Naar Index                                       

LION OF THE LORD

(00)  Voorwoord (2001) 

Zo'n veertig jaar geleden, op vierentwintigjarige leeftijd, begon ik de woorden te schrijven die nu in verschillende delen zijn opgenomen, een die ik "De fundamenten van de aarde" noemde, een andere; "Leeuw van de Heer".

Ik heb over veel dingen gesproken, waarvan sommige op deze pagina's hier te vinden zijn. En als je deze dingen verzamelt, kom je me misschien zien als iemand die heel zeker van zichzelf is. En ja, wat een dwaas persoon ben ik om zo te vertrouwen op het woord van de Almachtige God. De tijd zal dan mijn zekere basis dragen, of als ik de grootste dwaas van allemaal zal zijn.

Geloof, zo wordt gezegd, is de zekerheid van de dingen die niet worden gezien. Hoewel velen daarom misschien niet zeker zijn van wat zij zien, weten zij die over God worden onderwezen wat zij ongezien weten en hoe zij dat weten. Een zegen die niemand van hen kan afnemen.

Wat zal ik nu uitspreken? Zal ik om een zegen voor Amerika vragen? Maar waarom Amerika en niet ook andere landen? Wat is Amerika meer dan welke andere stam of natie dan ook, of waarom zou ik favoriet spelen om de ene boven de andere te verkiezen? Je weet dat ik niet kan worden omgekocht, noch zal ik voor de persoon van een man of natie zorgen. 

Ik geef israŽl in feite niet de voorkeur boven andere naties, en hoewel ik misschien meelevend ben, zal ik de schuldigen ook niet schuldig verklaren. IsraŽl heeft daarom, in tegenstelling tot al die anderen die mij na aan het hart liggen, haar beloning ontvangen, en nu is het tijd voor al die anderen om hun beloning te ontvangen.

En toen ik tot dat tijdperk was gekomen - tot de val van naties, werd er gesproken en niet over mij, maar over de Schepper van allen die zeiden:

Jij die de geklaarde wijn heeft gedronken, drinkt nu zijn droesem.

Want het oordeel van de Allerhoogste is onpartijdig.

Daarom spaarde Hij zijn eigen zonen niet eerst. 

Maar Hij trof hen als zijn vijanden, omdat zij gezondigd hadden.

Daarom werden zij eens gestraft, op dien gezegde dat hun vergeven zou worden.

Maar nu jullie naties en stammen, zijn jullie schuldig.

Omdat je al die tijd de aarde hebt bewandeld.

En omdat jullie de schepping onrechtvaardig hebben gebruikt.

Want ik heb je altijd geprofiteerd.

Maar je hebt altijd de welwillendheid ontkend.

 

En verder

De Allerhoogste Heer zal zijn tijden zeker bespoednen.

Hij zal zeker zijn menstruaties doen aankomen.

Hij zal zeker oordelen over degenen die in de wereld zijn.

Hij zal werkelijk alles onderzoeken met betrekking tot,

aan al hun werken die in zonde waren.

Hij zal zeker de geheime gedachten onderzoeken,

en alles wat in de binnenkamers ligt,

Van al je leden die in zonde zijn.

En Hij zal hen manifesteren, in het bijzijn van iedereen met schuld.

 

U die wijs zult zijn - laat deze woorden voor het leven zijn voor uw ziel, en u die wijs bent - verkiest ze boven goed voedsel. Tot de dorstige zegt de Heer - drink en tot de vermoeiden - kom tot Mijn rust. Maar wee hen die deze woorden zullen verwerpen en ze moeten in herinnering roepen wanneer de tijd van gratie is verstreken.

Deze opname wilde ik voor u plaatsen dat hetzelfde kan zijn voor comfort en/of voor een indruk. Niemand hoeft te vergaan, er is hoop voor iedereen, maar zal het voor een wending zijn of niet?
Wat is de weg naar de hemel, de weg naar verlossing? Een domme vraag eigenlijk als men uit de plaat nog steeds het antwoord daarop niet weet. 

Waarom heeft God Adam uit het paradijs geworpen, en waarom verdronk Hij mensen in een zondvloed, en waarom strafte Hij IsraŽl gedurende de jaren ze uit hun land te werpen? Of nogmaals, waarom zijn de volken in voor een val daarvan als Hij het waarom daarvan niet overduidelijk heeft gemaakt?

Hij is Heer en Hij is God, Hij is Een en enige Schepper en zo, en Hij moet gehoorzaamd worden in al Zijn voorschriften. Doordringen Zijn woord en dood zal zeker tot u komen, negeer Zijn voorschriften en Hij zal u en uw gebed negeren.

In dit alles is er echter …ťn Naam tot verlossing, en het zal niet Maria zijn, noch Mohammed, noch enige, maar Christus Jezus alleen. En hij zei: "Niet degenen die Heer zeggen, Heer, maar die mijn woord houden, zijn degenen die van mij houden."