel. Denk niet dat die man, noch een aantal van hen de wil van God kan blijven. Hij is het die jullie heeft aangesteld en Hij zal vragen hoe jullie hebben geregeerd en het bloed van elke ziel zal hij van jullie eisen.
66. Als u daarom wijs zult handelen zoals ik u heb gezegd, hoe ik u als prins heb bevolen om te handelen, dan zult u op zijn minst uw eigen nek tot het einde redden, zodat u niet in dat hellegat wordt geworpen. Waarom zouden jullie prinsen omkomen?
67. Laten wij op dit moment u en ik de mensen vergeten en aan onszelf denken. Weet je niet hoe groot een oordeel zal zijn over ons die prinsen op aarde zijn? Voor ons zal het duizendvoudig groter zijn dan voor degenen die onderworpen zijn aan onze heerschappij. En waarom zou je deze grote en verschrikkelijke pijn op jullie willen hebben o jullie leiders op aarde?
68. Als vriend en als collega, ja zelfs als commandant verman ik u, trap niet in deze hel. En zeg me niet dat je tegen abortussen bent, want ik laat me niet misleiden. Zeg me ook niet dat je met ze bloedt, maar toon me acties, toon me lef of laat die gele streep op je achter.
69. Ik zal u de woorden geven van mijn vriend Salomo de koning. "Hoor al jullie koningen en begrijp. Leer jullie die rechters op de aarde zijn. Gaf je oor dat heerst over het volk en de glorie in de veelheid van naties. Want aan de macht wordt jou van de Heer gegeven, en soevereiniteit van de Hoogste die jullie werken zal beproefen en jullie raad zal zoeken. Omdat u als dienaren van Zijn koninkrijk geen recht hebt geoordeeld, noch Zijn wet hebt gehouden, noch achter de raad van God aanliep.
70. Vreselijk en snel zal Hij tot u komen. Want een scherp oordeel zal aan hen zijn die zich op hoge plaatsen bevinden. Want genade zal spoedig de eenvoudige, maar machtige mensen vergeven die machtig zullen worden gekweld. Tot u daarom o koningen spreek ik, op dien verstand te leren, en niet weg te vallen. 
71. Want zij die gerechtigheid bewaren, zullen gerechtigheid vinden. Zoek wijsheid en stel uw genegenheid op mijn woorden, verlang ernaar en u zult genstrueerd worden."
72. De woorden van mijn vriend zijn niet nieuw; ze zijn voor de koningen van alle eeuwen geweest. En ze zijn voor je deze dag jullie prinsen van de 20e eeuw. Zullen jullie de Heer niet vrezen en geen raad nemen van wijsheid.

AAN LEIDERS, HOGE AMBTENAREN EN VERHUURDERS
73. Hoor dit woord jullie presidenten, premiers, koningen en potentaten van de naties, en jullie huisbazen, bedrijfsleiders, en al jullie hoge ambtenaren, want dit baart u zorgen. Nogmaals, ik zal mijn stem specifiek naar jou richten, het kan zijn dat sommigen van jullie wijs worden en rennen voor jullie levens om jullie zielen uit de hel te redden.
74. Ik zal u iets vertellen dat u had moeten weten, maar niet hebt overwogen. Iets wat vele malen is verkondigd, maar jullie voorvaderen en jullie hebben niet veel aandacht besteed.
75. Je denkt om jezelf bekend te maken, om een naam op aarde te hebben. Je bent je er terdege van bewust dat je net als iedereen ook moet sterven, en je stelt je voor dat je een naam en een erfenis aan u en uw kinderen. Maar je hebt het helemaal mis, want je kinderen zullen zeker sterven en je namen zullen niet in stand worden houden.
76. Je tot nu toe de namen van de potentaten uit het verleden horen, maar de klok staat bijna op de zes. Zes uur ja, en dan zal je hele regel van de aarde verdwijnen. En op deze dag heeft dat uur bijna toegeslagen en de gedachtenis van de goddelozen zal met hen vergaan.
77. En zo zult u niemand zijn, zoals de naamlozen die u op straat laat dwalen, die zich voor de koude nacht proberen te bedekken met papier onder een brug of op de trappen van de straten. U uzelf bedekken met zijde en uw gestolen goederen tellen, maar u moet toegeven dat u ook eenmaal moet vertrekken. Aan alle goede dingen komt een einde, zo luidt het gezegde.
78. Alle potentaten die vr u stierven, en verzameld waren in hun gevangenis. Je zag ze sterven, of gehoord van hun vertrek, maar je zag niet wie ze waren die hen meenamen op hun reis, noch zag je ooit de muren van hun gevangenis. Noch in je wildste verbeelding had je kunnen dromen hoe verschrikkelijk de bewakers zijn die hun gevangenis bewaken.
79. Wat betreft degenen die dan al vertrokken zijn, niemand kan hen helpen, maar wat u betreft, het geluid van mijn stem is tijd en plaats om tot uw verstand te komen. Want op dit moment richt ik mijn stem niet specifiek op u om u te vernietigen, maar eerder om u te vermanen tot een afrekening te komen in de hoop op uw redding. Want zou je niet liever voor altijd regeren.je potentaten en hoge ambtenaren?
80. Als je dat inderdaad doet, let dan goed op mijn woord. En jullie zijn ook huisbazen, schenk aan anderen wat jullie hebben, en dan komen jullie voor rijkdom tot de Heer, het kan zijn dat jullie duizendvoudig ontvangen zullen worden.
81. Maar als u niet naar mijn stem luistert of aandacht besteedt aan mijn woorden, zult u ellendiger zijn dan de meest ellendige persoon die u ooit hebt gezien of gehoord. Ik doe nu geen ijdele verklaringen, noch lieg ik, noch presenteer ik u wat in feite niet zal zijn. Ik spreek over een waarheid, van feiten die zullen uitkomen, omdat ik u de woorden van de Allerhoogste Heer geef.
82. Hoe zijn jullie heersers en jullie huisbazen dan te bereiken? Op de een of andere manier, op de dag dat je deze stem hoort, luister, want op de dag dat ik gezonden word wanneer de aanvaardbare dag voorbij is, zal ik dan niet komen om van bekering te horen, maar van wraak. Kom tot een afrekening, er is geen excuus voor onwetendheid.
83. als je je alleen realiseert wat er buiten de grenzen van deze aarde ligt. Als jullie jezelf maar zien smeken en om genade smeken terwijl de bestraffingen nog niet op jullie zijn begonnen.
84. En dus zal ik u een blik in de toekomst geven, zodat u weet wat er na de dood is, een kijkje in wat er van u zal worden in dagen na dagen als per kans dat u bij zinnen komt. Je zult vastgebonden zijn in ketenen, vastgehouden door een groot aantal soldaten die niet van deze aarde zijn. U zult uw ogen optillen en de Zoon der Heerlijkheid zien, Christus de Zoon van de Almachtige Heer en hoe Hij op Zijn troon van heerlijkheid zit.
85. Dan zullen jij en degenen met jou zich omdraaien om naar elkaar te kijken, en je zult enorm bang zijn en je moedeloos voelen. Je zult smeken en smeken om genade van die Zoon des mensen die verborgen was in de macht van Zijn Vader, Hij die over de aarde wandelde en Zijn leven gaf voor Zijn volk. Want Hem waren alle koninkrijken van de aarde gemaakt.
86. Maar denkt u dat het u enig nut zal doen om om genade te smeken? Nee! Zeker niet. Maar integendeel, je weigerde genade te overwegen terwijl je de kans had, dus als je nu smeekt, zul je geen genade ontvangen.
87. Je zult op je knien vallen en Hem aanbidden, en hoewel je je hoop op Hem verheft, zal Hij geen genade met je hebben. In plaats daarvan zal Hij een razernij over jullie doen opkomen en jullie zullen van voor Hem vertrekken. 
88. Uw gezichten zullen bedekt zijn met schaamte, en duisternis zal u overschaduwen. Dan zullen jullie aan de engelen worden overgeleverd en weggeleid worden, op die wijze dat er wraak op jullie wordt genomen. 
89. Zo zal die dag voor u zijn. Lees en begrijp, want er zullen ook vele getuigen zijn, de grote schare engelen, en de gastheer van de rechtvaardige kinderen van God zal getuige zijn. En ik zal staan als een getuigenis tegen u, en wij zullen ons over u verheugen, over uw vernietiging dat u nu uw pijnen zult ontvangen, en wij zullen God de rechtvaardige Rechter prijzen.
90. Het zal hem een hele dag zijn, want zo luidt het verslag, de Heer die zegt: "En het zal een hele scne worden voor Mijn rechtvaardigen en uitverkorenen. Zij zullen zich verheugen over de koningen en gouverneurs, de hoge ambtenaren en de landheren, omdat het zwaard van de Heer van hen een offer zal krijgen. 
91. De rechtschapenen en de uitverkorenen zullen op die dag gered worden, en van nu af aan zullen zij nooit de gezichten van zondaars en onderdrukkers zien".
92. En wie denk je dat deze rechtvaardigen en uitverkorenen zijn? Je vrienden op hoge plaatsen misschien? Nee, niet zij. Of de priesters van de aarde, of andere zoals hun zakken vullen met gestolen goederen? Nee, zij ook niet. Maar zoals jullie als verschoppeling beschouwden en die jullie in het geheim bewonderden voor hun geloof.
93. Het zal zijn zoals u uit hun huizen werpt, de nederigen, zij die God vrezen, dit zullen koningen op aarde zijn, en hun koninkrijk zal eeuwigdurend zijn. En voordat jullie worden weggeleid om gekweld te worden, zul jij de grote heerlijkheid aanschouwen waarin zij van hun Heer zullen zijn, terwijl jullie vergeten zullen worden. 
94. Je zult het al erg genoeg vinden om gedoemd te zijn tot eeuwige kwellingen, maar om eerst je vijanden te aanschouwen die met glorie zijn gekroond, dat zal zo veel pijnlijker voor je zijn. Want het is zoals Salomo zei, . . . "Machtige mannen zullen machtig gekweld worden". Hoe hoger je bent, hoe harder de val.
95. En dus, zult u stappen ondernemen om uzelf, uw heersers op aarde, te behouden? Ik zeg je, het is een dodelijke fout om niet op mijn woorden te letten. Je zult jezelf snijden met een fatale wond om mijn woorden te minachten. De mens zal zijn Heer niet minachten en leven. Uw voorvaderen, de heersers van het verleden gaven zijn naam geen glorie, zij namen geen wijsheid op om wijs te worden. 
96. Hun hele gastheer zal daarom op die dag in schaamte worden gevonden. Waarom ben je dan stijf van nek tot pijn die mijn woorden moet herinneren? Luister nu naar me voor het te laat is.

AAN PRIESTERS, GELEERDEN EN HUN VOLK
97. Luister naar dit woord al uw inwoners van de aarde, want dit betreft u, uw leraren, uw theologen, uw priesters, uw dienaren, uw prinsen, uw schrijvers, uw commentatoren, en al deze zoals zwanger worden om begrip te hebben waarmee u de mensen in de dingen van God instrueren. Luister naar deze wet:
98. "U zult geen mens aanspreken met de titel "Vader" behalve "hem" die uw vader in het vlees is". 
99. U zult niet roepen, noch "een priester" aanspreken met die titel, want God is uw Vader, en Alleen Hij zult u aanspreken met die titel". 
100. Bedenk niet dat ik u dit bevel geef alsof het van mij is. De Heer zelf gaf u dit gebod lang geleden. En het is "Hij" die het vandaag onder uw aandacht brengt.
101. Wat is er eigenlijk met jullie mensen, jullie die er trots op zijn christen te zijn, ben je vergeten dat er een Christus is? Ben je zo blind dat je je niet meer herinnert hoe Hij een geschreven woord achterliet genaamd: "De Bijbel?" Of weet je wel dat er pagina's tussen de omslagen zitten? Ja en er staat zelfs op geschreven, zwart op wit en zelfs rood op wit.
102. Maar nu zult u mijineed plegen om mij te vertellen dat u dit wist. Maar jullie weten niet wat er geschreven staat, jullie noemen jullie christenen, terwijl jullie niet weten wat er in het woord van Christus staat? 
103. U beweert Hem te kennen, maar u liegt, want God zei; "Jullie zullen geen andere goden voor mij hebben, noch hen vereren". Maar u, - u vereert giftige slangen als vader, en spreekt hen uit tot uw meester zulke mannen die kinderen van vernietiging zijn, kinderen van de hel, mannen die zich hebben ingesteld om als afgoden te worden vereerd, om door u vader en meester te worden genoemd.
104. Deze slangen gaan in het openbaar rond met hun halsbanden naar achteren, en speciale kleding om God te bespotten en te minachten en Om Zijn eer aan zichzelf, de huichelaars, adders-broed te nemen.
105. Ik zeg u geen leugens, want als zij dienaren van God waren, zouden zij zich op geen enkele manier laten roepen door een titel die alleen aan God toebehoort. Daarom ken je ze misschien als zonen van de duivel.
106. U hebt het woord nu gehoord; Ik heb jou hetzelfde toegejuich. Hoor dus al jullie mensen en laat dit oordeel op jullie rusten:
107. Vervloekte zij die zich vader laat noemen, die alleen voor God is gereserveerd. Vervloekt zij die een man bij de titel van God noemen. 
108. Vervloekt is de man die zich rabbi laat heten. 
109. Vervloekten zij die een man noemen volgens de Meester-titel van God.
110. U hebt het volk geleerd om een overspelige misdaad te plegen, priesters, jullie adders broeden, huichelaars. Je stelt je voor dat je op de stoel van God zit terwijl mensen je aanspreken als vader, om de eer van God voor jezelf te stelen.
111. Weet daarom dat jullie adders-broed dat dit jullie niet vergeven zal worden. Je bent geboren voor verderf. Je verzette je tegen de Almachtige Heer en dacht jezelf in Zijn stoel te zetten. Je hebt een grote misdaad begaan waardoor je vader en rabbijn mag heten.
112. En hoe zit het met u O Isral, u het uitverkoren ras, u die geroepen werd: " Het volk van God", en die opnieuw het volk van God zal worden genoemd. Wat is dat toch met die rabbi zaken van je? Ik ben gestuurd om heidenen te weerleggen en te veroordelen, moet ik u ook weerleggen o Isral? Wanneer leer je het?
113. Zal een man uw meester zijn, een louter stuk vlees en bloed? En zo niet, waarom provoceert u dan de Heer, uw Messias, door deze "rebellen" te noemen, deze "valse" priesters met een titel die van uw Messias is? God is alleen uw Meester, en uw Vader, en "Alleen Hij" zult u aanspreken als Rabbijn.
114. Een echte priester onder u is een predikant, een dienaar, geen meester. En als zij zich niet als zodanig gedragen, dan zijn zij geen priesters van God, maar zonen van de duivel. Hij die jouw Rabbijn is, heeft Zichzelf als dienaar geleid en dat geldt ook voor allen die van Hem zijn.
115. Het is niet mogelijk voor iemand die zich rabbi of vader laat noemen, dat hetzelfde alles kan zijn, behalve wat de Heer hen noemde, namelijk; een addersbroed, hypocrieten, zonen van de duivel. 
116. Deze rabbijnse zaak kwam van schriftgeleerden en geleerden die pronkten met de wet van God, die geen respect hadden voor God of voor Zijn Woord. Zij hadden geen kennis van Moesa of wat hij schreef, noch zijn zij zonen van Abraham. Door de eeuwen heen bent u bedrogen en door deze zonen van verderf in de poorten van de hel gelaten. Waren zij het niet die je verkochten tijdens oorlogen en in hongersnoden? Ze zijn schuldig aan verraad en aan elke misdaad tegen de mensheid.
117. Als uw schapen-ly onwetendheid niet was geweest om hen te volgen, zouden uw vijanden niet zulke slachtingen van u hebben gemaakt. Mozes voorspelde u en ook de profeten, net zoals ik tot u gesproken heb. 
118. Bevrijd jezelf van het gif, betaal ze geen aandacht. Zij zijn jullie vernietiging in de onwetendheid waarin jullie hen volgen. Zij zijn de afgoden, die God veroordeelde. Het zijn je gouden kalveren. Ze zijn nog steeds onder jullie sinds de dagen op de berg Sina. Aanbid deze vergulde beesten niet, opdat jullie God jullie niet vernietigt zoals Hij die voor jullie deed.
119. mijn lieve Isral, u hebt deze zonde op u genomen alsof het een natuurlijk iets was om te doen, net als die vervloekte Romeinen. Wil je echt vernietigd worden met Rome? In n zin van het woord was het Rome dat Jeruzalem in 70 na Christus vernietigde, hoewel uw voorvaderen eigenlijk meer deden om zichzelf te vernietigen terwijl de Romeinen u probeerden te redden en humaan te zijn.
120. Maar het was voor uw grote zonden dat het van God was om Jeruzalem te vernietigen, daarom liet Hij u in opstand komen, zodat u inderdaad vernietigd zou worden. Maar jullie namen jullie afgoden mee in ballingschap en zij die dat wel deden brachten zichzelf veel ontberingen. 
121. En nu hebt u vandaag wat Danil dat profeteerde; " je zou Jeruzalem hebben, en de Messias bij de hand." Zullen jullie deze vergulde beesten dan niet minachten? Hoor nu het woord van n geplant en grootgebracht op een hoge berg, op de berghoogte van Isral waarin ik werd opgevoed.
122. U zult zich niet toestaan rabbi genoemd te worden, want En is uw Meester, Hij alleen u zult zich zo richten. Weet u niet dat in God ieder van u heer en meester is? Wilt u dan heer over heren? En weet u niet dat hij, die n Meester noemt, aan hem onderworpen is?
123. Wie wil je dan voor God, zal het de God de levende God zijn? Of ben je liever onderworpen aan een corrupte man die moet sterven? 
124. Noem ze rabbijn als het moet, maar uw lot zal ook met dezelfde afgoden en uw pijnen verschrikkelijk zijn. Maar als jullie God als rabbijn hebben gekozen, dan heb jij het leven waarvoor Hij jullie geroepen heeft. Aanvaard nu de wijsheid die voor u is geplaatst als het woord van uw Messias, want hij is het die op dit moment tot u spreekt. 

AAN ALLE VOLKEREN
125. Hoe is het dat ik u geboden moet stellen o jullie bewoners van de aarde? Je hebt Zijn geboden, maar je doet alsof je ze niet begrijpt. Of je verdraait het excuus voor je misdaden alsof ze niet onder de wet vallen.
126. Daarom, o jullie bewoners van de aarde, zal ik jullie geen nieuw gebod geven, maar herhaal wat altijd is geweest sinds de dag dat God de mens op aarde heeft gemaakt, luister en hoor:
127. Iedereen die de vrucht van de baarmoeder doodt, is een moordenaar.
128. Hij vermoordt niet alleen zijn of haar kind, en het leven dat God heeft gevormd, maar u zondigt ook tegen mij, omdat het mijn kinderen zijn, mijn eigen dat u vermoordt. Ze zijn nog meer van mij dan de jouwe.
129. Maar hoe zult u het raadsel van mijn toespraak begrijpen? En tenzij je jezelf voor gek wilt zetten, begin je niet eens met mij te debatteren over wanneer het leven zou moeten beginnen. Want Ik heb jullie het woord van God gegeven, en wie zich ertegen verzet, zal door de toorn van God worden gekapt.
130. Wat denkt u dat ik uw handen zal vasthouden? Of dat de Heer me heeft gebracht om uw dwaze debatten te sieren? u zich voorstellen dat ik zal deelnemen aan uw onwetendheid? Wees niet zo blind, want jullie hebben de wet en de Schriften. Je hebt het woord van God, en dat van de Christus, en je bent in staat om op de een of andere manier te lezen.
131. Bovendien heb ik de woorden, die uw leraren verduisterd en verdraaid hebben, duidelijk voor u gemaakt. Welk excuus heb je dan? Ik zeg u, en niet ik zeg u, maar de Heer, mijn God, zegt: "Hij zal uw excuus niet aanvaarden, noch zal Hij uw onwetendheid goedkeuren, noch zal ik dat doen.
132. Het is voor uw eigen trots dat de Heer mijn voorhoofd als vuursteen heeft gemaakt, en mijn mond scherp. Zal ik buigen voor je onwetendheid en zeggen dat het leven in conceptie is? O jullie dwaze wezens. Accepteer instructie, want ik zeg je dat het leven al was voor de vorming van de eerste man. Toch zal ik het u eenvoudig maken op basis van de kleinheid van uw begrip.
133. Weet dus dat het leven al in conceptie is. Kan er iets zijn als God het niet wil? Verwacht je dat ik je de wijsheid van je abortussen definieer? En hoe kan ik u vragen of u dat begrijpt, of wat er in de wil van God is, of wat vandaag de dag is voor de komende eeuwen?
134. Zou je verwachten dat ik je fysiek in bedwang houd? O hoe dom, het zou krankzinnig van me zijn om dat te doen. Want vertel mij naar waarheid; Welke man wil beroofd worden van kinderen? Hoe kom ik dan om mijn eigen af te breken? En dus is het in feite aan uw welzijn dat ik spreek, want waarom zou "u" lijden in kwellingen voor de vreugde van "mijn" lieve kinderen?
135. Lijkt het u dat ik spreek in raadsels? Ik ben het niet die in raadsels spreekt, maar je bent niet wijs anders had ik je kennis gemaakt met prinselijke geheimen, met wat verborgen ligt in grote gewelven. Maar zolang u instemt met moord en strijd, zal wijsheid tevergeefs voor u zijn, daarom moet ik op andere manieren komen om u de verdiensten van uw daden te tonen.
136. In het verleden, vr de zondvloed, waren er reuzen op de aarde. En wie denk je dat ze waren? Zij waren noch mensen, noch engelen, maar kinderen van beiden. Voor bepaalde watchers deed 
niet houden hun gelofte en openbaarde zich aan de kinderen van de mensen, hun passies waren ontstoken voor de vrouw van de mens.
137. En denkt u dat u vandaag alleen op aarde bent? Hoe kun je zoiets doms denken? Er zijn onnoemelijk veel ogen, onzichtbare ogen die ons 's nachts en overdag in de gaten houden, en niets ontsnapt eraan, niets is verborgen.
138. Deze kinderen werden toen, deze reuzen, elk vernietigd door de hand van elkaar. Maar omdat zij noch mens noch engel waren en toch op de aarde geboren waren, moesten zij op de aarde worden opgesloten. Ze zijn dan wat mannen "demonen" noemen. Dit zijn ze die in alle leeftijden slechte ambachten uitvoeren, ze mogen zelfs waarnemingen uitbeelden naar de verbeelding van mensen.
139. Het waren ook deze in hun vaders die de vrouwen leerden hoe ze het embryo in de baarmoeder moesten doden en geheimen uit de hemel openbaarden, de slechte dingen die ze hadden geleerd. En door hen vernietigde de Heer de aarde met een vloed. En denkt u dat de Heer de aarde nu niet zal vernietigen voor uw abortussen?
140. Vertel me nu, waarom denk je dat de Heer deze Azazel niet tegenhield, die het hoofd was van hen die hun geloften doorbraken waardoor ze bastaards op aarde brachten? Weet je dat niet? Het was als een getuigenis van de schending van hun eed, als een getuige van hun ongehoorzaamheid. 
141. Voor wie zal zich schuldig maken aan een handeling, die hij niet mag verrichten? Hun oordeel zal nu grenzeloos zijn, omdat ze geheimen leerden aan de veroordeelden, en ze onderzochten en ervoeren abstracte dingen.
142. En hoe zit het met u, jullie inwoners van deze eeuw, jullie die jezelf schuldig maken met bloed en moord, met overspel en onwaarheid. Hoe denk je dat je vrij bent om je verachtelijke daden te plegen en dat je opvattingen naar voren komen? Sta me toe je te vertellen waarom. Zij, elk van hen, zullen getuigen van uw verachtelijke daden.
143. Jullie dwazen, jullie dachten jullie schaamte te verbergen, maar zij zullen leven, elk van hen als getuigenissen. Jullie zijn slechtzienden, bewoners van de aarde, ieder van jullie die schuldig is aan deze dingen. Denk niet dat jullie God van kinderen zullen beroven, noch van mij van mijn erfenis.
144. Hoor dit u artsen, verpleegsters, gouverneurs, prinsen en rechters, allen u die experimenteren met het embryo u bent de "imitators" van de eeuwig veroordeelde engelen. Was het niet de kennis die de val op de mens bracht? Ben je zo snel vergeten dat hij de vrucht nam om wijs te worden, maar in plaats daarvan veroordeelde hij zichzelf.
145. Daarom zullen ook jullie zielige schepselen, de bastaardwezens die jullie in deze wereld brengen, voor oordeel tegen jullie zijn, en zij zullen een getuigenis zijn van jullie slechte praktijk.
146. En vlei uzelf niet, hoer-mongers om spermabanken te installeren, of om reageerbuisbaby's te maken. Je brengt mannen terug naar de middeleeuwen en hebt van je leeftijd de donkerste van allemaal gemaakt voor alle historici om op te merken; Jullie zullen zelf de zijn waar jullie voor gewerkt hebben.
147. Kennis is een groot ding, het kan tot leven brengen en het kan vernietigen. Voor zover de aarde vervloekt was, verdronk de zondvloed, behalve het rechtvaardige zaad. En voor de kennis ben je deze dag vastbesloten om de aarde van de mensen te verspillen.

AAN ALLE LEERKRACHTEN
148. Wat zal ik u zeggen leraren van de kudden die nog niet eerder zijn gezegd? Je bent verschroeid door de woorden, je hebt ze gehoord, je leest ze, maar ze lijken nooit op je van toepassing te zijn, het is altijd voor iemand anders, dus je ziet jezelf. Je geeft de bok door tot je goddeloosheid je wegneemt. Je denkt niet bang te zijn voor de terreur van het einde, iedereen overlijdt in vrede, en ik ook - dus je bent slecht zwanger.
149. Maar noch uw vrienden, noch uw voorvaderen zijn in vrede, noch zelfs in de hel, maar zij wachten op u. Maar ik neem aan dat u niet wilt dat ik u vertel hoe verschrikkelijk de bewakers zijn die de gevangenis bewaken waarin zij op u wachten, noch met welke wreedheid zij zijn uitgerust.
150. Van alle mannen ben je het meest blind. Wat betekent het bijvoorbeeld dat een vader en moeder hun eigen vlees zullen doden, zeggen hun eigen zoon; "U zult geen leugens spreken in de naam van God," terwijl de zoon alleen zei dat hij priester wilde worden, een dominee.
151. Vertel me nu jullie herders; Hoe komt het dat deze ouders met zulke woorden spraken en hun eigen vlees doodden - wat betekent dit voor jou? En dat is natuurlijk als er kennis en begrip in je zit. Want ik zweer u, dat als u mij geen antwoord geven, het juiste antwoord, kennis aan u zal worden verspild.
152. U bent zo verzekerd van een hemel voor uzelf. Sta me dan toe om je hemel gedeeltelijk voor je te beschrijven. In jullie hemel zal er geen geluid van muziek zijn, minstrelen zullen niet spelen en zij zullen ook niet vrolijk worden. Er zullen geen ambachtslieden zijn, noch fluorescerende lichten, noch molenstenen voor het malen van tarwe, noch rijst om naar bruiloften te gooien, en ook tot uw grote ontzetting zal zelfmoord uit den boze zijn.
153. Dit is de hemel, die u voor uzelf hebt veiliggesteld; dit is wat u wenste. Je verkondigt vrede voor waar geen vrede is, en oorlog voor waar geen oorlog is. Maar moeders-melk rijgen met gif, daar was je goed getraind.
154. Wee u dienaren van de kerken, u verdeelde de kudden elk naar uw eigen smaak van gif, door uw eigen gif zult u ook vergaan. 
155. Wee u pausen en priesters, een vuur wacht op u, maar niet zoals u zich had voorgesteld. Je hebt de wereld geleerd overspel te plegen. Wraak nu, zo zei de Heer, is "Van mij", laat ze gewoon aan Mij over. 
156. En wilt u misschien met mij strijden, u leraren op de aarde? En wat ga je me leren? Hoe brood bakken in onwetendheid?' Ja, je zult me instrueren in de waarheid, net zoals hij deed die Eve bedroog. Ja, ik zou begeleiding nodig hebben, en van wat? Van je uitmuntendheid in wijsheid?
157. Ik lees uw woorden; Ik heb uw toespraak gehoord, en wat ik onder u miste, is waarheid voor de een en voor de ander, respect voor het woord van de Almachtige God en voor Zijn dienaren die Hij veilig uit jullie trekt. 
158. En hoor dit zo, leraren: De Heer, mijn Heer, zal een feestmaal hebben, en u, de leraren der mensen, u staat op het menu. Nee, niet op tafel gezeten, maar er op gediend, een feest voor spoilers om het vlees te consumeren van degenen die zich wentelen in de modder.
159. Er zijn mensen die trots zijn op voorspellingen, om de dagen van morgen te voorspellen alsof ze zo sluw zijn. Als de wolken donkerder worden, voorspellen de experts regen. In de loop der jaren hebben velen opmerkingen gemaakt over een dreigende ramp met economische en sociale signalen die daarop wijzen. En er zijn die, die naar statistieken kijken, verleden uit heden vergelijken om de toekomst te voorspellen.
160. De wereld zou eindigen in het jaar 2000. Armageddon moet de wereld vernietigen. Nucleaire vernietiging en grote depressies maken allemaal deel uit van hun dieet. Meestal zijn ze in de fout, maar gezien tien kansen op tien zullen ze er zeker een keer op struikelen. 
161. Regen interpreteren uit donkere wolken, is gezond verstand. Laat de rijkdom van de naties in handen vallen van enkelen, en terwijl heersers hun eeuwenoude hobby nastreven om de armen te beroven om de rijken te voeden, zullen ze zich een weg banen naar een ramp.
162. Grote ondernemingen leggen een wereldwijd publiek schaamteloos terughoudendheid op ten volle aan hun eigen persoonlijk gewin. Weer anderen schaamteloos en zonder zorgen voor de mensen als geheel hebben hun slachtoffers overspoeld in een aanhoudende laag van vuile lucht.
163. Want hebzucht alleen-onnoemelijke miljoenen worden gedwongen om de vuile lucht in te ademen, die zij hen opleggen. En hoewel ze het op elk moment kunnen beindigen, hebben ze zo'n intentie niet. Zij heffen evenmin een vinger op om het kwaad te verwijderen, behalve voor een veilig gezicht.
164. Met de hulp van heersers leggen zij afpersing en onderdrukking op. Er is voldoende energie om alle generaties mensen biljoenen eeuwen lang mee te gaan. Toch is de mens sluw in het uitvinden van tekorten. Onwetend voor de waarheid, hun hebzucht heeft hen onnatuurlijke leeuwen gemaakt, ze zijn niet langer menselijk. En wie van hen geeft de ware reden voor echte rampen of verbeeld?
165. Ik schaam me volkomen voor het ras van de mensen waaronder ik geboren ben. Wie van hen weet hoe hij de waarheid moet spreken? Vind die van kennis voor me en ze zullen er maar weinig zijn. En als ik er zoveel zou willen claimen, laat me dan iemand zien die zich echt uitspreekt om je vieze lucht op te lossen, of je ingebeelde energiecrisis. Bent u niet incompetent en onverdiend geworden in het leveren van zelfs een eenvoudige openbare dienst?
166. U stelt zich voor dat u intelligent bent bij het ontwikkelen van computerchips, speelgoed voor kinderen, en dat u kernbommen hebt ontwikkeld, alsof zoiets veel intelligentie vereist. Maar ik zeg; Je bent niet intelligent.
167. Er is veel dat je had kunnen hebben, maar je had geen ogen om te zien. Je hebt me geleerd je te aanschouwen als een illusie, als iets dat niet echt is. 
168. Dit getuig ik aan de komende generaties, dat deze generatie waarin de Heer mij liet komen, deze laatste generatie mensen, ik hen onwerkelijk vond, meer dan die voor hen. In de vooruitgang die de Heer over hen overlaadde, werden zij onwerkelijk en gebruikten zij hen voor hun eigen vernietiging.
169. "De mens zal niet alleen van brood leven." Als jullie dit begrepen hadden, mannen van deze generatie, dan zouden jullie nu niet "die generatie" zijn van mensen waarop de woede van de Heer zal worden losgelaten. Want God mag niet bespot worden, noch zal Hij Zijn eer aan jullie verbeelding geven.
170. Werd de loop van de wereld niet aan u voorspeld? Ja, inderdaad. Als de Duitse leiders van enkele dagen geleden dus de moeite hadden genomen om zichzelf op te voeden, zouden ze vanaf het begin hebben geweten dat ze zich nooit zouden vestigen in de daad die de Tweede Wereldoorlog wordt genoemd. 
171. Het was voorspeld, je had het moeten weten. En op deze dag ben jij dat "vierde" beest dat de Heer gaf om in Zijn wereld te heersen. Jij bent de adelaar met zijn drie kwaadaardige hoofden en zijn twaalf gevederde vleugels. Jij bent de laatste van het beest die in deze wereld regeert. En voorwaar, jullie hebben over de aarde geregeerd, jullie veren en tegengestelde veren hebben ook geregeerd, want de hoofden zouden voor het laatst bewaard blijven.
172. U hebt nu over de aarde geregeerd, maar u hebt niet rechtvaardig geregeerd. Je bent afschuwelijk geweest, heel slecht. Elk van uw voorgangers is verwijderd, er waren zes tegengestelde veren, waarvan er twee regeerden en vertrokken, en twee bewogen zich onder het hoofd aan de rechterkant, zodat ze tot het einde konden worden bewaard.
173. Wat was het dan dat werd geprofeteerd van de derde en vierde tegengestelde veren die u leiders op aarde waren? Bent u hier nog steeds net zo slecht over genformeerd als deze Duitse en Japanse commandanten? Er werd voorspeld dat ze zich nooit zouden opstellen, maar dat ze in plaats daarvan door de drie hoofden zouden worden opgegeten? Inderdaad, zo was het, en zo gebeurde het, wat je de Tweede Wereldoorlog noemt.
174. Deze gebeurtenis bij mijn schrijven is nu veertig jaar in het verleden en wat staat er daarna? De drie hoofden moeten vallen. Eerst het grote hoofd in het midden, dat op zijn eigen bed zal sterven, en met pijn, zo luidt het, want de andere twee zullen aan het zwaard worden gegeven.
175. De grote beer (USSR) is dus de eerste die sterft, maar hij zal niet vallen vanwege oorlog, maar de resterende twee zullen oorlog hebben en dienovereenkomstig vergaan. Dit zal dan de twee kleine veren achterlaten in wiens tijd er oorlog en verlatenheid zal zijn, en de hel zal zijn mond openen en mannen inslikken als vissen.
176. Het werd voorspeld, en het is precies zoals het voorspeld was; dat u de generaties van deze 20e eeuw de "meest afvallige" generatie van allemaal zou zijn, en dat al uw daden misdadig en onderdrukking zouden zijn. En inderdaad, dat ben je. En je vindt het erg dat je jezelf veinst om vrije mensen te zijn en meer beschaafd dan je voorouders, maar jullie zijn slaven, alleen weet je het niet.
177. Kijk hoe sommigen trots zijn op succes, alsof ze succesvol zijn in het bedrijfsleven of wat dan ook, en kijk nog eens hoe dat was en waarop, want het is op slavernij en bedrog. Goed zijn in afpersing noemen ze succesvol, en bij diefstal en moord als de goede zaak.
178. Maar hun trots is ten einde, de dag van hun slachting is nabij, dan zullen we zien hoe goed ze het zullen doen, want het is "het einde" van de dingen die bepalen hoe goed een man het heeft gedaan.
179. U herinnert zich de roaring twintigers, en degenen die "de menigte" werden genoemd, ze dwongen hun afpersing af met fysiek misbruik. Maar dit leidde tot onaangename gevolgen en was slecht voor het bedrijfsleven. En dus gaven ze toe aan een betere manier om tot hetzelfde doel te komen, door een gevel aan te nemen die respectabel was zonder hun toevlucht te nemen tot fysiek misbruik.
180. Want uiteindelijk is de naam van het spel geld en hebzucht, en als hetzelfde kan worden verkregen door langzaam te bloeden door een naald op een lange buis, zal de winst op de lange termijn groter zijn dan bij het verslaan van een zinloze waarin al zijn bloed in n keer verloren gaat.
181. Want bij langzaam bloeden regenereert men voortdurend nieuw bloed om de naald voor altijd te voeden, en als bijkomend voordeel laten ze de proefpersonen van zichzelf bloeden en zelfs in de rij wachten. Deze waren inderdaad sluwer dan sommige anderen. En de bestuursorganen hebben het voortouw genomen, van de kleinste tot de grootste bloedende slachtoffers met steeds meer zoals ze het noemen, vergoedingen of hoe ze hun afpersing ook noemen.

Voorspellingen
182. Je hoort graag voorspellingen, je koestert zo'n onwaarheid als Nostrademus, en Dixon, wiens woorden leugens bleken te zijn. Maar de woorden die ik jullie gegeven heb zijn geen leugens, want zij zijn de woorden van de Heer. 
183. U stelt zich voor om over de aarde te heersen alsof er geen God is om gerechtigheid uit te voeren. Je stelt je voor dat je eeuwig zult duren, zoals deze stomme man, Abraham Lincoln die opschept: "Dat deze regel van het volk eeuwig zal duren". Maar O hoe hij vals sprak, want de heerschappij van de mens staat op het punt voor altijd te eindigen.
184. Je bent trots op je kracht; Niemand zal ons weer op onze knien brengen, dus je wordt ziek. Maar in minder dan twee schoppen van weken zul je niet alleen op je knien zitten, maar ook het stof van de voeten van je vijanden likken. Jij bepaalt niet de oorlog, en jij bent ook niet de vredestichter.
185. Werd u niet geleerd dat een machtige Engel zou komen om Zijn rechtervoet op u te plaatsen? En er werd ook over een koning gesproken, Hij zal daarom afbreken en jullie veroordelen. Hoe lang blijf je dan in onwetendheid, hoe lang blijf je koppig en weiger je mijn woorden te horen? 
186. Let op, want de dag is zeker bij de hand. "Kom tot Mij, zegt de Heer, opdat jullie niet vernietigd worden met allen die Mijn geboden niet nakomen". De Heer heeft mij een koninklijke roeping gegeven, waarom leunen jullie dan op jullie leiders, op blinde schepselen die niet de eerste van de laatste kennen?
187. Ze zijn als uitgebrande houten stokken, leun erop en je zult vallen. Wees verstandig, wees praktisch, waarom zou je lichaam mest worden op het gezicht van de aarde? En waarom zou je ziel naar de hel gebracht moeten worden? Tel je nummers en begrijp dat zes miljoen doden maar een handvol is. 
188. Het is niet de economie die een depressie teweegbrengt, noch aardbevingen bij toeval, noch is deze gevreesde ziekte die u "aids" noemt uit de lucht gevallen, noch zullen hongersnoden zijn bij gebrek aan voedsel, of droogte bij gebrek aan regen. 
189. Want de opslagplaatsen van de Heer zijn gevuld met goede dingen. Maar het zijn je zonden die al deze dingen over je heen brengen. Het is omdat je je Schepper verloochent en Zijn wet minacht. Het is omdat je over evolutie durft te spreken dat vernietiging op je afkomt.
190. Dit woord bestaat dan, evolutie, bestaat niet, ik beveel u dat het niet in uw woordenboeken zal worden gevonden, noch zal het worden gesproken of geschreven in een boek op een positieve toon, noch zal het op uw lippen worden gevonden. 
191. En wie dit gebod niet zal gehoorzamen, dat ik als prins van het Allerhoogste gebod aan u gebod, zal niet ontsnappen
192. Want Ik zal de Heer oproepen tot wraak, zelfs voor mijn bestwil, omdat ik u bevolen heb, en u mij niet zou horen. Op die plaats weten jullie dat Hij, die Zijn dienaren beveelt, bij hen is.

Eindwoorden voor alle volken
193. Let op al jullie volken van de Heidense volken. Uw vernietiging is op u, het kan niet worden gedraaid. Net als in Egypte, toen Mozes tot haar werd gezonden, kwamen de plagen op haar af, dus het zal ook voor jullie zijn o jullie stammen van de aarde. Beschouw mij als jouw Mozes of jouw Noach, zij zouden hen in hun dagen niet horen en zij kwamen om. En nu de koning van de vrede, die zou komen, gekomen is, en Hij zal Zijn bedoeling niet veranderen.
194. Er is geen belet uw vernietiging, want net als in de dagen van Noach zouden zij hem niet horen, noch zult u mij horen. Toch spreek ik je een ontsnappingsweg uit. Het is vreselijk om mijn woorden te negeren, dit verkondig ik u. 
195. Nu is het tijd om je van je weg af te keren. Laat staan Christus in je hart te accepteren zoals je afschuwelijke predikers tot je prediken, maar keer je af van je slechte doen. Als u inderdaad Zijn wil om Zijn stem te gehoorzamen omarmt, dan zal Christus tot u komen.
196. Want u bent het niet die de deur opent, noch aanvaardt u Hem, zoals de slangen hun gif uitlogen. Maar Hij zal jullie aanvaarden als jullie je van jullie goddeloosheid afkeren om Hem in woord en daad te volgen.
197. De kinderen van God zijn niet uw verkiezing, maar de keuze van Zijn Vader. Hij wendt echter niemand af die Hem werkelijk zoekt. Maar zij die hun slechte wegen niet verlaten, zullen geen gratie vinden van Hem.
198. U die vrede zoekt, Gods vrede zoekt, niet zwak van hart is, want zij die zoeken zullen vinden, en zij die kloppen, voor hen zal de deur worden geopend.
199. Maar wat u betreft, priester, u dient, en u geleerden, adders-broed; Denk niet dat je je verdoemenis te slim af zult zijn. En jullie hoge ambtenaren en jullie huisbazen denken niet dat jullie vrijuit gaan.